Herplaatsing van de plaquette Februaristaking 41 op de Noordermarkt Amsterdam.

Image 1 of 1