Java-eiland Online
Buurt Online

Java-eiland Online is een platform voor buurtbewoners van het Java-eiland. Colofon

Huurdersvereniging De Stille Kracht

Gemeenteraadsleden Centrale Stad Amsterdam
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Amsterdam, 3 november 2000

Geachte gemeenteraadsleden,

Gezien het steeds verder opschuiven van de geplande datum van oplevering van de Jan Schaeferbrug willen wij als bewoners van het Java-eiland de centrale stad om een aantal maatregelen verzoeken die de verbinding van het eiland met de stad verbeteren.

Te weten:
A. het continueren, en liefst uitbreiden, van de huidige doordeweekse pontverbinding vanaf het CS naar de kop van het Java-eiland
B. met ingang van januari 2001 het uitbreiden van de dienstregeling in het weekend van dezelfde pont
C. het reserveren van middelen hiervoor in de begroting van 2001.
De bewoners van het Java-eiland wachten nu al drieeneenhalf jaar op deze directe oeververbinding via de Jan Schaeferbrug. Zoals u zult begrijpen begint het steeds verder opschuiven van de opleveringsdatum en de beloftes hieromtrent inmiddels enige irritatie op te wekken.

Hopende dat u aan onze verzoeken tegemoet kunt komen verblijven wij,

hoogachtend

namens Bewonersvereniging De Stille Kracht
Mevrouw B. Visser
Sumatrakade 709
1019 PV Amsterdam