Amsterdam Archief 2003
Buurt Online

Amsterdam Online is een platform voor buurtbewoners van Amsterdam. Colofon 2000 - 2007 Copyright

 
 

 

 

vrijdag 3 januari 2003

Persbericht

CRISTOFORI Sunday NIGHT JAZZ

Zondag 5 januari 2003 Aanvang: 20.30 uur

Lils Mackintosh (zang) Pieter Engels (saxofoon),

Bas van Lier (piano), René Winter (drums) René van Beeck (contrabas)

De carrière van Lils Mackintosh wordt gekenmerkt door een enorme veelzijdigheid.
Zij stond in grote musicalproducties als Hair, Ik Jan Cremer en de circusmusical Barnum. Daarnaast ontwikkelde zij zich op zeer succesvolle wijze als jazz-zangeres.

Zij zong op vele jazz- en bluesfestivals in binnen-en buitenland. Lils Mackintosh deelde het podium met sterren als Oscar Peterson, B.B. King, Rita Reys, Hans Dulfer en Louis van Dijk.
Haar stemgeluid wordt steevast vergeleken met dat van Billy Holiday. Maar niet alleen de muziek, ook haar levensloop vertoont verwantschap met die van Lady Day. Droevenis en blijdschap, diepe dalen en intens geluk klinken door in haar muziek.

Tijdens het North Sea Jazz Festival 2000 ontving Lils een Edison voor haar vierde jazz album Black Girl.
In oktober kwam haar nieuwste cd In the Wee Small Hours of the Morning uit.
Dit seizoen is Lils met een eigen one woman show te zien in de Nederlandse Theaters. Het programma zal bestaan uit een mix van jazz, blues, circus en satire.

Prinsengracht 583 te Amsterdam (naast de openbare bibliotheek)
Aanvang : 20.30 uur, de zaal gaat open om 19.45 uur.
Toegang : 12,50 euro ( 7,50 euro met CJP/studentenpas/pas65) t/m 18 jaar
gratis op vertoon van legitimatie
Reserveren kan op: jazzconcerten@chello.nl of op 020-7700660

http://www.cristofori.nl/

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 3 januari 2003

VERENIGING VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD

Deelraad wil verwijdering woonboot en aanscherping van de regels
Woonboot moet onder de bruggen door kunnen varen

Het gigantisch woonschip

afgemeerd in de Prinsengracht. Het zal maar voor je deur liggen.


In de commissievergadering van het Stadsdeel Centrum op donderdag 19 december 2002 werd de komst van de grote woonboot De Liève in de Prinsengracht bij de Elandsgracht uitgebreid besproken. In eerste instantie stond het onderwerp voor 10 uur 's avonds op de agenda, maar vanwege de grote opkomst op de publieke tribune werd de bespreking van dit agendapunt vervroegd.


Met een kraan werd de opbouw van dit 'historische schip' op 18 november 2002 in de gracht getakeld.
Na twee insprekers aangehoord te hebben (Peter Berkhout als bewoner en Walther Schoonenberg namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad), sprak de commissie zich uit voor verwijdering van het woonschip en aanscherping van de regels: een woonschip moet onder de bruggen door kunnen varen.
Wethouder Frankfurther reageerde in eerste termijn dat zijn mening over het gebruik van de grachten in de historische binnenstad als bekend verondersteld moet worden. Hij zegde toe de regels te willen aanscherpen en in de toekomst alle vervangingen van woonarken en -boten te laten toetsen door de Welstandscommissie en door de Commissie van Historische Schepen, als het om historische schepen gaat. De procedure ten aanzien van het woonschip De Liève is zorgvuldig geweest. In de huidige regels was het voor dit woonschip niet nodig advies in te winnen bij de genoemde commissies omdat de kajuit van het historische schip 'demontabel' is.
In tweede termijn vond de commissie dat te mager. De wethouder stelde dat een verandering van de regels voor dit schip geen gevolgen meer kan hebben: er is al een ligplaatsvergunning verleend en geen rechter zal intrekking daarvan accepteren. De wethouder was wel bereid met de eigenaar te gaan praten en voor dit schip naar een betere locatie uit te zien, maar dan kan alleen op basis van vrijwilligheid gebeuren. De commissie vroeg zich vervolgens af of het niet mogelijk was dat het Stadsdeel bij de hoorzitting van de Raad van State zelf ook 'bedenkingen' zou uiten – het ging immers om een erfenis van de centrale stad –, in welk geval de kans groter wordt dat de bewoners in het gelijk worden gesteld. De wethouder gaat de gevoelens van de commissie overbrengen aan het Dagelijks Bestuur. Er is nog genoeg tijd om deze kwestie desnoods in de Deelraad te bespreken (de hoorzitting wordt pas in april/mei 2003 verwacht).

Meer lezen: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl (onder Actueel).
Directe links:
Fotoreportage van de plaatsing van het woonschip: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/actueel/delieve1.html
Inspraakbijdrage van Walther Schoonenberg: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/actueel/delieve4.html

Wilt u uw adhesie betuigen? Stuur dan een email naar vvab@amsterdamsebinnenstad.nl

of laat een bericht achter op ons discussieforum (UW MENING op onze website).
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam
Tel.: 020 6172735; fax: 020 6177385
Email: vvab@amsterdamsebinnenstad.nl
Website: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 14 januari 2003

PERSBERICHT

Wethouder Oudkerk: "doorbraak naar betere dienstverlening".

Amsterdam krijgt primeur met één loket voor

werk en inkomen

Amsterdamse uitkeringsgerechtigden, werklozen en óók werkgevers, kunnen voortaan bij één loket terecht: het Marktplein voor Werk en Inkomen. Hier wordt de dienstverlening op het gebied van werk, reïntegratie en inkomen in Amsterdam vergaand gebundeld. Donderdag 16 januari aanstaande opent de Amsterdamse wethouder Rob Oudkerk het Marktplein voor Werk en Inkomen in Amsterdam Zuidoost. Hij doet dit samen met Rens de Groot, voorzitter Raad van Bestuur Centrum voor Werk & Inkomen (CWI) en Tjibbe Joustra, voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Vóór 2005 worden alle bestaande loketten van de Sociale Dienst, Maatwerk, CWI en UWV in Amsterdam samengebracht in vijf nieuwe dienstverleningscentra voor werk en inkomen.

Het nieuwe Marktplein voor Werk & Inkomen gaat uit van het principe 'komen voor een uitkering en weggaan met een baan'. De nieuwe aanpak integreert de landelijke en de gemeentelijke uitkeringstaken. Iedere werkzoekende of uitkeringsaanvrager wordt op Marktplein beoordeeld. Wie kan werken, wordt bemiddeld naar een werkgever. Wie niet direct aan het werk kan en hulp nodig heeft bij het vinden van werk of scholing, krijgt een klantmanager die zorgt voor de begeleiding. Verantwoordelijk wethouder Oudkerk: "Aanvraag, beslissing en begeleiding gebeuren voortaan zoveel mogelijk vanuit één hand en in één pand. De uitkering wordt onlosmakelijk gekoppeld aan werktoeleiding, reïntegratie en activering. Cliënten kunnen niet meer tussen het kastje en muur de weg kwijt raken en in de wir-war van regelingen afhaken. Dit is echt een doorbraak op weg naar betere dienstverlening".

CWI heeft als ‘poortwachter’ op het Marktplein als voornaamste taak te voorkomen dat mensen in een uitkering komen en bemiddelt uitkeringsaanvragers en werkzoekenden zo snel mogelijk naar werk en verzorgt de uitkeringsaanvragen voor WW en Bijstand. CWI-topman Rens de Groot: "Met deze vergaande samenwerking kunnen wij in Amsterdam onze rol als poortwachter veel effectiever vervullen. De klant heeft hoeft zijn verhaal maar één keer te doen. Daarnaast geven we alle aandacht aan de werkgevers en het beschikbaar krijgen van voldoende vacatures." Consulenten van de Sociale Dienst en het UWV verzorgen de uitkeringen en begeleiden de reïntegratie. Voorzitter Tjibbe Joustra van UWV: ‘Zo snel mogelijk aan het werk en als het nodig is zo kort mogelijk een uitkering. Daar gaat het ons om."

Het eerste Marktplein in Zuidoost is een proeftuin voor de nieuwe Amsterdamse aanpak. Oudkerk: "de ontschotting en vernieuwing wordt hier werkenderweg gerealiseerd. In de staande organisaties van CWI, Sociale Dienst en Maatwerk elders in de stad, werken we de Marktpleinformule verder uit". Komend najaar wordt het tweede Marktplein voor Werk en Inkomen in Amsterdam West geopend. Daar worden, naast de overheidsloketten, ook private reïntegratiebedrijven, schuldhulpverleners, kinderopvang, uitzendbureau en een werkgeversloket gevestigd.

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 17 januari 2003

PERSBERICHT

Opening van het Marktplein

in Amsterdam Zuidoost

foto: V.l.n.r.

Wethouder Rob Oudkerk, en de Heren Michiel Kanters, Rens de Groot en Tijibbe Joustra.

Donderdag 16 januari is in aanwezigheid (zie foto boven) het Marktplein in Amsterdam Zuidoost geopend, dit alles onder de noemer een betere dienstverlening, in het nieuwe onderkomen zijn de volgende diensten te vinden Sociale Dienst, Maatwerk, CWI en UWV In de toekomst worden alle bestaande loketten in Amsterdam vóór 2005 samengebracht in vijf nieuwe dienstverleningscentra voor werk en inkomen.

foto: Wethouder Rob Oudkerk

Een vernieuwde aanpak

wat nog verder uitgepakt moet worden in de Toekomst.

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 20 januari 2003

PERSBERICHT

De Stelling van Amsterdam

Harnas voor de hoofdstad

Op 23 januari aanstaande komt het boek over de Stelling van Amsterdam uit

informatie over het boek: Boek Stelling van Amsterdam

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 24 januari 2003

PERSBERICHT

VERENIGING VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD

VVAB gaat zich verzetten tegen ernstige aantasting van het stadsbeeld bij het Leidseplein

Sinds 9 januari 2003 liggen een bouwaanvraag en een monumentenaanvraag voor de uitbreiding van de Stadsschouwburg en de Melkweg ter inzage. Met deze publicatie zijn onze bange vermoedens helaas bevestigd: het ambitieuze programma lijkt in de beperkte ruimte niet inpasbaar zonder het stadsbeeld ernstige schade toe te brengen. Een ernstige aantasting van het beschermd stadsgezicht bij het Leidseplein dreigt.

De zich als een fabriek manifesterende uitbreiding is bijna 40 m hoog en steekt torenhoog boven de omringende bebouwing uit. Stedenbouwkundig en architectonisch is het plan in zijn context absoluut onaanvaardbaar.

De uitbreiding past qua maat, schaal en detaillering niet in de Amsterdamse binnenstad. In een flits doen de sheddaken en het drietal grote en boven het oude gebouw uittorenende ventilatieschachten denken aan een uit de kluiten gewassen melkfabriek. Wel een verwijzing naar het oude gebruik van de Melkweg natuurlijk, maar het zal toch niet het beeld zijn dat de architect heeft willen oproepen.
De VVAB heeft in een zienswijze laten weten ernstige bezwaren tegen dit bouwplan te hebben. Ons inziens kan het huidige ontwerp niet gerealiseerd worden.


Meer lezen: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/archief/schouwburg.html

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam
Tel.: 020 6172735; fax: 020 6177385
Email: vvab@amsterdamsebinnenstad.nl
Website: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 30 januari 2003

PERSBERICHT

Fonds Lokale Initiatieven Cyburg

biedt de zorg de helpende hand


Het Fonds Lokale Initiatieven van Cyburg beloont ICT initiatieven die een bijdrage leveren aan verbetering van de zorg in Amsterdam. Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen tot 1 maart een voorstel indienen voor ICT-oplossingen waar zij in hun omgeving direct of indirect van profiteren.

Het Fonds Lokale Initiatieven biedt ieder kwartaal ICT initiatieven rond een bepaald thema de mogelijkheid werkelijkheid te worden door middel van een financiële bijdrage. De beste ideeën die zich binnen de doelstellingen van het Fonds Lokale Initiatieven zelfstandig kunnen ontwikkelen, worden geselecteerd. Het Fonds Lokale Initiatieven heeft een looptijd van één jaar. De komende twee maanden is het thema: zorg.

Oproep
Het fonds roept Amsterdammers op, om een goed idee te bespreken. Het fonds zoekt naar initiatieven die de volgende kenmerken hebben:

- De ICT initiatieven leveren een bijdrage aan de zorg in (een deel van) Amsterdam.

- De projecten kunnen rekenen op draagvlak in de buurt of bij de beoogde doelgroep.

- Het zijn innovatieve projecten die niet eerder op deze wijze of met deze technologie zijn uitgevoerd.

Het is de bedoeling dat andere partijen kunnen leren van de opgedane projectervaringen en dat toepassingen die hun nut hebben bewezen beschikbaar worden gesteld. Projectvoorstellen rond het thema zorg worden vóór 1 maart 2003 ingediend.

Werkwijze
De bijdrage varieert van enkele duizenden tot maximaal 40 duizend euro per project, afhankelijk van de schaal en de duur van het project. Over de bijdrage wordt door een onafhankelijke adviescommissie een oordeel uitgesproken. De projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de initiatiefnemer en met Cyburg. Cyburg streeft ernaar het komende jaar ongeveer twintig projecten tot een succes te maken.

Digitale Broedplaatsen
Het Fonds Lokale Initiatieven (FLI) is opgericht in het kader van het landelijke experiment Digitale Broedplaatsen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Een ‘digitale broedplaats’ heeft als doel de sociale kwaliteit te verbeteren met behulp van innovatieve ICT-toepassingen. De Digitale Broedplaats Amsterdam is ondergebracht bij Cyburg. De samenwerking tussen de Digitale Broedplaats en Cyburg is uniek en biedt uiteindelijk resultaten waar heel Nederland van profiteert.

Cyburg
Cyburg is een proeftuin voor innovatieve ICT-projecten van en voor de stad Amsterdam. De nadruk ligt daarbij op de toegevoegde waarde van ICT-diensten in het dagelijkse leven; zoals verbetering van communicatie en dienstverlening in de zorg, onderwijs, overheidsdiensten en ondernemen. Cyburg ziet hiervoor kansen door de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie in te zetten op wijk- en buurtniveau. Particulieren, overheden, instellingen, ondernemers en bedrijven kunnen er met elkaar nieuwe toepassingen creëren, stimuleren en verspreiden.

Meer informatie over het Fonds Lokale Initiatieven vindt u op www.cyburg.org/projecten/fli.html

U kunt ook contact opnemen met de interim projectleider Fonds Lokale Initiatieven Marie-Claire Aarts, tel. 020 - 419 89 73 of 06 - 510 77 307 of

e-mail: fli@cyburg.org

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 31 januari 2003

PERSBERICHT

Cristofori Sunday Night Jazz

Zondag 2 februari aanvang: 20.30 uur

Rene van Beeck (vocals & flugelhorn)

Frans Elsen (piano)

John Engels (drums)

Jacques Schols (contrabas)

 

Prinsengracht 583 te Amsterdam (naast de openbare bibliotheek)
Aanvang : 20.30 uur, de zaal gaat open om 19.45 uur.
Toegang : 12,50 euro ( 7,50 euro met CJP/studentenpas/pas65) t/m 18 jaar
gratis op vertoon van legitimatie
Reserveren kan op: jazzconcerten@chello.nl of op 020-7700660

http://www.cristofori.nl/

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 6 februari 2003

PERSBERICHT

KIT Tropen Museum - Oostwaarts!

Kunst, cultuur en kolonialisme

Vanaf 1 februari 2003 KIT Tropenmuseum ondergaat metamorfose

Overzichtsfoto inrichting van de semi-permanente opstelling Nieuw Guinea, eerste etage KIT Tropenmuseum

Voorouder of geestfiguur

Dubbele ophanghaak voor tassen voedsel ter bescherming tegen knaagdieren
Met een voorstelling van een voorouder of geest. Papoea Nieuw Guinea (begin 20ste eeuw
)

 

Onder de overkoepelende titel Oostwaarts! Kunst, cultuur en kolonialisme heropent Het KIT Tropenmuseum eind januari de eerste etage. Vier tentoonstellingen over de rijke cultuur en geschiedenis van Zuidoost Azië en Oceanië worden als samenhangend geheel gepresenteerd en geven een beeld van de kerncollecties van het museum.

Terug van weggeweest is een afdeling met de beroemde textielcollectie van het museum. Deze geeft een beeld van de oorspronkelijke textieltradities in Indonesië en van de veranderingen daarin als gevolg van externe culturele invloeden. De aangepaste afdeling Zuidoost Azië toont nu ook twintigste-eeuws ambachtelijk design en sprekende voorbeelden van de Indo-Javaanse cultuur. De Nieuw Guinea-collectie van het KIT Tropenmuseum wordt als een topcollectie beschouwd en ook als zodanig gepresenteerd.

Naast deze drie tentoonstellingen is er een thematische tentoonstelling over het kolonialisme in Nederland en Nederlands-Indië. Het KIT Tropenmuseum, als voormalig koloniaal museum, snijdt daarmee een thema aan dat ook betrekking heeft op de eigen geschiedenis. Het accent ligt op de eerste helft van de twintigste eeuw. Het museum hoopt dat deze tentoonstelling een bijdrage levert aan het debat over culturele identiteit en mensen prikkelt tot nadenken over de betekenis van het koloniale verleden in de huidige samenleving.

Redactie Maartje Pronk

 

 

zaterdag 8 februari 2003

Persbericht

Mellouki Cadat, Raadslid Groenlinks in Amsterdam Zeeburg

uitgeroepen tot Het Meest Digitale Raadslid van ons land

 

Mellouki Cadat, Raadslid GroenLinks in Amsterdam Zeeburg

lees verder persbericht van het IPP:

"Vanmiddag is Mellouki Cadat, raadslid voor GroenLinks in stadsdeel Amsterdam-Zeeburg, uitgeroepen tot Het Meest Digitale Raadslid van ons land. Dit maakte Jacques Wallage, voorzitter van de jury, zojuist bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis van Amsterdam. De verkiezing van Het Meest Digitale Raadslid is een initiatief van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP). Volgens het juryrapport valt de winnende website van Cadat (www.cadat.nl) op door zijn uitgebreidheid en originaliteit: Het is een goed geordende site met veel functies, zoals weblog, webpoll, webcam, nieuwsbrief en digitaal spreekuur. De teksten zijn duidelijk en inhoudelijk. Het raadslid probeert echt verantwoording af te leggen. Aardig is ook de poll op de website over actuele gemeentelijke problemen. Kortom, een originele site die duidelijk meer biedt dan die van de andere kandidaten."

Lees hier het juryrapport:

http://www.cadat.com/raadslidzeeburg/juryrapport.htm

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 11 februari 2003

Persbericht

Stop de Oorlog tegen Irak

Zaterdag 15 februari

De landelijke demonstratie begint om 13.00 uur

vanaf de Dam in Amsterdam.

Informatie:

www.wereldcricis.nl

o43@kerkenvrede.nl

Organisator: Platvorm tegen de "nieuwe Oorlog"

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 21 februari 2003

CRISTOFORI Sunday NIGHT JAZZ

Zondag 2 maart aanvang: 20.30 uur

fotograaf Edwin Glaser

Denise Jannah (zang)

Bert van den Brink (piano)

Joost van Schaik (drums)

fotograaf Michel Honig

Rene van Beeck (contrabas)

Denise Jannah was de eerste Nederlands-Surinaamse zangeres die een cd op het prestigieuze label Blue Note uitbracht. In de woorden van jazz criticus Gary Giddins in het blad The Village Voice: ŒDenise Jannah is simpelweg een van de beste jazz-zangeressen die ik heb gehoord in de 25 jaar dat ik over muziek schrijf.¹ Inmiddels heeft Denise Jannah vijf cd¹s opgenomen, waarvan een aantal een Edison Jazz Award hebben gekregen.

Denise Jannah heeft opgetreden met onder meer het Cyrus Chestnut Trio, het Carnegie Hall Jazz Orchestra, het Dutch Jazz Orchestra, het Rosenberg Trio, het Willem Breuker Collectief, het Metropole Orkest, de Bob Belden Big Band en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ze had de hoofdrol in musicals als Ain¹t Misbehavin¹,
A Night at the Cotton Club, en Joe, The Musical. Naast haar cd opnames en optredens is ze ook werkzaam als docent en geeft ze masterclasses en workshops.


CRISTOFORI Sunday NIGHT JAZZ

Prinsengracht 583 te Amsterdam (naast de openbare bibliotheek)
Aanvang : 20.30 uur, de zaal gaat open om 19.45 uur.
Toegang : 12,50 euro ( 7,50 euro met CJP/studentenpas/pas65) t/m 18 jaar
gratis op vertoon van legitimatie
Reserveren kan op: jazzconcerten@chello.nl of op 020-7700660

In maart kunnen mensen die een stadspas hebben gratis naar Sunday Night JAZZ
tegen inlevering van hun stadspaschecque van maart 2003.

Redactie Maartje Pronk


 

 

maandag 3 maart 2003

PERSBERICHT

Dapperbuurt

DE MUIDERFUNENKERK GEMEENTE VIERT

110 JAAR MUIDERKERK

De Muiderkerk bestaat 110 jaar, en dat willen we vieren.

Op 1 april 1892 werd de eerste steen gelegd. Op 31 maart 2002 startte een jaar van gedenken en vieren voor de gemeente rond de Muiderkerk, die in de eerste week van maart zijn hoogtepunt en afsluiting vindt. Eigenlijk is het die gemeente die 110 jaar bestaat. Het gebouw 'mist' een aantal jaren. De brand in 1989 legde de kerk - op de toren na - in de as. Achter de toren, die zo bepalend is voor het aanzien van Amsterdam-Oost, werd een nieuwe kerk gebouwd, waarvan de gemeente sinds 1997 de trotse gebruiker is.

De Muiderkerk, ooit een 'deftige' gemeente aan het Oosterpark, wil voluit stadsgemeente zijn in een veelkleurige buurt zich welkom weten. De kerk wil toegankelijk zijn. Niet voor niets heeft het gebouw veel muren van glas!

Wij bieden u een programma van

activiteiten en festiviteiten aan. Kom langs, schuif aan, praat of zing mee. Kijk, luister, proef. U bent van harte uitgenodigd te delen in ons feest.

maandag 3 maart 14.30u. - 17.00u.: open middag voor buurtbewoners met muziek en een afwisselend programma

dinsdag 4 maart 20.00u. - 22.00u. (kerk open 19.30u.):
forumavond 'Amsterdam, bouwput van hoop.
Bouwen aan de stad: hoe? Putten uit een bron: welke?'
met: Judith Belinfante, Anton Wessels, Haci Karacaer, Rob Hoogeboom, Fatima Elatik, John Goring en Julia van Rijn
olv. Jacobine Geel
opening door burgemeester Cohen


woensdag 5 maart 14.30u. - 16.30u.:
open middag voor kinderen uit de buurt met spel en toneel.

donderdag 6 maart 17.00u. - 20.00u.: open kerk;
19.30u. - 20.00u. vesper in de Veertig Dagentijd.


vrijdagavond 7 maart vanaf 17.30u.:
Surinaamse maaltijd en aansluitend feest: open podium, muziek en swingen

zaterdag 8 maart 20.00u. - 22.00u.:
Mokum-Oost zingt: korenmanifestatie met de Muidercantorij met leden van vroeger en nu, Women's Company, Surinaams Vrouwenkoor, Gospel Choir Deliverance, koor van de ABG-parochie. Cantor/organisten: Jos Westerdeel, Jos van der Kooy, Jan Willem Dienske en Henny Heikens

zondag 9 maart 10.30u. - 11.45u.: feestelijke kerkdienst met Simson, The Musical door gemeenteleden.

Wij hopen U tijdens de feestweek te ontmoeten.

Informatie bij: Julia van Rijn, Predikant van de Muiderkerk E-mail: JuliavanRijn@planet.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 10 maart 2003

VVAB-PERSBERICHT

Aankondiging lezing Geert Mak

donderdag 13 maart 2003, 20.00 uur: lezing door Geert Mak. Ruzies en dromen over de Amsterdamse binnenstad.
Geert Mak, bekend o.a. van bestsellers als De eeuw van mijn vader en Hoe God verdween uit Jorwerd en lid van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), zal in deze lezing zijn visie uiteenzetten over de moderne geschiedenis van de Amsterdamse binnenstad, de stedenbouwkundige plannen en ingrepen, en de strijd daarover. Na afloop vind er discussie plaats.
Plaats en tijd: Donderdag 13 maart, 20.00 uur, Bethaniënklooster, Barndesteeg 6b. Gratis toegang voor leden VVAB; niet leden betalen € 2,-- of worden ter plaatse lid.

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam
Tel.: 020 6172735; fax: 020 6177385
Email: vvab@amsterdamsebinnenstad.nl
Website: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 13 maart 2003

Persbericht

CRISTOFORI Sunday NIGHT JAZZ

Zondag 16 maart Aanvang: 20.30 uur

fotograaf: Edwin Glaser

Ingram Washington (zang), Cajan Witmer (piano), Marcel van Engelen (drums),
René van Beeck (contrabas)

De Amerikaanse zanger Ingram Washington leerde zingen door veel naar jazz te luisteren. Zijn moeder, die ook zangeres is, bracht hem in contact met de muziek van Duke Ellington, Count Basie, Billy Eckstine en anderen. Hij was specifiek geïnteresseerd in de populaire ballads van zangers als Frank Sinatra, Nat ŒKing¹ Cole en Joe Williams en had een speciale voorliefde voor de diepe bariton van Arthur Prysock.

Ingram Washington heeft een mooie bariton die het hele American Songbook aankan. Nadat hij zich in 1988 in Nederland vestigde, stelde hij een band samen. Het repertoire omvat blues, swing en een geheel eigen interpretatie van klassieke songs. Hiermee oogst hij veel succes in Nederland en het buitenland.

CRISTOFORI
Prinsengracht 583 te Amsterdam (naast de openbare bibliotheek)
Aanvang : 20.30 uur, de zaal gaat open om 19.45 uur.
Toegang : 12,50 euro ( 7,50 euro met CJP/studentenpas/pas65) t/m 18 jaar
gratis op vertoon van legitimatie

In maart kunnen mensen die een stadspas hebben gratis naar Sunday Night JAZZ
tegen inlevering van hun stadspaschecque van maart 2003.

Reserveren kan op: jazzconcerten@chello.nl of op telefoonnummer 020-7700660

http://www.jazz-in-amsterdam.com/ .

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 20 maart 2003

Persbericht

Zaterdag 22 Maart

De landelijke demonstratie begint om 13.00 uur

vanaf de Dam in Amsterdam.

Informatie:

www.wereldcricis.nl

email: info@wereldcrisis.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 25 maart 2003

Persbericht

Het Open Haven Museum heeft regelmatig terugkerende activiteiten zoals de serie Kamermuziek en de Jazzmatinees op zondag.

Er worden ook regelmatig generale repetities gehouden door b.v. het Nederlands Blazers Ensemble. Daarnaast zijn er tentoonstellingen; eind maart begint een expositie van Moniek Spaans op het lichtschip Zeeburg.

30 maart t/m 20 april

Expositie Moniek Spaans
ERGENS & ANDERE STREKEN
4 weekeinden (zaterdagen en zondagen) op het lichtschip "Zeeburg" dat achter het Open Haven Museum aan de kade ligt.
30 maart; 5 en 6 april; 12 en 13 april; 9 en 20 april
Openingstijden: 12.00 uur - 17.00 uur
Entree: 2 euro, kinderen 1 euro

30 maart
(zondag, 16.00 uur)

"Jazz-matinees op zondag". Concert van Mike del Ferro (piano) en Francien van Tuinen (zang) in de Kompaszaal.
Entree 5 euro Graag reserveren.

8 april
(dinsdag 20.15 uur)

NBE op historische instrumenten
Openbare Repetitie
Nederlands Blazers Ensemble en Jos van Immerseel - fortepiano
(Zie voor uitgebreide informatie over het NBE: www.nbe.nl)
Gratis entree! (Wel graag even reserveren).

16 april
(woensdag, 20.15 uur)

In de serie Kamermuziek in het Open Haven Museum
Ensemble: Florian Just - bariton, Sophie Klingele - sopraan,
Jan-Paul Grijpink - piano
In het eerste deel zal Florian Just de Dichterliebe van Robert Schumann zingen, in het tweede deel zingt Sophie Klingele Liederen over de lente van verschillende Componisten (Schumann, Brahms, Schubert). Als aanvulling aan het slot van ieder deel zingen zij samen Duetten van Schumann en Brahms. Entree 5 euro. Graag reserveren.


27 april
(zondag, 16.00 uur)

"Jazz-matinees op zondag". Concert in de Kompaszaal.
Deborah Carter (zang) en Mike del Ferro (piano).
Entree 5 euro. Graag reserveren

Meer informatie: Website Open Haven Museum

Open Haven Museum
KNSM-Laan 311
1019 LE Amsterdam
telefoon 020 - 4185522
fax 020 - 4186006

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 1 april 2003

Ingezonden artikel van John de Vries uit Calcary, Canada.

Hoe Amsterdammers

elkaar om de tuin kunnen leiden

In het begin 50's was ik vertegenwoordiger in de ImportWijnhandel en had o.a. als klant Noord's wijnhandel, eigenaar Jopie Noord. Ik denk hij had die zaak in de van Woustraat ge-erfd van zijn Schoonvader. Maar Jopie was van zijn vak eigenlijk een reclame man. Dus hij combineerde wijnverkoop met reclame als een stimulant.
Het ging goed en Jopie opende een twede zaak aan het Singel in een sousterrain en de filiaalhouder werd ene Mijnheer Prins.Grote advertenties in de dagbladen enz. en zaken gingen goed. Er kwam plotseling een heel verhaal in de kranten, want Jopie en Mr.Prins hadden plannen gehad om de wijnkelder aan het Singel verder te vergroten en na het wegbreken van een muur vonden zij, 2 of 3 grote vaten met Spaanse wijn. Zo Jopie ging naar het gemeentebestuur van Amsterdam om die vondst aan te geven. Men wist er echter niet goed raad mee, want er waren namelijk geen accijnsen betaald. Men was er van overtuigd dat die vaten met wijn achter gelaten waren door de Spaanjaarden, tijdens de 80 jarige oorlog.
Dus Jopie werd wel verteld dat hij in ieder geval die wijn niet mocht verkopen.Wat te doen, wel Jopie plaatste een advertentie met grote letters, dat hij die wijn ging....weggeven !
Een ieder die met een lege flesch kwam, kreeg die flesch gratis gevuld met die heerlijke Spaanse Wijn.Ik moest er het mijne van hebben, dus was al voor openingstijd aanwezig in de kelder aan het Singel. Voor de opening liepen er al wat mensen(meest vrouwen) met een boodschappen tasje met een lege flesch rond. Nadat de zaak geopend was, waren er denkelijk zo iets van 28 mensen die binnenkwamen voor hun gratis wijn en die mensen kregen allemaal een fijne flesch wijn cadeau van Noord's Wijnhandel, het was namelijk......1 APRIL !!!
Maar wat een mooie reclame stunt van Jopie Noord, zijn zaak bestaat nu nog steeds.

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 2 april 2003

Persbericht

Debat Vliegoverlast Schiphol


Milieudefensie, Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA) en werkgroep Oud-West tegen Vliegoverlast houden op dinsdag 8 april een stadsdebat over vliegoverlast in Amsterdam. Het debat vindt plaats in de Vondelkerk en begint om 20:00 uur.

De nieuwe Wet Luchtvaart en de ontwikkelingen rond de commissie Berkhout staan centraal tijdens het debat. Milieudefensie, PVA en Oud-West tegen Vliegoverlast, hopen dat dit debat bijdraagt aan een actief beleid om de overlast terug te dringen.

Sprekers:
- Mevrouw drs. W. Passchier-Vermeer (TNO) bespreekt de nieuwe wetenschappelijke inzichten over slaapverstoring door vliegtuiggeluid en de effecten van Schiphol.
- De heer dr. ir. R. Boone (TU Delft) is deskundige op het gebied van metingen van vliegtuiggeluid en beperking van geluidsoverlast.
- M. van der Horst (Wethouder luchtvaartzaken Amsterdam)

De avond wordt afgesloten met een debat over de mogelijkheden om de overlast boven Amsterdam terug te dringen.

Hieraan wordt deelgenomen door.
- de Amsterdamse wethouder voor de luchtvaart M. van der Horst;
- gemeenteraadsleden PvdA, CDA en GroenLinks;
- vertegenwoordigers Platform Vliegverkeer Amsterdam en Vereniging Milieudefensie.

Wat: Debat geluidsoverlast Schiphol
Waar: Vondelkerk, Vondelstraat 120/C, 1054 GS Amsterdam
Wanneer: 20:00
Toegang: vrij


Voor meer informatie:
Milieudefensie Persvoorlichting, 020 5507 333

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 3 april 2003

Persbericht

Cristofori Sunday NIGHT JAZZ

Zondag 6 april aanvang: 20.30 uur

Mirjam van Dam (zang),

Berend van den Berg (piano), Erik Kooger (drums),
Rene van Beeck (contrabas)

Mirjam van Dam studeerde in 1998 cum laude af aan het Hilversums Conservatorium. Naast haar studie verdiepte zij zich in theater en kreeg ze les van o.a. Jasperina de Jong en Lucia Meeuwsen. Naar aanleiding van haar optreden met muziektheatergroep SAT werd zij door Trouw, Het Parool en het Noord-Hollands Dagblad geprezen om haar fraaie stem en komisch talent. Ze zong in The Glenn Miller Orchestra in Duitsland en ze maakt momenteel een tournee met de kindermusical De Tinkerbells langs de grote
theaters in Nederland. Met de Nederlandstalige popband Ziel won Mirjam van Dam het concours voor singer-songwiters, Mooie Noten, in 2002. De bladen Fret, Oxol en NTB prezen haar stem als zwoel, zuiver, soepel en jazzy. Als toetseniste en zangeres toerde ze met Laura Fygi en band door Azië. Dit seizoen debuteert ze met haar theatersolo How to Get Rid of Bette Midler.

CRISTOFORI
Prinsengracht 583 te Amsterdam (naast de openbare bibliotheek) Aanvang :
20.30 uur, de zaal gaat open om 19.45 uur. Toegang : 12,50 euro ( 7,50 euro met CJP/studentenpas/pas65) t/m 18 jaar gratis op vertoon van legitimatie Reserveren kan op: jazzconcerten@chello.nl of op 020-7700660


info: http://www.cristofori.com/ of
http://www.jazz-in-amsterdam.com/ .


Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 3 april 2003

Persbericht

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Formeel bezwaar aangetekend tegen uitbreiding wonen op het water

De vervangende woonboot tegenover Prinsengracht 151, goedgekeurd door de Welstandscommissie, is een 25 meter lang woonschip met een zinken of aluminium bovendeel. Een voorbeeld van een 'schark': een nieuwe type woonschip dat in de plaats komt van de lelijke woonark. Een verbetering ten goede?


Na de kwestie De Lieve is er een nieuwe rel op de Amsterdamse grachten. Het stadsdeel Amsterdam Centrum geeft vergunningen af voor vervangingen van woonboten waardoor veel openbare ruimte verloren gaat, terwijl een integrale belangenafweging nooit heeft plaatsgevonden. Op de Keizersgracht t/o 63 en op de Prinsengracht t/o 151 worden woonboten vervangen van 14 resp. 13 m door boten van 21 resp. 25 m. De openbare ruimte, die daarmee geprivatiseerd wordt, bedraagt 30 resp. 72 m2.


De VVAB heeft zienswijzen ingediend en de bewoners ter plaatse opgeroepen dit voorbeeld te volgen. Ongeveer honderd bewoners hebben een zienswijze ondertekend en opgestuurd. In een aanvulling op de zienswijze tekende de VVAB bezwaar aan tegen het dubbel afmeren van de oude en de nieuwe boot op de Keizersgracht. De VVAB vroeg het stadsdeel de oude toestand te herstellen. Wat gebeurde was het tegenovergestelde: de oude, te vervangen boot werd verwijderd! Kan het nog gekker in Amsterdam?
Vervolgens werden de zienswijzen door het stadsdeel zonder deugdelijke argumentatie terzijde gelegd: de vervangingsvergunningen werden verleend. Daarop werd door de VVAB, gesteund door enkele bewoners ter plaatse, formeel bezwaar aangetekend. Deze bezwaarschriften werden ondersteund door diverse adhesiebetuigingen van bewoners ter plaatse.

Dit is een activiteit van de nieuwe werkgroep Water van de VVAB.

Meer lezen: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/water/water1.html
De bezwaarschriften zijn hier te lezen:
http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/water/k63_3.html (Keizersgracht)
http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/water/p151_2.html (Prinsengracht)

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam
Tel.: 020 6172735; fax: 020 6177385
Email: vvab@amsterdamsebinnenstad.nl
Website: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 4 april 2003

Persbericht

Maandblad Ons Amsterdam presenteert:

Tweede Groot Amsterdam-Examen
24 mei 2003


Op 9 januari 1999 organiseerde het tijdschrift Ons Amsterdam voor het eerst een Groot Amsterdam Examen. Aanleiding was het 50-jarig bestaan van het blad. In de Oude Lutherse Kerk op het Spui (tevens aula van de Universiteit van Amsterdam) werden bijna 400 bekende en onbekende Amsterdammers aan de tand gevoeld over hun kennis van de stad.
Het werd een groot succes en op veler verzoek verzorgt Ons Amsterdam nu dan ook (i.s.m. Het Parool en de Universiteit van Amsterdam) gaarne een reprise. Die vindt plaats op zaterdag 24 mei, opnieuw in de aula van de Universiteit van Amsterdam, ook bekend als de Oude Lutherse Kerk op het Spui. De vragen gaan, net als toen, over alle aspecten van Amsterdam in heden en verleden: buurtleven, politiek, architectuur, verkeer, religie, horeca, economie, sport, muziek, natuur, noem maar op.

De achterliggende gedachte is eenvoudig. Wat ons betreft is natuurlijk iedereen welkom in onze stad. Maar zoals het eigenlijk geen pas geeft om zonder zwemdiploma langs de Herengracht te lopen, of de Rozengracht over te steken zonder een verkeersexamen te hebben afgelegd, zo kan men zich toch in feite geen volleerd Amsterdammer noemen zonder blijk te hebben gegeven van een redelijke basiskennis van de stad!

Voorafgaand aan het eigenlijke examen, gepresenteerd door Hanneke Groenteman, kunnen de kandidaten (als ze dat willen) nog wat kleine hiaten in hun stadskennis opvullen tijdens luchtige maar leerzame 'bijspijkercolleges' van 20 minuten, door o.a. schrijver/stadshistoricus Geert Mak stadsarcheoloog Jerzy Gawronski en Multatuli-biograaf Dik van der Meulen. De drie beste deelnemers aan het schriftelijk examen komen aan het eind van de middag (gadegeslagen door de camera's van AT5) tegen elkaar uit in een zinderend spannende mondelinge finale. De ultieme winnaar mag zich tooien met de titel Professor Amsterdam en krijgt enkele weken later een 'kijkje achter de schermen van de stad'. Wie meer dan de helft van de vragen goed heeft, krijgt een Amsterdam-Diploma.

Half maart begon de selectie van de kandidaten, door middel van een paar (dan nog) tamelijk eenvoudige 'basiskennisvragen', in Ons Amsterdam, in Het Parool en op onze website www.onsamsterdam.nl. U kunt tot en met 12 april meedingen!
(Een select gezelschap van vooraanstaande Amsterdammers -- geheel ter beoordeling van de redactie -- zal bovendien persoonlijk worden uitgenodigd om zonder voorselectie mee te dingen.

Toegezegd hebben al o.a. de ood-burgemeesters Schelto Patijn en Ed van Thijn, de acteurs Piet Römer,, Hans Dagelet en Frank Wijdenbosch, oud-wethouder Frank de Grave, zanger/schrijver Rick de Leeuw, de schrijvers Lisette Lewin en Hans Vervoort, en pantomime-kunstenaar Rob van Reyn, filmproducent Matthijs van Heijningen en topfotograaf Eddy Posthuma de Boer.

Voor meer informatie: redactie Ons Amsterdam (Peter-Paul de Baar), 020-521 81 42 of 521 81 43.

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 7 april 2003

Persbericht

11, 12 & 13 april 2003

Open Atelierroute Oostelijke Eilanden

te Amsterdam

Centrale expositie: Van Gendthallen, voormalig Storkterrein, bereikbaar via de Oostenburgervoorstraat (bussen 22 en 32).

Opening: Vrijdag 11 april om 20.00 uur met een toespraak van Kees van Twist, directeur Groninger Museum en de performance EZEL! door Zjuul Burgering, Manette Meulenkamp en Jos ten Thije. Aansluitend is een kunstzinnig muziekaal feest.

Openingstijden: De ateliers kunt u op zaterdag 12 en zondag 13 april bezoeken van 12.00 tot 18.00 uur De Centrale Expositie met muzikale omlijsting is 12 en 13 april is open van 12.00 uur en sluit om 18.00 uur.

Het kunstproject aan de Czaar Peterstraat 94 is vanaf heden te bezoeken, dagelijks tussen 7.00 uur s'ochtens en 2.00 uur s'nachts. De titel van het kunstwerk is Het einde van een tijdperk, een driedimensionaal beeldverhaal in 6 bedrijven over protest, oproer en trams in de Czaar Peterstraat. Op dit moment is het eerste bedrijf actief. Op 2 mei gaat het tweede bedrijf beginnen, een maand later het derde, enzovoort. Op 23 mei a.s. zal een feest gegeven worden ter gelegenheid van de diverse kunstwerken die nu tentoon worden gesteld in de Czaar Peterstraat.

Website: www.saoe.nl

Informatie: info@saoe.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 11 april 2003

Persbericht

12 en 13 april 2003

NATIONAAL MUSEUMWEEKEND

De kunst van het verzamelen
Het grootste culturele evenement in Nederland

De kunst van het verzamelen
Op zaterdag 12 en zondag 13 april geven meer dan 500 musea gratis toegang of flinke kortingen tijdens het feestelijke Nationaal Museumweekend. Veel musea organiseren bovendien speciaal voor dit weekend extra activiteiten. Het motto van dit weekend is ‘De kunst van het verzamelen’. Elk museum is ooit ontstaan uit een verzameling. Verzamelen doen we allemaal, actief of passief – bijvoorbeeld door nooit iets weg te gooien – en zo staat de collectie van een museum dus dichterbij dan je denkt. En alle verzamelingen, elk voorwerp is aanleiding tot het vertellen van verhalen. Een museaal weekend voor iedereen die van musea en hun verzamelingen houdt, die zelf verzamelt en voor diegene die dit weekend gebruikt om zelf te beleven hoe leuk musea zijn. Wat er allemaal ooit verzameld is en nog steeds verzameld wordt: van munten tot kostuums, van design meubelen tot vissen en vlinders en van scheepsmodellen tot fotoapparatuur en foto’s, maar ook het verhaal van de verzamelaars zelf!

Het Museumweekendgeschenk

Iedere museumjaarkaarthouder kan altijd al gratis bij meer dan 440 musea naar binnen, maar als extraatje ligt voor al deze trouwe museumbezoekers, vanaf zaterdag 12 april, bij alle Museumjaarkjaart-musea een gratis Museumweekendgeschenk klaar: Museumhuizen.

Dit jaar schrijft Ella Reitsma (publiciste, kunsthistoricus en –criticus) over haar fascinatie met acht museum geworden voormalige woonhuizen. Het gaat om bijzondere woonhuizen van verzamelaars, waar de verzameling intact is gebleven en die nu, na hun dood, museum zijn geworden: Hannema-de Stuers Fundatie (Heino), Museum Mesdag (Den Haag), Museum Willet-Holthuysen (Amsterdam), Museum Lambert van Meerten (Delft), Missiemuseum (Steyl), Simon van Gijn – Museum aan Huis (Dordrecht), Museum Meermanno (Den Haag), Museum de Wieger (Deurne). Net als vorig jaar kan dit leuke kleine boekje gratis worden opgehaald, op vertoon van een Museumjaarkaart.

voor meer...>>>Museum.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 14 april 2003

VERENIGING VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD
Huurwoningen in monumenten worden bedreigd

Restaurende instellingen en monumenteneigenaren in Amsterdam zijn bezorgd over de toekomstige mogelijkheden voor het niet-verliesgevend exploiteren van huurwoningen in monumenten, na de plotselinge en onaangekondigde koerswijziging van de Huurcommissie Amsterdam eind 2001 en een merkwaardige brief van de Minister van VROM waarin de Huurcommissies worden gesteund. Het is onbegrijpelijk dat binnenskamers ingrijpende wijzigingen met desastreuze gevolgen worden voorbereid, zonder overleg met de direct betrokkenen en indirect belanghebbenden als belangenorganisaties en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Het Nieuwe Suykerhofje kon gerestaureerd worden dankzij het Amsterdamse systeem.

Twee restaurerende instellingen, Stadsherstel Amsterdam NV en de Stichting Diogenes, en de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben de landelijke overheid hierover brieven geschreven. Woensdag 9 april bespreekt de Vaste Kamercommissie VROM de brief van de Minister.

De monumentenorganisaties spreken de vrees uit dat de landelijke uniformering naar de zogenaamde 'Utrechtse methode' grote gevolgen heeft voor de continuïteit van de restaurerende instellingen en voor het voortbestaan van huurwoningen in monumenten. Als de Huurcommissies hun zin krijgen, zullen de woningen verdwijnen in de koopsector.

Tot eind 2001 werd in Amsterdam de zogenaamde 'Amsterdamse methode' gebruikt voor het bepalen van de maximaal redelijke huurprijs van woningen in monumenten. Deze methode gaat uit van de feitelijke investeringen die de eigenaar heeft gedaan om het pand te verwerven en te restaureren. Het Amsterdamse systeem is zowel voor de huurder als de verhuurder rechtvaardig omdat het gebaseerd is op de werkelijk gemaakte kosten na aftrek van overheidssubsidies met als uitgangspunt een redelijk rendement op het geïnvesteerde vermogen. Eind 2001 bleek plotseling dat de Huurcommissie Amsterdam onaangekondigd en zonder overgangsregeling was overgegaan op het hanteren van de zogenaamde 'Utrechtse methode'. In deze methode wordt de maximaal redelijke huur bepaald door hetzelfde puntenstelsel waarmee de huur van sociale huurwoningen wordt berekend, plus een monumentenopslag van 30 procent. Dit systeem is onredelijk omdat restaureren momenteel 70 tot 80 procent meer kost dan de bouw van een nieuwbouwwoning in een historische omgeving en omdat het puntensysteem alleen aandacht heeft voor zaken als de lengte van het aanrecht, etc, zaken die irrelevant zijn als het om de kosten van monumentenrestauratie gaat.
Dankzij het 'Amsterdamse systeem' kon in de Amsterdamse binnenstad in de afgelopen jaren ondanks diverse negatieve ontwikkelingen (hoge aankoopprijzen, lage subsidies) nog panden in de huursector worden gerestaureerd. Een voorbeeld is een hofje aan de Prinsengracht (het Nieuwe Suikerhofje uit 1755) waar met grote moeite een particulier kon worden gevonden die de monumentale woninkjes kon en wilde restaureren. De woninkjes zijn klein: onder het Utrechtse systeem hadden de huren gehalveerd moeten worden zodat het restauratieplan niet levensvatbaar was. Dankzij het Amsterdamse systeem vond restauratie plaats en zijn waardevolle en gewilde monumentenwoningen toegevoegd aan de huursector.
De restaurerende instellingen bevestigen dat de toepassing van het Utrechtse systeem in Amsterdam zeer schadelijke gevolgen heeft voor de exploitatie van de huurwoningen in monumenten. Uit enkele onderzoeken blijkt dat de huuropbrengsten over de gehele linie met enkele tientallen procenten zullen dalen, waardoor de continuïteit van de restaurerende instellingen in gevaar komt. Dit raakt behalve de restaurerende instellingen ook de duizenden particulieren die monumentenwoningen verhuren en een grote bijdrage leveren aan de instandhouding van de monumenten. De schadelijke gevolgen voor de restaurerende instellingen en particulieren van de keuze voor het Utrechtse systeem worden echter - vooralsnog - beperkt door de Amsterdamse kantonrechters.
Een voorbeeld: een huurster van het Claes Claesz Hofje vroeg - met een beroep op de Utrechtse methode - verlaging van de huur met meer dan 30%, namelijk van € 306,75 naar € 204,51 en werd gesteund door de huurcommissie. De kantonrechter beschikte op 28 januari 2003 dat "uitgangspunt is en blijft de zogenaamde Amsterdamse methode, echter met dien verstande dat voor de zogenaamde Amsterdamse regeling de Utrechtse in de plaats komt wanneer voor deze laatste regeling de huurprijs hoger zou uitkomen dan wanneer de Amsterdamse regeling zou zijn toegepast. Niet weersproken is dat bij toepassing van de Amsterdamse regeling de ten hoogste redelijke huurprijs per 1 juli 2001 op € 311,84 uit zou komen."
Ons inziens is er een bizarre situatie ontstaan: de huurcommissies blijven uitspraken doen op basis van het Utrechtse systeem die vervolgens door de verhuurders met een verwijzing naar hun feitelijke investerings- en exploitatiekosten met succes worden aangevochten bij de kantonrechter.

Meer lezen: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/archief/huurprijzen.html
Of via 'Actueel' op de website: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 16 april 2003

Persbericht

Historisch Centrum Amsterdam Noord presenteert Nieuwe Uitgave

foto: Johan W.Koopmans

Marijke van Schendelen, voormalig Stadsdeelvoorizitter, krijgt uit handen van Wil Sartorius (links op foto) de nieuwe uitgave van het Historisch Centrum Amsterdam-Noord.

'Nieuwenndam, monument aan de Noordelijke IJ-Oever' gaat over de oorsprong en ontwikkeling van het dorp Nieuwendam, de bouw van het Tuindorp Nieuwendam, zo ook over de bewoners en het Verenigingsleven.Voor €12,50 is de publicatie verkrijgbaar dit alles dank zij een subsidie van het Stadsdeel Amsterdam Noord. Bij de boekhandel of te bestellen via het kantoor tel. 020-6328647 of per e-mail historischcentrum@hetnet.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 17 april 2003

Ingezonden bericht van Hans Sartorius

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 18 april 2003

Persbericht

Scheepvaartmuseum Amsterdam

vier vrolijke Paasdagen

nabij het IJ

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 22 april 2003

Persbericht

Het Open Haven Museum presenteert in de serie

Jazzmatinee op zondag

27 april '03 16.00 uur

Deborah Carter, zang

Coen Molenaar, piano

Entree ˆ 5. graag reserveren.

Open Haven Museum
KNSM-Laan 311
1019 LE Amsterdam
telefoon 020 - 4185522
fax 020 – 4186006

www.openhavenmuseum.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 24 april 2003

Uitnodiging voor de Jaarvergadering 2003

Zaterdag 26 april 2003, 11 uur

in de voormalige synagoge Uilenburg

Nieuwe Uilenburgerstraat 91

Interieur

Uilenburger Synagoge (1765/66)

Agenda: 1. Opening door de dagvoorzitter
2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2002
3. Algemeen jaarverslag over 2002
4. Verslag van de Werkgroep Waakhond over 2002
5. Financieel verslag over 2002
5a. Verslag van de kascommissie 2002
5b. Goedkeuring van de jaarrekening over 2002
5c. Décharge van de kascommissie
5d. Benoeming van de kascommissie 2003
6. Begroting 2003
7. Rondvraag

(Stukken ter zake worden voorafgaand aan de jaarvergadering op de website geplaatst en zijn in te zien op het Aalsmeerder Veerhuis.)

Pauze

Debat over het water in de binnenstad

Onze vereniging voert al vele jaren een strijd tegen het proces van dichtslibben van de historische grachten. De woonboten vormen één van de bedreigingen van de historische binnenstad en liggen een ander gebruik van het water – als waterweg en als ‘sieraad van de stad’ – letterlijk in de weg. Momenteel wordt door de gemeente en het stadsdeel nieuw beleid voorbereid (zie beneden). De huidige raadsperiode lijkt cruciaal te gaan worden.
Om deze reden organiseert de vereniging na afloop van de reguliere ledenvergadering een discussie over het water in de binnenstad. Dagelijks bestuurder Guido Frankfurther van het stadsdeel Centrum zal daarbij aanwezig zijn.

Waterbeleid in beter vaarwater?

Op elk belangrijk beslissingsmoment worden boze woonbootbewoners opgetrommeld door de woonbootorganisaties om het gemeentebestuur onder druk te zetten. De andere bewoners van de binnenstad – in aantal een veel grotere groep – komen doorgaans pas in beweging als het water voor eigen deur wordt bedreigd. De politiek krijgt daardoor de indruk dat anderen dit onderwerp niet of nauwelijks interesseert. Ten onrechte! In de korte periode waarin onze Werkgroep Water functioneert, is een grote actiebereidheid onder de direct omwonenden gebleken. Zo heeft een pamflet verspreid op het eerste rak van de Keizersgracht en Prinsengracht meer dan honderd positieve reacties en adhesiebetuigingen opgeleverd. Het waterfront is één van de frontlinies in de strijd om het behoud en herstel van de Amsterdamse binnenstad

Water schept ruimte

Het historische Amsterdam, binnen de Singelgracht, is een waterstad: een stad gebouwd aan en in het water. De ruimtelijke structuur en zelfs de identiteit van Amsterdam wordt bepaald door het water. De binnenstad heeft zijn schoonheid in belangrijke mate aan het water te danken, of preciezer uitgedrukt, aan de relatie tussen de gebouwde omgeving en het water. In de stadsuitleggingen van 1613 en 1663 werden de grachten aangelegd als ‘cieraet deser stede’. De binnenstad is tot stand gekomen in de periode van de renaissance, een periode waarin ideeën over de ideale stad werden geformuleerd. Aan Amsterdam ligt een ‘masterplan’ ten grondslag. Het resultaat van deze vroege, revolutionaire stedenbouw is zo een krachtig stedenbouwkundig concept dat het vrijwel onbeschadigd de negentiende eeuw is doorgekomen. De grachten zijn nog steeds van een ongeëvenaarde schoonheid, een schoonheid waaraan harmonieuze verhoudingen tussen de hoogte van de gevels en de breedte van de grachten, etc., ten grondslag liggen. Daar waar negentiende-eeuwse steden als Parijs en Londen hun monumentaliteit verkrijgen door grote pleinen, moet het zeventiende-eeuwse Amsterdam het hebben van de ruimtelijke werking van het water. Die ruimtelijke werking is kapot gemaakt door een ingrijpend proces van dichtslibben door bebouwing op het water, waltuintjes, vlotten en steigers. De relatie tussen de gebouwde omgeving en het water wordt erdoor verstoord. Niet de grachtenhuizen spiegelen meer in het water, maar de rommel op het water spiegelt in de ruiten van de huizen. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, vertegenwoordigen cultuurhistorische waarden wel degelijk een economisch belang. Maar net zoals het kappen van bossen op berghellingen pas stopt als dorpen door vloedgolven worden weggevaagd, gaat het cultuurhistorisch belang pas meetellen als de toeristen naar andere, minder bedorven locaties gaan uitzien.

Het proces van dichtslibben bij een woonark op de Geldersekade. Eerst wordt een erker aangebouwd, dan komt er een vlot. En als dan blijkt dat van handhaving in deze stad geen sprake is, wordt een tweede vlot geplaatst met bomen erop. Over een paar jaar staan hier vier bomen in de gracht.

Belangenafweging heeft nooit plaatsgevonden

Het woonbotenprobleem is een erfenis van de jaren zeventig. Op vele fronten kampen we nog steeds met achterstallig onderhoud uit deze periode: in de reclamehandhaving en in de openbare ruimte. Onder burgemeester Ed van Thijn vonden de eerste gedoogrondes plaats. Geen enkel gemeentebestuur durfde het aan het illegaal innemen van ligplaatsen aan te pakken. Integendeel: onder de dreiging van de aangekondigde ‘veldslagen op het water’ werd het illegaal privatiseren van openbare ruimte beloond door het afgeven van legale ligplaatsvergunningen. Rampzaliger nog was dat deze vergunningen feitelijk op naam overdraagbaar waren, waardoor de gemeente willens en wetens aan een gigantische waardestijging van woonboten bijdroeg. De woonbootbewoners zijn dus geen zielepieten: door openbare ruimte te privatiseren heeft de gemeente een belangrijke waardeoverdracht van de gemeenschap op particulieren gerealiseerd. De gemeente beseft dat heel goed: het grondbedrijf wil een deel van deze waardestijging toeëigenen door de ligplaatsen in erfpacht uit te geven. Maar dat is uiteraard pas acceptabel, wanneer een integrale belangenafweging over het gebruik van de ruimte heeft plaatsgevonden. Dat is nooit gebeurd. Er zijn vele claims op de schaarse ruimte van de binnenstad. Bewoners en bezoekers willen het water kunnen gebruiken om in te varen. Het water leent zich ook goed voor het vervoeren van goederen en bijvoorbeeld afval (waar blijft de Icova vuilnisboot?). De dynamische functie van het water zou in de waterstad Amsterdam voorop moeten staan, dus niet de woonfunctie die naar aard en karakter statisch is. Daar komt dan nog de ‘kijkfunctie’ bij: voor het kunnen beleven van de historische binnenstad zijn open zichtlijnen van cruciaal belang. Dynamische gebruiksfuncties van het water tasten zichtlijnen niet aan, statische wel.
Het proces van dichtslibben van het water werd mogelijk gemaakt door een gebrek aan belangstelling van het gemeentelijke diensten en de politiek voor dit onderwerp. Pleinen aan het water werden afgesloten van het water door auto’s en woonboten. Het belangrijkste water van de stad, de Amstel, is vanaf de kade niet eens meer te zien, zo erg zijn de wateroevers dichtgeslibt. Wat een verschil met andere Europese watersteden die van hun wateroevers heerlijke wandelpromenades maken! Het water in Amsterdam was een restruimte die klakkeloos kon worden gedempt, volgeplemd en wegbestemd. Dit wordt verergerd door het feit dat het water ook ambtelijk gezien tussen wal en schip viel. Verschillende ambtenaren hielden zich ermee bezig: iedereen ging er een beetje over, maar niemand in het bijzonder. Het gevolg hiervan was niet alleen een wildgroei op het water, maar ook een gebrek aan instrumenten om deze wildgroei een halt toe te roepen. Het water werd dus jarenlang door het bestuur genegeerd. In het College van B & W was zelfs niet eens bekend wie de verantwoordelijke wethouder was. Toen wethouder De Grave zich een keer ergerde aan een puinschuit in de Amstel en de kwestie ter sprake bracht in het College, bleek hij er zelf verantwoordelijk voor te zijn. De nota ‘Amsterdam te Water’ moest aan de jarenlange anarchie op het water een einde maken. De oprechte wens van De Grave ten spijt, kon het gemeentebestuur de impasse op het water niet doorbreken. Een integrale benadering was nodig: het woonbotenprobleem was immers slechts een onderdeel van een groter probleem. Dit besef leidde tot het Waterplan Amsterdam, een belangrijke richtinggevende beleidsvisie die de komende jaren op diverse terreinen tot een concrete uitwerking moet komen.

Zowel gemeente als stadsdeel maken plannen

Woonarken worden ter plaatse opgebouwd in de gracht, kunnen niet onder de brug door en moeten dus met een kraan uit het water worden gehaald. Het zijn geen boten maar bouwwerken op het water.

Zowel de gemeente Amsterdam als het stadsdeel Centrum bereiden momenteel nieuw waterbeleid voor. De gemeente, onder leiding van volkshuisvestingswethouder Stadig, heeft het Waterplan Amsterdam aangegrepen om een project ‘Wonen op het water’ op te zetten. De gemeente wil de woonbotenproblematiek eindelijk gaan regelen, ‘water op orde’, maar heeft daarbij als uitgangspunten ‘ruimte voor wonen op het water’ en ‘fraaie aanzichten’. Een uitbreiding van het aantal ligplaatsen verdraagt zich echter niet met het verbeteren van het aanzicht van de stad, welke aanscherping van welstandseisen ook plaatsvindt. Immers, een ‘redelijke welstand’ betekent in de binnenstad op veel plaatsen opschonen in plaats van volplempen. Het ziet er naar uit dat onze vereniging ook op het waterfront tegenover Stadig zal komen te staan, aangezien deze wethouder ten aanzien van het water niet de stedenbouw maar de volkshuisvesting voorop stelt.

Het stadsdeel Centrum kiest voor een andere benadering, waartoe zij overigens ook verplicht is, gezien de toewijzing van de status van ‘beschermd stadsgezicht’ aan de binnenstad. Onder verantwoordelijkheid van dagelijks bestuurder Frankfurther is een waterbeleid in voorbereiding dat in tegenstelling tot de centrale stad niet uitgaat van het uitbreiden van het aantal ligplaatsen in de binnenstad, maar van het afwegen van de woonfunctie tegen andere claims op het water, een typisch binnenstadsprobleem. Bovendien moeten de ligplaatsen passen in het beschermd stadsgezicht en zowel ruimtelijk als nautisch inpasbaar zijn. In de beleidsnota ‘Visie op het water van de binnenstad’ worden daarvoor de volgende criteria gehanteerd. Een rak komt alleen in aanmerking voor ligplaatsen achter een brug wanneer deze brug een minimale doorvaarthoogte heeft van 2,4 m. Bovendien mogen er geen nautische problemen optreden: er moet voldaan zijn aan minimale doorvaartbreedten en draaicirkels. Tenslotte worden er stedenbouwkundige en historische criteria geformuleerd. Zo zijn grachten als de Heren- en Keizersgracht oorspronkelijk als luxieuze woongrachten aangelegd, getuige de stenen boogbruggen die grote schepen de toegang tot de rakken beletten, terwijl in grachten als de Prinsengracht en de Geldersekade van oorsprong wel schepen lagen, getuige de houten ophaalbruggen en de sluizen die deze grachten bevaarbaar maakten. Op basis van dergelijke criteria komt men tot de conclusie dat grote delen van de binnenstad ongeschikt zijn voor woonboten en andere delen wel. Een uitgangspunt is dat het totaal aantal ligplaatsen in de binnenstad ongeveer gelijk moet blijven.
De binnenstadsnota is momenteel nog niet vrijgegeven voor inspraak. De vereniging is vooraf wel al in de gelegenheid gesteld een eerste reactie te geven op de conceptnota. Kort gezegd kwam onze reactie erop neer dat het verheugend is dat er eindelijk beleid wordt ontwikkeld en dat een eerste stap in de goede richting wordt gezet. Maar het is duidelijk dat er meer moet gebeuren. Zo moeten er welstandsrichtlijnen voor woonboten komen, een uitsterfbeleid van woonarken, criteria voor historische schepen, etc. Criterium hierbij is: passen de schepen in het beschermd stadsgezicht? In de praktijk betekent dat dat het moet gaan om echte schepen en dus niet om bebouwing op het water. Tegelijkertijd moeten bepaalde delen van de binnenstad ongeschikt worden verklaard voor het permanent afmeren van boten. De eerste stap die het stadsdeel zet, is dus niet voldoende, maar zonder deze eerste stap zijn volgende noodzakelijke stappen niet mogelijk. De woonbootbewoners hebben dat goed begrepen: zij zitten niet te wachten op beleid op het water en wezen het stadsdeelbeleid bij voorbaat af. Zij hebben namelijk geen belang bij het doorbreken van de impasse op het water.

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam
Tel.: 020 6172735; fax: 020 6177385
Email: vvab@amsterdamsebinnenstad.nl
Website: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

zaterdag 26 april 2003

Persbericht

KIT Tropenmuseum

Afghanistan, Strijd op Tapijt

24 april 2003 tot en met 31 augustus 2003

Afghanistan kent een lange traditie van oorlogsgeweld. Dat het dagelijkse leven van de Afghaanse bevolking hierdoor ernstig is ontwricht moge duidelijk zijn. De tentoonstelling van Afghaanse oorlogstapijten in het KIT Tropenmuseum laat zien hoe ook de traditionele kunstuitingen door de oorlog worden beïnvloed.

Levensbomen en raketwerper

Temidden van rollend materieel, machinegeweren, afweergeschut en een grote rode raketwerper bloeien twee grote levensbomen met veelsoortige bladeren en granaatappels.

Hamer en sikkel grijpen naar Afghanistan

Hamer en sikkel vormen een communistisch partijlogo. Onder de hand in Arabisch schrift de namen der twee communistische partijen Khalq en Parcham. Eronder in grote letters het woord Djihad (heilige oorlog) en een vrijheidsstrijder. Dit tapijt is een ontwerp van de uit Herat gevluchte Abdul Wahed die zich in 1983 in Islamabad (Pakistan) vestigde als tapijthandelaar.

Kalasjnikov tapijt

Vermoedelijk worden zogenaamde kalasjnikov- of oorlogstapijten als souvenir voor de soldaten van de internationale vredesmacht gemaakt. Afghanen en geweren vormen vanouds een hechte eenheid. Vooral de Pashtuns beschouwen vechten als middel om eer, geloof, en have en goed te beschermen als een vanzelfsprekendheid. Dit tapijt is gemaakt in 2002.

Afghaanse tapijten bezitten van oudsher motieven die met leven en levenskracht te maken hebben zoals bloeiende planten, bloemen en de levensboom. Ten tijde van de Sovjetinval en -bezetting (1979-1989) verscheen een nieuw thema: dood en verderf. De oorlog nam ongekende vormen aan met tienduizenden doden en miljoenen vluchtelingen.

Klassieke tapijtmotieven raakten tijdelijk op de achtergrond: bloemenvelden veranderden in mijnenvelden, sterren werden explosies, een granaatappel werd een handgranaat.
Enerzijds kon het uitbeelden van kalasjnikovs (automatische geweren), granaten, tanks, straaljagers en raketten een uiting van trots over een behaalde overwinning betekenen, anderzijds was het juist een teken van verzet tegen het krijgsgeweld. Deze zogenaamde strijdtapijten die in Afghanistan en in vluchtelingenkampen in Pakistan en Iran over een periode van ongeveer tien jaar werden gemaakt, zijn in feite anti-oorlogstapijten. Ze laten zich lezen als een vorm van geschiedschrijving. Door financiële nood gedwongen sloegen de makers, meest vrouwen, gaandeweg munt uit de misère. De wollen protestdocumenten, waarvan er 5000 tot 10000 zijn geknoopt, werden grotendeels geëxporteerd. In Afghanistan zelf waren oorlogstapijten weinig populair, al werden ze nu en dan aan een muur aangetroffen.

In 1989 vertrok de Sovjetmacht. Maar de mudjahedien, de verenigde Afghaanse vrijheidsstrijders, bleven doorvechten tegen het door Moskou geïnstalleerde bewind in Kabul. Toen dit in 1992 ten val was gekomen ging de strijd onderling door en ontaardde in een algehele burgeroorlog. Najaar 1994 begon de opkomst van de streng islamitische Taliban. Zij veroverden in 1996 de hoofdstad Kabul. Onder het Taliban bewind werden geen oorlogstapijten meer geknoopt. De oude tapijtmotieven keerden terug.
Na de elfde september 2001 werd Afghanistan opnieuw toneel van internationale strijd. Sindsdien valt een kleine opleving van het type oorlogstapijt te constateren.

De tapijten en foto's op de tentoonstelling zijn afkomstig uit de privé-collectie van Hans Werner Mohm, Wadern-Rathen, Duitsland. Het grootste deel van de tapijten staat afgebeeld en beschreven in het boek Lebensbaum und Kalaschnikow. Krieg und Frieden im Spiegel afghanischer Bildteppiche.

voor meer informatie.....>> Tropenmuseum

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 28 april 2003

Persbericht

voor meer informatie, zie www.art-abstract.com
Welkom!

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 1 mei 2003

Persbericht

Onze lieve Vrouwe Gasthuis

 

opent haar deuren

voor buurtbewoners


Het Onze Lieve Vrouwe gasthuis (OLVG) opent op 3 mei aanstaande haar deuren voor buurtbewoners van het ziekenhuis en andere geïnteresseerden. Op deze manier wil het ziekenhuis met omwonenden vieren dat het grootscheepse nieuwbouwproject is afgerond. Het publiek is van 10.30 tot 15.00 uur welkom.

 

Het OLVG heeft met de realisatie van het nieuwe hoofdgebouw een ingrijpend bouwproces van ruim vijftien jaar zo goed als afgerond. Het resultaat: een ziekenhuis dat niet alleen bouwkundig, maar ook op medisch-technisch en organisatorisch gebied volledig is vernieuwd.

In het nieuwe hoofdgebouw bevinden zich onder meer de specialismen Gynaecologie/Verloskunde, Dermatologie, de Endoscopie-en Behandelafdeling, de afdeling Dagbehandeling en de Medische Bibliotheek, welke is uitgebreid met een Onderwijscentrum.

Tevens bevindt zich onder het nieuwe hoofdgebouw een parkeergarage voor bezoekers van het ziekenhuis.

Programma
Op de open dag krijgt het bezoekend publiek een hartelijk onthaal in een feestelijk ingericht OLVG. Bezoekers kunnen op diverse wijzen meer te weten komen over de faciliteiten die het ziekenhuis biedt en de activiteiten die hier plaatsvinden.

· Kijkje achter de schermen
Bezoekers mogen rondwandelen achter de schermen van de afdelingen die zijn gevestigd in het nieuwe hoofdgebouw.
· Informatiemarkt
In de Lichtstraat van het OLVG geeft een informatiemarkt op speelse wijze een beeld van de werkzaamheden die elders in het ziekenhuis plaatsvinden. Tevens staat hier een posterpresentatie van de bouw.
· Diapresentaties
In het nieuwe Onderwijscentrum vinden de volgende diashows plaats:
-10.30, 11.30, 12.30 en 13.30 uur: De bouw van het ziekenhuis; Van oud naar nieuw
-11. 00 en 13.00 uur: Bevallen en de kraamtijd in het OLVG
-12.00 en 14.00 uur: De chirurg in het OLVG

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 5 mei 2003

Persbericht

Havelaar Festival

Bevrijdingsdag 2003

Buurthuis De Havelaar en Kinderboerderij Zimmerhoeve organiseren een Bevrijdingsfeest van 11.00 uur tot 19.00 uur op het Zimmerterrein aan de Kostverlorenkade (bij de Wiegbrug).

Op deze dag is voor iedereen wel wat te beleven. Een kleine opsomming: een kinderkermis, een tiener-straat-voetbaltoernooi, een dam- en schaak-simultaan toernooi, en een ambachtenmarkt. Verder zullen veel muzikanten hun opwachting maken op deze dag:

Farah, Esperanza y los Corazones, The Syreens, The Koffers, blues-bands,

en het Da Costa-koor.

Dansliefhebbers komen aan hun trekken met optredens uit alle windstreken: Capoeira, buikdans en Zeeuwse volksdans. Straattheater van The Bomba Brothers maakt het feest compleet.

Kinderboerderij Zimmerhoeve is vanaf 09.00 uur geopend. De toegang is gratis.

Voor meer informatie: Buurthuis De Havelaar, Kees Buizer
Douwes Dekkerstraat 2
(020)6890711

Redactie Maartje Pronk

 


dinsdag 6 mei 2003

Persbericht

Fonds Lokale Initiatieven Cyburg wil het contact in de buurt verbeteren


Het Fonds Lokale Initiatieven van Cyburg beloont ICT initiatieven die het contact onder Amsterdammers kan verbeteren. Dat kan door bijvoorbeeld een verbetering van de contacten tussen verschillende bevolkingsgroepen of generaties in de buurt. Het ICT initiatief kan ook een vooruitgang van het contact tussen burger en lokale overheid voor ogen hebben of het contact herstellen met buurtbewoners die contact hebben verloren.

Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen tot 17 mei een voorstel indienen voor een ICT-oplossing. Het Fonds Lokale Initiatieven biedt de ICT initiatieven de mogelijkheid om werkelijkheid te worden door middel van een financiële bijdrage. De beste ideeën die zich binnen de doelstellingen van het Fonds Lokale Initiatieven zelfstandig kunnen ontwikkelen, worden geselecteerd. Het Fonds Lokale Initiatieven heeft een looptijd van één jaar.

Projectvoorstellen rond het thema contact in de buurt moeten vóór 17 mei 2003 zijn ingediend. De bijdrage varieert van enkele duizenden tot maximaal 40 duizend (ex btw) euro per project. Cyburg financiert maximaal 60 procent van de totale projectkosten. Over de bijdrage wordt door een onafhankelijke adviescommissie een oordeel uitgesproken. De projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de initiatiefnemer en met Cyburg. De voorwaarden om een voorstel in aanmerking te laten komen voor een bijdrage uit het Fonds Lokale Initiatieven zijn:

a.. De projecten moeten (aantoonbaar) kunnen rekenen op draagvlak in de buurt of bij de beoogde doelgroep.
b.. Het zijn innovatieve projecten die niet eerder op deze wijze of met deze technologie zijn uitgevoerd.
c.. Het is de bedoeling dat andere partijen kunnen leren van de opgedane ervaringen en dat toepassingen die hun nut hebben bewezen beschikbaar worden gesteld.


Digitale Broedplaatsen
Het Fonds Lokale Initiatieven is opgericht in het kader van het landelijke experiment Digitale Broedplaatsen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Een 'digitale broedplaats' heeft als doel de sociale kwaliteit te verbeteren met behulp van innovatieve ICT-toepassingen. De Digitale Broedplaats Amsterdam is ondergebracht bij Cyburg. De samenwerking tussen de Digitale Broedplaats en Cyburg is uniek en biedt uiteindelijk resultaten waar heel Nederland van profiteert.

Cyburg
Cyburg is een proeftuin voor innovatieve ICT-projecten van en voor de stad Amsterdam. De nadruk ligt daarbij op de toegevoegde waarde van ICT-diensten
in het dagelijkse leven; zoals verbetering van communicatie en dienstverlening in de zorg, onderwijs, overheidsdiensten en ondernemen. Cyburg ziet hiervoor kansen door de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie in te zetten op wijk- en buurtniveau. Particulieren, overheden, instellingen, ondernemers en bedrijven kunnen er
met elkaar nieuwe toepassingen creëren, stimuleren en verspreiden.

Informatie
Meer informatie over het Fonds Lokale Initiatieven vindt u op www.cyburg.org/fli.html.

U kunt ook contact opnemen met de projectleider
Fonds Lokale Initiatieven Johanneke van Marle, tel. 06 - 510 77 307 of
e-mail: fli@cyburg.org.

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 7 mei 2003

Persbericht

e-mail: galerie Walden@waldencultuur.nl

Website: Waldencultuur.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 8 mei 2003

Persbericht

"Moederdagconcert" in Cristofori

"Martien Oster zingt en speelt de muziek van Diana Krall"

Zondag 11 mei 2003 aanvang 20.30 uur

Martien Oster - zang & gitaar
Erik van der Luijt - piano
Joost van Schaik - drums
René van Beeck - contrabas

Foto van Martien Oster isgemaakt door Yasmin Hargreaves

Martien Oster studeerde gitaar in Amerika aan het "Musicians Institute" in Los Angeles. In 1983 won hij de solisten prijs op het Meervaart Jazz Festival en daarna speelde hij door heel Europa met o.a. Chet Baker, Toots Thielemans en Deborah Brown. Vanaf zijn 24e was hij al twee jaar docent gitaar aan het Hilversums Conservatorium en nu is hij verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. In 2001 verscheen de CD "Dr Lonnie Smith meets Martien Oster" volgend op een tournee met de beroemde Amerikaanse hammond-organist. Het NRC Handelsblad over deze CD: "gitarist Martien Oster bewijst zich prima te kunnen handhaven in de rol van Smiths langdurige compagnon George Benson; hij klinkt bijterig in de bluesjes en honingzoet in de ballades". De laatste jaren profileert Martien zich steeds meer als zanger zoals te horen is op de CD "Live in Pompoen" (2002).
In het Cristofori concert zullen liedjes centraal staan die door de beroemde zangeres/pianiste Diana Krall zijn opgenomen. Dit naar aanleiding van het recente verschijnen van de CD "Heartdrops" met unieke opnamen uit 1990 waar Martien Oster en Diana Krall samen spelen en zingen.

Reserveren kan op: jazzconcerten@chello.nl of op 020-7700660

info: http://www.cristofori.nl/ of http://www.jazz-in-amsterdam.com/

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 9 mei 2003

Persbericht

Welkom

Expositie Art-abstract

Open van 13.00 uur - 21.00 uur

t.m. zondag 11 mei

Plantage Doklaan 8-12

Amsterdam

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 12 mei 2003

Persbericht

KRISKRASKINKERKUNST

14 t/m 28 mei 2003" leve(n)de stad"

meer informatie: Kinkerbuurt Online

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 16 mei 2003

Persbericht

In de serie Kamermuziek presenteert het

Woensdag 21 MEI 2003

20.15 uur

Concert in de Kompaszaal


Diet Tilanus - viool
Karen Schudde - cello
Maria Beatriz Ramos - piano
Jaap Kooi - piano
Werken van: Joseph Haydn, Felix Mendelssohn, Edward Grieg, Eugene Ysaye.
Entree € 5. Graag reserveren.

Open Haven Museum
KNSM-Laan 311
1019 LE Amsterdam
telefoon 020 - 4185522
fax 020 – 4186006

Open Haven Museum

Redactie Maartje Pronk

 

maandag 19 mei 2003

Persbericht

Open dag naturistenvereniging
de Amsterdamse Lichtbond (ALB)

Op zondag 25 mei a.s. openen de Nederlandse naturistenverenigingen de poorten van hun terreinen ter gelegenheid van de jaarlijkse open dag.

Ook de Amsterdamse Lichtbond doet hieraan mee. De open dag is bedoeld om belangstellenden kennis te laten maken met het georganiseerde naturisme. Iedereen die geïnteresseerd is in naturisme en belangstelling heeft voor de Amsterdamse Lichtbond is tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom op naturistenterrein "De Molen" in Ankeveen.

De ALB bestaat sinds 1954 en heeft ongeveer 325 leden. Vroeger was de ALB door het taboe op naturisme nog een tamelijk gesloten gemeenschap. Aangezien naaktrecreatie tegenwoordig een breed geaccepteerd verschijnsel is richt de ALB zich nu vooral op de duurzame exploitatie van terrein "De Molen". Doelstelling daarbij is zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om in een prettige sfeer naturistisch te recreëren in een uniek natuurgebied.

Terrein "De Molen" is een eiland in het beschermde natuurgebied van de Ankeveense plassen bij Ankeveen. Het is van oorsprong een oude legakker. In vroegere tijden droogde men er turf. Nu is het getransformeerd in een klein en intiem naturistenparadijs, waar je vrij en ongestoord naakt kunt recreëren. Het terrein dankt zijn naam aan de 17e-eeuwse watermolen "Hollandia", gelegen aan de parkeerplaats van het terrein. Daar is ook de aanlegplaats van de boten om van en naar het eiland te komen. "De Molen" is uitsluitend bestemd voor dagrecreatie en is geopend van april tot oktober.

Op het terrein kun je heerlijk recreëren op de ligweiden en rond het grote natuurzwembad. Er is een kantine en er zijn mogelijkheden voor sport en spel. Voor de kleinere kinderen is er een speeltuintje.

Door de centrale ligging is terrein "de Molen" in ongeveer een halfuur bereikbaar voor bezoekers uit de regio's Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht. Het terrein ligt aan de Provinciale weg N236 (Loodijk 30) ter hoogte van de molen in Ankeveen. Een exacte routebeschrijving is te vinden op de website www.alb-naturisme.nfn.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 20 mei 2003

Persbericht

DE 20e JUBLILEUM AMCLOOP

AMC-Loop en fietstochten

ten bate van medische hulp in Kenia

voor meer informatie: www.amc-loop.com

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 20 mei 2003

Persbericht

De onthulling van drie kunstwerken

in de Czaaar Peterstraat

Stadsdeel Amsterdam-Centrum, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de

kunstenaars

Margerite Luitwieler, Noud Verhave en Nel Bottema

nodigen u van harte uit voor de presentatie van drie kunstwerken in de Czaar Peterstraat op vrijdag 23 mei 2003 vanaf 16.00 uur, ter hoogte van nummer 135.

Tevens zal stadsdeelwethouder Els Iping het officiële startsein geven voor het realiseren van een groot nieuwbouwblok van woningbouwvereniging Eigen Haard.

De KUNSTWERKEN

Margerite Luitwieler (Ik heb ze lief),

 

Noud Verhave (Het Einde Van Een Tijdperk)

 

Nel Bottema (A transparante paleta)

zijn in opdracht van het stadsdeel gemaakt om de Czaar Peterstraat op te sieren tijdens de vele werkzaamheden die in en rondom de straat zullen plaatsvinden. Eén van die werkzaamheden is het realiseren van een groot nieuwbouwblok in opdracht van woningbouwvereniging Eigen Haard. De bouw van deze woningen is onlangs gestart.

Op bijzondere wijze zullen de drie kunstwerken gepresenteerd worden en vindt het (ietwat verlate) startsein van het nieuwbouwblok van Eigen Haard plaats.

Nadat stadsdeelwethouder Els Iping om 16.30 uur het startsein voor de bouw van de nieuwbouw heeft gegeven, onthult ze het gedicht van Margerite Luitwieler. Haar gedicht over de achterkant van de stad staat levensgroot geschreven op de gevel van Czaar Peterstraat 135.

Onder muzikale begeleiding lopen we naar de etalage van Czaar Peterstraat 94. Hier is het driedimensionale beeldverhaal van Noud Verhave te zien over 100 jaar oproer, protest en trams in de Czaar Peterbuurt.

Daarna voert deze mini-kunstroute naar de lichtsculptuur van Nel Bottema aan de gevel van Czaar Peterstraat 21..Hier zal het feest onder het genot van een drankje en hapje voortgezet worden.

Zie ook www.saoe.nl op homepagina iets naar beneden scrollen en dan klikken op Czaar Peterstraat.

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 23 mei 2003

Persbericht

Twee werelden ontmoeten elkaar

Stichting Amsterdamse Vriendendiensten (SAV) en Fortis Foundation organiseren samen op zaterdag 24 mei het KOPPELFEEST voor deelnemers en vrijwilligers van het MAATJESPROJECT.


Medewerkers van Fortis zetten zich georganiseerd in om het koppelfeest een
JUBILEUMTINTJE te geven.


De Amsterdamse Vriendendiensten brengen al 10 jaar mensen onder de mensen.
Een bijzondere ervaring voor beide partijen. Iets wat de SAV in haar dagelijkse praktijk ook beoogt. Burgers zonder psychiatrische klachten worden in contact gebracht met burgers met psychiatrische klachten. Dit levert unieke ervaringen op.

Het grootste cadeau voor de Vriendendiensten is om in het jubileumjaar extra vrijwilligers binnen te halen. Alleen dan kunnen we de bijna 100 personen op de wachtlijst aan een georganiseerd sociaal contact helpen. Tijdens dit koppelfeest op de grens van Amstelveen en Amsterdam wordt de aftrap gegeven voor een nieuwe wervingscampagne. Hiervoor zijn een nieuwe folder en aansprekende stickers ontworpen.
Om 18.45 uur worden 150 heliumballonnen opgelaten met wervingskaarten eraan bevestigd als symbolische aftrap.

Extra publiciteit staat ook op ons verlanglijstje. Het grootste cadeau van de media is publiciteit voor ons project. U kan het zien als een vorm van sponsoring. Wij willen het ook op die manier verwerken in ons informatieblad en op onze website: www.vriendendiensten.nl
Helaas blijven onze deelnemers, naast hun psychiatrische klachten, nog steeds last houden van een groot taboe op het hebben van psychiatrische klachten. Dit maakt ook dat wij moeilijk koppels kunnen vinden die over hun bijzondere ervaringen willen vertellen.
Om die reden nodigen we maatjeskoppels op deze middag uit om Maatjescontact op een andere manier in beeld te brengen.
Er wordt geschilderd, gebeeldhouwd, gefotografeerd en videomateriaal gemaakt.

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 26 mei 2003

Persbericht

Band Jump to Addis

speelt onder meer op

Oerol en Roots Festival

In juni van dit jaar laat de band Jump to Addis tijdens een tournee door Nederland haar unieke geluid horen. De sound van Jump to Addis is ontstaan uit een ontmoeting van Ethiopische en westerse muziek. De internationale formatie van acht musici voegt twee genres samen: jazz en wereldmuziek. Jump to Addis speelt onder meer op het Oerol Festival op Terschelling en het Roots Festival in Amsterdam. De serie concerten volgt op het uitkomen van een eerste cd in mei van dit jaar. De pers is van harte welkom bij de concerten.

Jump to Addis speelt op:

woensdag 4 juni 21:00 Zaal 100, De Wittenstraat 100, 1052 BA Amsterdam, tel. 020-6880127

vrijdag 6 juni 20:30 Rasa, Pauwstraat 13a, 3512 TG Utrecht, tel. 030-2330123

zondag 8 juni 20:30 De Groote Weiver, Weiver 37, 1561 XA Krommenie, tel. 075-6214259

vrijdag 13 juni 20:15 De Evenaar, Willemskade 25 Rotterdam, tel. 010-2707172

zaterdag 14 juni 21:00 De X, Apothekersdijk 33, 2312 DD Leiden, tel. 071-5123568

zondag 15 juni 21:30 OCCII, Amstelveenseweg 134, 1075 XL Amsterdam, tel. 020-6717778

maandag 16 juni 15:00 Oerol Festival, Terschelling

zondag 22 juni 16:30 Roots Festival, Oosterpark, Amsterdam, tel. 020-6201209 (De Melkweg)

De band bestaat uit vier Ethiopische en vier Europese musici. Tijdens verschillende reizen naar Ethiopië leerden de Europese musici de plaatselijke muziek kennen. Letterlijk in samenspel met hun Ethiopische collega's hebben zij de traditionele muziek met westerse klanken samengevoegd en verrijkt met jazz-invloeden. Zo is een boeiende, ritmische muziek ontstaan waarin Ethiopische zang en de klank van traditionele instrumenten, zoals kirar, washint, masinqo, kabero, een unieke stijl vormen met het geluid van westerse instrumenten (drums, bas, gitaar, saxofoon).

Het repertoire bevat stukken die zowel afkomstig van het hoge plateau van Ethiopië (Amarinya stijl) als uit het zuiden van het land, in Sidamo stijl. Dit alles is te horen op de nieuwe CD Jump to Addis, die in Addis Abeba is opgenomen. De CD wordt in mei 2003 uitgebracht op het Franse label Buda Musique in de serie Ethiopiques en is samengesteld door Francis Falceto, kenner bij uitstek van de Ethiopische muziek.

De vier Europese musici komen uit Frankrijk, Duitsland en Nederland. Zij hebben elkaar ontmoet in hun huidige woonplaats Amsterdam, waar zij het Conservatorium hebben doorlopen (richting jazz en niet-westerse stijlen). De Ethiopische zangers en musici komen uit de traditionele muziek scene van Addis Abeba, Jimma en Awassa. Zij spelen in traditionele muziekclubs (Asmari bates), circusgroepen, of maken deel uit van het National Theatre Orkestra in Addis Abeba.

Eerder trad Jump to Addis op in Addis Abeba en andere plaatsen in Ethiopië. De groep wil haar repertoire met deze tournee nu ook in Europa laten horen en een bijdrage leveren aan de diversiteit van de wereldmuziek. De concertserie werd gesubsidieerd door het Fonds voor Amateur en Podiumkunsten, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het VSB Fonds.

Jump to Addis bestaat uit:

Genet Masmresha, Asnake Gebeyres / traditionele zang
Wibeshet Belay kirar / (pentatonische harp)
Afework Nigussie masinqo / (een-snarige viool)
Olaf Boelsen / alt- en sopraansaxofoon
Damien Cluzel / gitaar
Jasper de Beer / bas
Bernt Nellen / drums, kabero

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 2 juni 2003

Persbericht

Hannah Belliot opent 14de

Beeld voor Beeld

festival

Hannah Belliot, wethouder cultuur van Amsterdam, opent op woensdag 4 juni a.s. om 20.30 uur het 14de Beeld voor Beeld festival in het KIT Tropentheater. Aansluitend wordt de indrukwekkende documentaire Sister Helen van Rob Fruchtman and Rebecca Cammisa vertoond. Een film over een bijzondere non werkzaam in een achterbuurt van New York. “Kwaliteitsdocumentaires over een veranderende wereld’: dat is het motto waaronder het festival films brengt die doorgaans niet in ons land te zien zijn. Van 4 tot en met 8 juni zijn er documentaires te zien over o.a. vluchtelingen uit verschillende werelddelen en films over Papua Nieuw Guinea.

De openingsfilm Sister Helen

is een documentaire die je nog lang bijblijft.

De 69-jarige Benedictijner non met een tragische persoonlijke achtergrond en een onorthodoxe aanpak van haar werk leidt in de South Bronx, het meest verarmde district van New York, op betrokken wijze maar met straffe hand een tehuis voor dakloze mannen die proberen vrij te blijven van alcohol en drugs. Twee Nederlandse films (‘Piece of Mind’ van Hens van Rooy, en ‘Tales of Crocodiles’ van Jan van den Berg) beleven hun première op Beeld voor Beeld. De meeste filmmakers zullen op het festival aanwezig zijn. Na afloop van elke vertoning vindt discussie plaats.

Drie thema’s staan dit jaar centraal tijdens Beeld voor Beeld.

Vluchtelingen en traumaverwerking (donderdag 5 juni). Naast films is er het seminar Vluchtelingen en beeldvorming: welke beelden laten de hulpverleningsorganisaties aan het publiek zien? Harde beelden, ‘zielige’ spotjes, of programma’s met bekende Nederlanders? Vertegenwoordigers van HealthNet, TPO, VON, Warchild en War Trauma Foundation lichten aan de hand van deze beelden hun opvattingen en werkwijze toe.

Visuele antropologie (vrijdag 6 juni) met films waarin de makers op bijzondere wijze hun visie en positie tonen, en een seminar over de mogelijkheden en grenzen van het visuele medium. Leidt film per definitie tot een uniforme en vaste representatie van culturen?


Nieuw Guinea (zaterdag 7 juni) Veertig jaar geleden kwam het voormalige Nederlands Nieuw Guinea onder Indonesisch gezag. De Nederlandse politiek heeft daarbij een dubieuze rol gespeeld. Betrokkenen uit die tijd kijken aan de hand van uniek beeldmateriaal terug. Verder zijn er die dag verschillende documentaires uit Papua Nieuw Guinea te zien.
Op zondag 8 juni vertoont Beeld voor Beeld o.a. documentaires over straatkinderen in Lusaka, een bijzondere activist bij de Siberische Nenets, en de homocultuur in Haïti.

Kaartverkoop:
KIT Tropentheater Amsterdam: telefonisch reserveren maandag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00 uur, zaterdag van 12.00 - 18.00 uur: 020 - 568 8500


Beeld voor Beeld ontvangt structurele subsidie van het Ministerie van OCenW, en bijdragen van
ThuisKopiefonds, NCDO, ASN Bank en Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON).

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 4 juni 2003

Persbericht

Open Ateliers Westelijke Eilanden

2003

(Prinseneiland, Bickerseiland, Realeneiland)

Voor de 19e keer zullen ook dit voorjaar weer de Open Ateliers op de Westelijke Eilanden worden georganiseerd.

De manifestatie zal plaatsvinden tijdens het Pinksterweekend

(zaterdag 7 juni, zondag 8 juni en maandag 9 juni)

Op deze traditionele kunstmanifestatie tijdens het pinksterweekend, die een jaarlijks groeiend aantal bezoeker trekt, is ook dit keer weer van alles te beleven.

Locatie
Bijna zestig beeldend kunstenaars stellen gedurende drie dagen hun atelier open voor het publiek. De Centrale Expositie wordt gehouden in de KunstKerk, Prinseneiland 89. Aldaar is een overzicht van het werk van de deelnemende kunstenaars te zien en wordt de benodigde informatie verstrekt. Er wordt van tijd tot tijd muziek ten gehore gebracht.

Literair
Op zondag 1ste Pinksterdag zullen er in de vooravond schrijvers en dichters die woonachtig zijn op de Eilanden voorlezen uit eigen werk in de Kunstkerk. Er zal tevens in de middag een literair programma voor kinderen worden georganiseerd.

Kunstproject
Speciaal voor de Open Ateliers 2003 worden van de deelnemers foto's gemaakt van een kunstwerk samen met een winkelier van de Haarlemmerdijk en -straat. Deze foto's zullen zowel in de etalages als in de Centrale Expositie worden getoond.

Op de Westelijke Eilanden van Amsterdam met haar oude pakhuizen aan het water, zijn de Centrale Expositie en de ateliers op loopafstand van elkaar gesitueerd.

Centrale Expositie en Informatie: de KunstKerk, Prinseneiland 89

Data Pinksterweekend, zaterdag 7, zondag 8 en maandag 9 juni 2003
Locatie Prinseneiland, Bickerseiland, Realeneiland
Tijden Zaterdag 12.00-18.00 uur, zondag en maandag van 12.00-19.00 uur

Zondag 15.00- 16.00 uur programma voor de kinderen.
17.00-19-00 uur literaire avond o.l.v. Carla Bogaards.
Maandag 17.00-19.00 uur afsluiting met The Melody Voices

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de coördinatoren,
Bram Faas, tel. 06-22398391 en Charly Rood, tel. 020-6247512
Zie ook : www.oawe.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 6 juni 2003

Persbericht

Café Restaurant N.A.P.

Zondag 8 juni , aanvang 18.00 uur.

Gratis toegang

René van Beeck & gasten

met speciale gasten:

de Amerikaanse zangeres Deborah Carter

en trompettist/ zanger Michael Varekamp

Deborah Carter - vocals
Michael Varekamp - trompet
Steven Hupkens - piano
Erik Kooger - drums
René van Beeck ­ contrabas


Locatie: Café Restaurant N.A.P. (Nieuw Amsterdams Peil).

Javaplein 21 1095 CJ Amsterdam. Telefoon 020-6634159.

Bereikbaar :met bus 22,39&59 en tram (3) 7&10

Gratis parkeren op zondag!

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 9 juni 2003

Persbericht

VERENIGING VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD

Verzet tegen bezuinigingen op Monumentenzorg

Zowel de VVAB als de deelraad Amsterdam Centrum roepen de Gemeenteraad op af te zien van de voorgenomen bezuinigingen op het Bureau Monumenten & Archeologie (BMA). De gemeente is van plan 10% te bezuinigen op de begroting van het in 2000 al rigoreus afgeslankte en gereorganiseerde monumentenbureau.

De VVAB vindt de bezuinigingen op de monumentenzorg onredelijk, in relatie tot de andere bezuinigingsvoorstellen, omdat "de monumenten thans al door een kleine organisatie met dito budget worden bewaakt, vergeleken met andere monumentensteden. De bezuinigingen treffen extra zwaar, omdat het huidige budget is toegesneden op de minimale taakstelling die bij de laatste reorganisatie is vastgesteld." De VVAB stelt dat de bezuinigingen ertoe zullen leiden dat de convenanten worden opengebroken en de bezuinigingen vervolgens zullen worden afgewenteld op de stadsdelen. "Het is onverantwoord om het werk dat de afgelopen drie jaar is verzet en dat tot werkafspraken heeft geleid tussen BMA en de stadsdelen en waarvan nu eindelijk de vruchten worden geplukt, weer ongedaan wordt gemaakt. Dat is onbehoorlijk bestuur." De VVAB vreest dat de bezuinigingen "ertoe (zullen) leiden dat restauraties niet meer of minder goed worden begeleid, er minder monumenten worden onderzocht, de advisering over bouwplannen langer gaat duren en er minder cultuurhistorische effectrapportages zullen worden gemaakt. (...) Daardoor zullen de monumenten er slechter bij komen te staan. Er zullen onherstelbare fouten gemaakt worden bij verbouwingen en restauraties, authentieke bouwdelen en materialen zullen verloren gaan, onverantwoorde moderne ingrepen zullen worden verricht en de voor de monumentenzorg essentiële kennis gaat verloren. Dat zal op langere termijn tot dure restauraties leiden, waarvan de kosten aanzienlijk hoger zijn dan de bezuinigingen die nu bepleit worden." De VVAB vraagt zich tenslotte af of de gemeente soms alleen "wil pronken met haar monumenten, zonder te investeren in het behoud ervan."

De fracties van de deelraad Centrum stellen dat de schade die deze nieuwe bezuinigingen aan de belangrijkste monumentenstad van Nederland toebrengt, een veelvoud betreft van het bezuinigde bedrag. De fracties wijzen op de status van beschermd stadsgezicht en de komende plaatsing op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. "Deze ambities zijn zinledig als het belangrijkste en stadsdeeloverstijgende instrument daarvoor, het Bureau Monumenten & Archeologie, zo grof wordt uitgehold." De fracties wijzen er verder op dat de aantrekkelijkheid van Amsterdam bestaat uit het samengaan van een grote en gave monumentale stad met de levendigheid en dynamiek van een kleine en dichtbewoonde metropool. "Deze dynamiek legt echter ook een grote druk op juist die monumentale waarde: er wordt volop gebouwd, herbouwd, herbestemd. Een slagvaardig en voldoende toegerust Bureau Monumenten & Archeologie is een absolute voorwaarde om deze unieke combinatie van eigenschappen blijvend te waarborgen."
Tenslotte vinden de fracties het wegbezuinigen van de Open Monumentendag ook bijzonder onwenselijk: "Het doel de verbondenheid van de bewoners van de stad met hun eigen culturele erfgoed en geschiedenis te vergroten is bij uitstek een middel tot integratie. Deze dag heeft voor een betrekkelijk gering bedrag een enorme meerwaarde en moet in stand gehouden worden."

Het raadsadres van de vereniging en het persbericht van de deelraadsfracties zijn te lezen op onze website www.amsterdamsebinnenstad.nl
Raadsadres: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/archief/bezuiningen.html
Persbericht deelraadsfracties Centrum: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/actueel/bezuiniging2.html

Email: :vvab@amsterdamsebinnenstad.nl
Website: http://www.amsterdamsebinnenstad.nl/

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 10 juni 2003

Persbericht

Het Jeugdvakantieplan

In de voorjaarsnota, waar de Gemeente 18 juni over gaat stemmen,

is GEEN geld meer gereserveerd voor de kinderzomerkampen vanaf 2004.

Dit betekent dus dat het m.i.v. 2005 niet meer mogelijk zal zijn om zomerkampen te organiseren voor kinderen voor een tarief dat ook voor de laagste inkomensgroepen bereikbaar is. (de deelnemersgelden zouden verhoogd moeten worden van 24 naar 75 euro per kind per week)

Het betreft niet alleen de Vakantiebus maar ALLE zomerkampen.

Omdat we dat niet zomaar willen accepteren hebben de zomerkampen, in het
samenwerkingsverband "Het Jeugdvakantieplan" een actie opgezet.


WAT KUN JE DOEN ?

Op www.jeugdvakantieplan.nl hebben we ruimte gereserveerd om je de kans te geven te reageren op dit belachelijke voornemen.
Geef in het gasten-protestboek aan wat het voor jou en je kinderen zou etekenen als de
zomerkampen wegbezuinigd worden en waarom dat dus een slecht idee is.
Natuulijk kunnen ook de kinderen hier hun menig geven !
Moedig ook andere aan hun mening in het gastenboek te plaatsen.

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 10 juni 2003

Persbericht

Jazzmatinee op zondag

15 juni 16.00 uur

In de serie Jazzmatinee op zondag concert in de Kompaszaal:
Wies Ingwersen, zang
Mike del Ferro, piano

Entree € 5, graag reserveren

25 juni 20.15 uur

In de serie Kamermuziek concert in de Kompaszaal:
Roeland Jagers, altviool
Reineke Broekhans, piano
Werken van J.S. Bach, Paul Hindemith en Bela Bartok.

Entree € 5, graag reserveren

Open Haven Museum
KNSM-Laan 311
1019 LE Amsterdam
telefoon 020 - 4185522
fax 020 – 4186006
www.openhavenmuseum.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 10 juni 2003

Persbericht

"Caribbean" Thema Jaarmarkt
Dappermarkt
zondag 15 juni

Op zondag 15 juni a.s. organiseert de Stichting Koopcentrum Dapperbuurt in de Dapperstraat een Jaarmarkt met een Caribisch thema,

en een aantal attracties.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.

Het leuke voor de bezoekers is dat op die dag Het Tropenmuseum ook geopend is.

Voor "elck wat wils" dus.

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 11 juni 2003

Persbericht

zinnig veel voor de prijs van één

Uitzinnige Zondag in Amsterdamse Plantage-buurt

Knetterende Opening Uitzinnige Zondag in EnergeticA

De Amsterdamse wethouder H. Belliot (Cultuur & Zorg) verricht op 15 juni 2003 de officiële opening van Uitzinnige Zondag. Plaats van handeling is Museum EnergeticA, gevestigd in de voormalige Eerste Gemeentelijke Elektriciteitscentrale van Amsterdam aan de Hoogte Kadijk.

Op Uitzinnige Zondag pakken achttien cultuurattracties in en rond de Amsterdamse Plantage feestelijk uit met heel veel extra activiteiten, die allemaal kunnen worden bezocht op vertoon van een speciaal Plantage Paspoort (passe-partout).

De diverse attracties zijn op 15 juni met elkaar verbonden door speciale wandel-, fiets- en boottochten dwars door de Plantage, waar ook anderen inhaken op de speciale familiedag.

Museum EnergeticA
EnergeticA is een van de attracties die met extra activiteiten deelneemt aan Uitzinnige Zondag. Het museum laat zien dat energietechniek interessant en leuk is. In de monumentale machinehal, waar Uitzinnige Zondag flitsend en knallend zal worden geopend, draaien motoren en knetteren apparaten, terwijl in andere zalen houten wasmachines kreunen.

Gratis met Stadspas-junicheque
Uitzinnige Zondag wordt mede mogelijk gemaakt door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), de Dienst Economische Zaken, de Mondriaanstichting en de Kamer van Koophandel. Voor DMO is de Plantage-buurt als toeristisch kwartier belangrijk, aangezien de attracties die deel uitmaken van Plantage aan het Water zeer laagdrempelig zijn voor gezinnen met kinderen uit alle sociale lagen van de bevolking. Het is ook daarom dat Stadspas, onderdeel van DMO, een actie heeft rond Uitzinnige Zondag. Stadspashouders kunnen tegen inlevering van hun junicheque op zondag 15 juni gratis naar binnen bij de achttien attracties van Plantage aan het Water.

Bovendien kan met de Stadpas op Uitzinnige Zondag met veel korting een waterfiets worden gehuurd bij CanalBike. Er liggen waterfietsen klaar in de Plantage-buurt op 15 juni.

Uitzinnige Zondag is het eerste gezamenlijke evenement van het samenwerkingsverband Plantage aan het Water, waar de achttien attracties allemaal lid van zijn. Plantage aan het Water wil dit deel van de oostelijke binnenstad op de kaart zetten als nieuw toeristisch kwartier van Amsterdam, een beleid dat wordt ondersteund door de gemeente Amsterdam, VVV Amsterdam Tourist Board en de Kamer van Koophandel.

UitZinnige Zondag

Rond De Plantage in Amsterdam

Lees verder... Plantage Online

over de uitzinnige activiteiten >>>>>>Uitzinnigezondag.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 16 juni 2003

Persbericht

WATERLAND - KERKENLAND

Fietsweekend 21en 22 juni 2003

Zunderdorp - Ransdorp - Durgerdam - Holysloot

Een fietsroute (ca. 18 km) met gratis muzikale verrassingen in vier Waterlandse kerken. U bepaalt zelf uw startplaats. De concerten beginnen op het hele uur en duren 20 minuten. U heeft voldoende tijd om naar de volgende kerk te fietsen.

Het eerste optreden begint om 13.00 uur.

De laatste concertjes beginnen om 16.00 uur. In de kerken zijn koffie, thee en andere verfrissingen verkrijgbaar. De concerten zijn gratis.

Een passe-partout voor het hele weekend kost 3 Euro en is bij de deelnemende kerken verkrijgbaar.

Programma 21 en 22 juni

Zunderdorp
zaterdag: 13.00 - 16.00 u.
Grupo Savon ( Zuidamerikaanse salsa)

zondag: 13.00 - 16.00 u.
Cantabile (A-capellakoor)

Ransdorp
zaterdag: 13.00 - 16.00 u.
Waterlandse Harmonie

zondag:13.00 - 16.00 u.
Spuikoor Amsterdam (liederen ook om mee te zingen)

Durgerdam
zaterdag: 13.00 - 16.00 u.
West-Afrikaanse percussiegroep Liberté

zondag: 14.00 !! - 16.00 u.
Bottle Up & Go (skiffle)

Holysloot
zaterdag: 13.00 - 16.00 u.
Ensemble Vieux Temps (vocale muziek uit de Renaissance)

zondag: 13.00 - 16.00 u.
Jiddisch Koor ‘Toch’ (Jiddische liederen)

Informatie over het eerste weekend bij Henk Breur

breur-henk-els@hetnet.nl

 

WATERLAND - KERKENLAND

Fietsweekend 28en 29 juni 2003

Broek in Waterland – Zuiderwoude – Uitdam – Monnickendam (Lutherse Kerk)

 

Programma 28 juni en 29 juni

Broek in Waterland
zaterdag: 13.00 - 16.00 u.
Alexanderkoor (vocale muziek uit vele eeuwen)

zondag: 13.00 - 16.00 u.
’Afslag Edam’ (popkoor)

Zuiderwoude
zaterdag: 13.00 - 16.00 u.
Westfriese KLZMR Band

Zuiderwoude zondag: 13.00 - 16.00 u.
Weespertrekvaart Mannenkoor

Uitdam
zaterdag: 13.00 - 16.00 u.
Altemet (folkmuziek)

zondag: 13.00 - 16.00 u.

‘Sleur’ (17e-eeuwse muziek)

Monnickendam (Lutherse Kerk)
zaterdag: 13.00 - 16.00 u.
Waterlands Jazz Kollektief

zondag: 13.00 - 16.00 u.
Otto Hein Dethmers & friends (cabaretteske liederen)

Waterland - Kerkenland wordt georganiseerd door de Commissie Kerk en Cultuur Waterland.

Hoofdsponsor : RABO-bank Monnickendam/Waterland

Informatie 2e weekend: Rieks Hoogenkamp

Hoogenkamp@freeler.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 17 juni 2003

Persbericht

OPEN ATELIER DAGEN

zaterdag 21 juni en zondag 22 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Els Wiegel en Rudi Koegler

U bent van harte welkom op onze ateliers:

Amsterdamseweg 24 - Amstelveen (oude schoolgebouw naast H. Annakerk)

waar wij werk "vanuit de polder" laten zien

Waver 2 - Ouderkerk aan de Amstel ( te bereiken via het pontje Nessersluis, volg dan de borden of vraag het de pontbaas!)

waar wij werk "vanuit verre landen" laten zien

Route: Start b.v. op de Amsterdamseweg. Rij dan per fiets of auto via de Handweg en Nesserlaan naar pontje Nessersluis (Nes aan de Amstel Neem na het pontje afslag links.

Auto's doorrijden tot volgende brug, links afslaan over brug. ca. 1000 meter boerderij rechts.

zie ook borden.

Fietsers kunnen via het witteophaalbruggetje rechts afslaan en de ateliers zijn dan in de tweede boerderij aan de linkerhand. U kunt natuurlijk ook via Ouderkerk rijden. In dorp via witte ophaalbrug (rechts Oude Smidse) rechts aanhouden, rechtdoor, onder viaduct door, rechtsaf en dan 9 km verder. Na witte ophaalbrug tweede boerderij links.

wwww.atelierswaver2.nl

info: 0297 - 58 24 23 of info@atelierswaver2.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 20 juni 2003

Persbericht

Amsterdam

Roots

Festival

22 juni - 29 juni 2003

zondag 22 juni | Roots Open Air | Oosterpark

12:00 tot 20:00 | gratis toegankelijk

Afrika | Maghreb | Suriname | Latino | Oriënt Podium | Kinderdorp | workshops | Cubaans carnaval | wereldmarkt

Naar goede traditie zal het Amsterdam Roots Festival 2003 op zondag 22 juni van start gaan met Roots Open Air, een openluchtfestival in het Oosterpark. Speciaal voor Roots Open Air wordt het park heringericht met zes verschillende podia. Organisaties met een ferme vinger aan de pols van de culturele ontwikkelingen binnen Nederland, verzorgen de programma's op het Afrika, Maghreb, Suriname, Latino en Oriënt podium en van het Kinderdorp. Al struinend door het park, kan iedereen zo een uniek muzikaal programma samenstellen. Verder valt er de hele dag te genieten van workshops, parades en een uitgebreide wereldmarkt met exotische hapjes. Voor de jongste bezoekers is een apart Kinderdorp ingericht.

In vogelvlucht de highlights van de verschillende

Roots Open Air podia in het Oosterpark

 

Afrika podium

Hier staat onder meer

Jump to Addis op het programma.

Dit is een bijzondere groep van vier Ethiopische en vier Europese musici. Het geluid van traditionele Ethiopische instrumenten en hun specifieke manier van zingen wordt in Jump to Addis gecombineerd met typisch westerse instrumenten als drums, bas, gitaar en saxofoon.

Maghreb podium

Onder de naam Maghreb in Mokum zal jong en aanstormend Marokkaans talent uit Amsterdam en de regio te zien zijn.

Suriname podium

Paulus Damenie komt uit het binnenland van Suriname en is tekstdichter, zanger en percussionist. Met zijn groep speelt hij een aanstekelijke mengeling van zouk, kaskawi, reggae, calypso en salsa. Voor zijn teksten en muziek laat hij zich inspireren door de rijke zang en percussie van de Marrons in Suriname.

Latino podium

Saoco is als één van Nederlands meest actieve salsa-formaties present en Alaor Soares het Latino podium zal een openbare workshop Braziliaanse percussie geven. De grote verrassing oium mogen we hier nog niet aankondigen, maar mis het niet want dit is internationale topkwaliteit!

Oriënt podium

TurQumstances is het geesteskind van percussionist Sjahin During, basklarinettist Oguz Büyükberber en gitarist Çaglayan Yildiz. Sfeervol en swingend, Oriëntaals en eigentijds - deze muzieknomaden weten uiteenlopende invloeden om te smelten tot een bijzonder en origineel geheel.

Kinderdorp

Vanaf 13:00 kunnen de kids hier terecht voor vrolijk vertier en natuurlijk heel veel muziek. Flink gedrumd wordt er in het programmaonderdeel De Wereld Drums. Uit de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny komt Daymokhk, een dansgroep van dertig jongens en meisjes, die vorig jaar op het festival als ingelast programma diepe indruk maakten. Het Why Not Circus zorgt er voor dat in de tent van het Kinderdorp altijd wat te doen is.

Grote Veld en parade | Cubaanse carnavalsmuziek

Proyecto Comparsa Oriental

De Cubaanse comparsagroepen zijn te vergelijken met Braziliaanse sambabands. Muziek die zij spelen heet in Cuba conga: sterk ritmische muziek met een opvallende rol voor het scherpe geluid van de 'corneta china', oftewel Chinese cornet. Joaquín Solórzano is een meester op dit instrument en bracht voor zijn Proyecto Comparsa Oriental de beste folkloristische muzikanten van Cuba bij elkaar.

www.amsterdamroots.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 23 juni 2003

Persbericht

BOEREN JAARMARKT ZUNDERDORP

Op 28 juni aanstaande zal in Zunderdorp de befaamde boeren jaarmarkt plaatsvinden

Deze jaarmarkt staat volledig in het teken van het boerenland. Zo zult u vele schitterend aangeklede kramen vol met planten, groente, fruit en vis aantreffen. Verder is er natuurlijk folfklore, oudhollandse ambachten en de ouderwetse rommelmarkt met talrijke unieke koopjes en curiosa.

Als klap op de vuurpijl zal tijdens deze boeren jaarmarkt een nieuwe fenomeen worden gestart: een heuse koe-schijt-wedstrijd. Deze mag u niet missen!

Kinderen kunnen ook hun lol op tijdens de boeren jaarmarkt. Zo zullen er optredens zijn van oude ambachtslieden en zijn er verschillende muziek- en dansgroep opvoeringen. Verder kunnen kinderen met hun zelfgemaakte klompbootje meedoen aan de klompen-race, zich laten schminken en uitleven op het springkussen.

Zunderdorp is het dorpje dat ten noorden van Amsterdam ligt. U kunt Zunderdorp met de auto, bus en per fiets bereiken. Er is ruime (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Per bus kunt u vanuit Amsterdam Zunderdorp bereiken met lijn 33 (vanaf het Centraal Station) en lijn 37 (vanaf het Amstel Station). In beide gevallen stapt u uit bij de halte Beemsterstraat. Vanaf hier is er van en naar de boeren jaarmarkt pendelvervoer geregeld.

Bel voor meer informatie: 020-636 8810

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 24 juni 2003

Persbericht

WG-KUNSTWEEK

VOOR KINDEREN

REIS OM DE WERELD

In de periode van 2 t/m 11 juli 2003 organiseert WG-Kunstblok

voor het zesde jaar een Kunstweek voor kinderen van 6-12 jaar

In totaal 7 dagen wordt er gewerkt van 11.00-16.00 uur.

Deze keer is het thema "Reis om de wereld". De inhoud van de week wordt voor een groot deel door de kinderen zelf bepaald, maar er zal in ieder geval flink geschilderd, geknutseld, toneel gespeeld, gefilmd, gedanst en gezongen worden.

De wereld is groot, we kunnen overal naar toe en nergens is het hetzelfde. Door te reizen ontdek je vreemde plaatsen met ander eten, ander geld, andere gewoontes. Je kunt op verschillende manieren reizen: per boot, trein, raket, paard en wagen, vliegend tapijt, fiets, vliegtuig, of gewoon terwijl je thuis op de bank zit een wereldreis in je hoofd maken.

De kunstenaars van WG-Kunstblok zijn op zoek naar kinderen die van avontuur houden. Er is plaats voor maximaal 25 kinderen, dus wacht niet te lang met opgeven want vol is vol! Je kunt je alleen voor de hele periode opgeven.

De data zijn:
Woensdag 2 juli
Donderdag 3 juli
Vrijdag 4 juli
Dagelijks van 11.00-16.00 uur
Maandag 7 juli
Dinsdag 8 juli

Donderdag 10 juli
Vrijdag 11 juli

Op vrijdag 11 juli om 14.30 is er een overzichtstentoonstelling in de WG-Expozaal, met aansluitend een theatervoorstelling.

Voor deelname aan de kunstweek wordt een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd.

Nadere informatie en opgave bij Stichting WG-Kunst/Kunstblok
Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 28
1054 SP Amsterdam
tel. 020 6161515

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 26 juni 2003

Persbericht

Café Restaurant N.A.P.

Café Restaurant N.A.P. Een fantastisch onderkomen midden in het Hart van de Indischebuurt, een bijzonder moment om daar te kunnen vertoeven, jaren geleden was dit het Badhuis van de buurt, een ieder die niet was voorzien van een douche of toen nog de gehuurde geyser kon daar terecht voor een overheerlijk bad. Aan de overzijde van de straat staan de Berlageblokken huizen met een verleden, en terug in heden worden zij nu verbouwd voor studentenonderkomens, wat een goed vooruitzicht, kruislings doet men de Molukken, Borneo, en de beiden Java's aan, de straten doen zich manifesteren in een buurt met zeker allure maar je moet er wel voor open staan, laat je de deuren gesloten, dan leeft de buurt niet meer, maar blijft een ieder achter het raam zich verbijten aan het gene wat men leest of wat te zien is op de tv. over de buurt, laten we wel zijn de mensen moeten het zelf doen, klagen heeft geen nut maar doen des te meer, midden op het Javaplein wordt alles zichtbaar, en kunnen we genieten en luisteren op zondagmiddag in Nieuw Amsterdam Peil iedere zondag live Jazz. Bij mooi weer wordt op het terras gespeeld en kunt u heerlijk in de open lucht genieten van een hapje, drankje en de muziek.
Rene van Beeck verzorgt deze zeer succesvolle optredens op de vroege zondagavond.

Genieten is als je je thuis voelt, nu dat kan in Nieuw Amsterdam Peil.

Zondag 29 juni 18.00 uur (jazz) toegang gratis

Ingram Washington - vocals
Joris Roelofs - saxen & klarinet
Cajan Witmer - piano
Marcel van Engelen - drums
René van Beeck - contrabas

Locatie: Café Restaurant N.A.P. (Nieuw Amsterdams Peil). Javaplein 21 1095 CJ Amsterdam. Telefoon 020-6634159.

Bereikbaar :met bus 22,39&59 en tram (3) 7&10

Gratis parkeren op zondag!

Lees meer....www.nieuw-amsterdam-peil.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 27 juni 2003

Persbericht

KETI KOTI

1 juli is de dag waarop de

Surinaamse en Antilliaanse

gemeenschap 'Keti Koti' viert

'het verbreken van de boeien'

Een dag die in het teken staat van het gedenken van de afschaffing van de slavernij, dit jaar 140 jaar geleden.

foto:Oosterpark donderdagavond 26 juni 2003 overgoten door de laatste zonnestralen van die dag een Krachtig Beeld.

Op 1 juli zal in het Oosterpark in Amsterdam rond het nationale monument Slavernijverleden een manifestatie worden gehouden.

's Middags zijn er activiteiten en festiviteiten in het park. Ook in de Muiderkerk vinden tussen 14.30u. en 16.30u. activiteiten plaats, georganiseerd door het NiNsee (Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis). Er worden films en documentaires vertoond, er is een tentoonstelling over slavernij en verzet.

Er is ruimte voor verhalen van Hilli Arduin en speciaal voor kinderen Anansie-vertellingen door Winston Scholsberg. En de bekende jazz/popzangeres Izaline Calister zal optreden.

De activiteiten in de Muiderkerk worden afgesloten met een oecumenische viering, om 17.00u. Als multi-culturele kerkelijke gemeenten en parochie rond het Oosterpark vinden wij het vanzelfsprekend op deze dag present te zijn en gelegenheid te bieden het slavernijverleden te gedenken en de vrijheid te vieren.
Leden van SAN-Oost (samenwerkingsverband van Surinamers, Antillianen en Nederlanders) en leden van de gemeente en de parochie hebben een viering voorbereid, waarin plaats zal zijn voor woorden en rituelen, muziek en stilte.
Om 17.00u. begint deze viering, die ongeveer drie kwartier zal duren.

Het thema van de viering is: Vrijheid moet je doorgeven!

We hopen op deze bijzondere dag - naast onze gemeenteleden en parochianen - veel mensen in de kerk te begroeten. Ook uw aanwezigheid bij de dienst van gedenken en vieren zou door onze gemeenschappen zeer op prijs worden gesteld. Wees van harte welkom!

Adres van de Muiderkerk: Linnaeusstraat 37, 1093 EG Amsterdam

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 1 juli 2003

Persbericht

Zomercursussen salsa en rueda bij

Salsa- en Rueda dansschool Salsa4Fun welke gevestigd is in Amsterdam en in Zaanstad, begint vanaf 7 juli op meerdere avonden per week weer met spetterende 6-weekse zomercursussen. Er is voor ieder wat wils, bijvoorbeeld voor absolute beginners een cursus beginners intensief waar je in 6 weken tijd in 2 uur durende lessen alle basisbeginselen leert, maar ook voor dames die individueel willen dansen en voor de meer gevorderde salsero is er heel wat te beleven zoals de cursus Rueda de Casino.

Salsa4Fun geeft les vanuit de stellige overtuiging dat dansen een sociale bezigheid is, een plezierige vrijetijdsbesteding voor een ieder ongeacht leeftijd of huidskleur en heeft als zodanig een multiculturele en sociale functie. Je hebt het hele jaar door zomergevoel en het werkt gelijk als "anti-stress therapie". Voor salsa hoef je ook geen specifieke dansachtergrond te hebben, we zeggen altijd maar "als je kunt lopen, dan kun je ook dansen!".

De leraren van Salsa4Fun doceren altijd met zijn tweeën op een swingende, heldere en duidelijke wijze. Hierdoor is er zowel voor de mannen als voor de vrouwen heel veel persoonlijke aandacht.
Beiden hebben zij al voor de oprichting van Salsa4Fun jarenlange ervaring met het geven van lessen en workshops in binnen- en buitenland en daarnaast hebben zij veel kennis opgedaan in o.a. Cuba, de Nederlandse Antillen en Amerika. Naast de jarenlange ruime ervaring in het lesgeven hebben de docenten ook demonstraties en shows verzorgd. Mede dankzij hun zeer energieke en duidelijke wijze van doceren en hun grote betrouwbaarheid hebben zij onder Salsa4Fun al vele activiteiten voor hun rekening mogen nemen.


Salsa en Rueda Dansschool Salsa4Fun, tel; 06 - 52 47 30 47
Leslocatie: Spaarndammerstraat 460, Amsterdam

www.Salsa4Fun.com

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 2 juli 2003

Persbericht

Vincent van Gogh over Amsterdam

in Museum Amstelkring, Ons' Lieve heer op Solder,

van 12 juli t/m 12 oktober 2003.


Vincent van Gogh woonde vanaf maart 1877 ruim een jaar in Amsterdam waar hij zich voorbereidde op een studie theologie. Hij bezocht er kerken en musea en ging op visite bij familie en vrienden. In brieven aan zijn broer Theo komt het 19de-eeuwse Amsterdam tot leven. Veel van wat Vincent zag, bestaat nog steeds.

De Amsterdamse fotograaf en producent Reindert Groot ging Van Goghs gangen na en fotografeerde de locaties. Hij verbindt hiermee Van Goghs perspectief met het Amsterdam van nu. De foto's van Reindert Groot, vergezeld van citaten uit de brieven en aangevuld met historische documenten, worden van 12 juli t/m 12 oktober 2003 tentoongesteld in Museum Amstelkring, Ons' Lieve Heer op Solder, een 17de-eeuwse schuilkerk in het hart van de oude binnenstad.

De tentoonstelling wordt door vormgever Theo Tienhooven (o.a. tentoonstellingen in het Rijksmuseum en het Theater Instituut) ingericht op de eerste galerij van de zolderkerk. Vanaf die galerij heeft de bezoeker een mooi uitzicht over de binnenstad waar Vincent 125 jaar geleden zijn wandelingen maakte en bezoeken aflegde. Ons' Lieve Heer op Solder fungeert hiermee als uitzichtpunt en uitvalsbasis voor wandelaars.

Tijdens de periode van deze tentoonstelling zal het museum elke dag tot 19.00 uur zijn geopend!

Museum Amstelkring, Ons' Lieve Heer op Solder
Oudezijds Voorburgwal 40
1012 GE Amsterdam
tel.: 020 624 66 04
www.museumamstelkring.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 11 juli 2003

Persbericht

een Veilig Amsterdam

Samen zorgen we ervoor

Met deze site willen gemeente, openbaar ministerie en politie alle Amsterdammers informeren over belangrijke veiligheidsonderwerpen in de stad.

De site heeft een aparte ingang

die geinteresseerde buurtbewoners meteen een overzicht geeft van de veiligheidsprojecten die in hun stadsdeel uitgevoerd worden.

Vrijdag 16 mei 2003 lanceerden burgemeester Job Cohen, hoofdofficier van justitie Leo de Wit en hoofdcommissaris van politie Jelle Kuiper -oftewel de Amsterdamse Driehoek- hun gezamenlijke website www.eenVeiligAmsterdam.nl. Met deze site willen gemeente, openbaar ministerie en politie alle Amsterdammers informeren over belangrijke veiligheidsonderwerpen in de stad.

De Driehoek stelt alles in het werk om de (objectieve) veiligheid in de stad te vergroten. Daarnaast willen zij de gevoelens van onveiligheid verminderen. Hoewel de criminaliteit de laatste jaren afneemt, voelen burgers zich nog veel te vaak onveilig. Politie, justitie en gemeente bundelen daarom nog sterker dan voorheen hun krachten. En ze werken natuurlijk ook nauw samen met de vele andere partijen die actief zijn op het gebied van veiligheid.
Om de acties en activiteiten van al die partijen voor de Amsterdammers zichtbaar te maken lieten zij een gezamenlijke website bouwen. Verder dient de website om professionals te faciliteren in het uitwisselen van expertise en ervaringen, door middel van een speciale ingang 'Kennisnet'. Geinteresseerden en mensen uit het veld kunnen hier terecht voor de laatste ontwikkelingen in het vak, voor de meest recente beleidsstukken en voor een adressenboek met contactpersonen van alle partnerorganisaties.

Op de site wordt bij een groot aantal onderwerpen uitleg gegeven over de aanpak van veiligheid en de rol die gemeente, politie en OM hierin spelen. Door bij de uitleg van ieder thema de opbouw voorkomen-aanpakken-vervolgen vast te houden, komt de ketenaanpak van Amsterdam goed in beeld. Daarnaast wordt, waar mogelijk, aandacht besteed aan de rol die burgers kunnen spelen. De thema's variëren van wapenbezit en harde kern jeugd tot veilig ondernemen en huiselijk geweld. Het Parool stelt in haar bespreking dat de site meer dan bruikbaar is en nuttige informatie en suggesties bevat. Zo zijn bijvoorbeeld "onder het kopje Uitgaan en vrije tijd zijn niet alleen de regels voor de uitgaanspleinen vervat en de pogingen tot het terugdringen van overmatig alcoholgebruik, de websurfer vindt er ook de wetten rond coffeeshops, prostitutie, voetbalwedstrijden en zwembaden. Zo leren we dat overtreders zwembadverboden kunnen krijgen 'van één dag tot twee jaar' en dat die aanpak blijkt te werken."

Meer weten? Kijk dan eens op www.eenVeiligAmsterdam.nl.

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 15 juli 2003

Persbericht

DOCUMENTAIRE

SPAARNDAMMERBUURT

BIJ MOKUMTV

Als een stoere vesting stond tot eind zestiger jaren van de vorige eeuw het 'brutale bastion van Rome' midden in stijl communistische Amsterdamse Spaarndammerbuurt. Achitect P.J.H. Cuypers (1827-1921), bekend van het Rijksmuseum en Centraal Station, ontwierp daarnaast zes schitterende kerken in Amsterdam. Met als absoluut kroonjuweel de vroeg-neo-gotische Maria Magdalenakerk in de Spaarndammerstraat.

Zonder dat er iemand om vroeg en zonder welke financiële ondersteuning dan ook restaureerde het door niemand gesubsidieerde MokumTV de "Parochiefilm" uit 1926. Niet zomaar een van de vele "Parochiefims", maar over het "Rooms Bolwerk tussen de Rooden", de in 1968 gesloopte Maria Magdalenakerk.binnenkort vertoont MokumTV de documentaire waarin ook deze parochiefilm te zien zal zijn.

Natuurlijk was ook de "Parochiefilm" met pastoor N.H. Colla en Zijne Kapelaans in de hoofdrol vooral voor de parochianen zelf bedoeld. Geen parochiaan mocht ontbreken in deze film. Het uitgaan van de Hoogmis en Zondagse Mis van 12 uur werd dan ook uitgebreid gefilmt, om film te besparen werd het met sprongetjes opgenomen. evenals de tientallen clubs welke onder directie van Heer Pastoor en zijn Kapelaans floreerde. De vertoningen in het Patronaat waren uiterst succesvol en brachten menig dubbeltje in het laatje.
Smalend spraken de Rooden dan ook over het Roomsche Hollywood. De film was ook het grote succes tijdens de feestweek die ter gelegenheid van de uit Haarlem afkomstige Colla's veertigjarig priesterjubileum een paar jaar later de Spaarndammerbuurt op haar kop zette. Naast de gebruikelijke huldigingen kregen zij "die hadden bijgedragen" aan het geschenk "een gratis filmvertoning der parochiefilm" aangeboden door de jubilaris. Drie dagen lang werd de film gratis vertoond.

Naast het uitstromen van de kerk bij zowel de Hoogmis als de Middagmis begint de film met Pastoor Colla in vergadering met het kerkbestuur (J. van Heck, B. Nagel en secretaris J. Hammann) . Van 1906 tot 1916 was H. Bär, grootvader van de latere bisschop, Kerkmeester in de Spaarndammerstraat.

Ook maken de vele congregaties hun opwachting in de film. We hebben de originele titelplaten tussen de stomme film gerestaureert met behoud van de originele teksten. Daarnaast is er geluid en waar nodig, verklarende teksten toegevoegd.

zie ook www.mokumtv.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 21 juli 2003

Persbericht

Herdenking slachtoffers

bombardementen juli 1943

op 17 juli 2003.

Karel de Beurs bij het nieuwe monument

Nederland is tijdens de tweede wereldoorlog zowel door de Duitsers als de geallieerden gebombardeerd. Deredenen van de Engelse bombardementen waren niet altijd duidelijk voor de Nederlandse bevolking. Meestal moest voorkomen worden dat bepaalde industrieën in handen zouden vallen van de bezetter of wilde men bepaalde producties stop zetten.

Al in oktober 1940 vielen de eerste slachtoffers aan de Adelaarsweg door bommen van de geallieerden. Vliegtuigen die op de terugweg waren van een oorlogsmissie op Duitse doelen hadden de opdracht de niet afgeworpen bommen te dumpen in de Noordzee voordat er op de Engelse thuisbasis werd geland. De slechte oriëntatie-middelen waarbij het IJ en het IJsselmeer voor de Noordzee werden aangezien hebben veel vernielingen en slachtoffers veroorzaakt.

Een aantal bedrijven waren van groot belang voor de Duitse oorlogsindustrie, zoals Fokker.

Vanaf 1941 produceerden de Fokkerfabrieken aan de Papaverweg oorlogsmateriaal voor de Duitsers. De bezetter wist dat de fabriek doelwit van de Engelsen zou kunnen worden en camoufleerde deze zodanig dat het vanuit de lucht een woonwijk leek.

Op 17 juli 1943 ondernamen de Amerikanen vanaf Engels grondgebied een poging de Fokkerfabrieken te bombarderen. Twee squadrons bestaande uit 21 en 20 Vliegende Forten verschenen enkele minuten voor 9 uur die zaterdagochtend boven Noord. Het squadron van het eerste deel acht het zicht door wisselende bewolking slecht en geeft bevel terug te keren. Het tweede squadron ontvangt de opdracht niet en laat de bommen los. Deze misten Fokker, maar kwamen op Noord terecht met fatale gevolgen voor de bewoners. O.a. veel huizen in de van der Pekstraat werden verwoest, een bom viel in de praktijkruimte van een huisarts met een druk bezet spreekuur. Huizen in de Oleanderstraat, de Jasmijnstraat en de Hagedoornweg werden vernietigd. Het politieburo op de Adelaarsweg, de GG en GD-post aan de Wingerdweg, de Centrale keuken aan de Laanweg werden eveneens zwaar getroffen. Bij het Rosa klooster en de Rita kerk, waar het 25 jarig jubileumfeest werd gevierd sloegen bommen in in de overvolle kerk. Bij deze bombardementen waren naast de materiele schade een groot aantal doden en gewonden te betreuren.

Op zondag 25 juli 1943 vertrokken Engelse bommenwerpers voor een precisie aanval op Fokker. Ditmaal werd Fokker uitgeschakeld.

Op woensdag 28 juli voerde een eskader van de Vrije Fransen nogmaals een aanval uit. Zinloos, want Fokker werkte al niet meer.

Bij de laatste bombardementen waren weer slachtoffers gevallen en werden o.a. de Stefanuskerk aan de Kamperfoelieweg en de houten Maranatha kerk aan het Mosveld beschadigd.

Het Historisch Centrum Amsterdam Noord hoopt dat dit monument de nagedachtenis aan de slachtoffers van de bombardementen van juli 1943 in ere houdt en dat we blijven beseffen wat dit voor de bevolking van het toenmalige Amsterdam-Noord betekend heeft om zoveel te verliezen door een vergissing.

Wil Sartorius (voorzitter)

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 22 juli 2003

Persbericht

2e kwartaal slechts 1% meer werklozen
MINIMALE STIJGING WERKLOOSHEID AMSTERDAM

Het aantal werklozen in Amsterdam is het tweede kwartaal minimaal gestegen. Het aantal niet werkende werkzoekenden steeg met 1% tot bijna 47.000. Deze toename loopt parallel met het landelijk gemiddelde. De stijging deed zich met name voor bij autochtonen (4%) en qua opleidingsniveau bij de hbo'ers. In vergelijking met een jaar geleden valt op dat de werkloosheid in Nederland is toegenomen met 23% en in Amsterdam slechts met 2%. Districtsmanager Cees Kiene: "Een ander opmerkelijk feit is de aanzienlijke daling van het aantal langdurig werklozen op jaarbasis; daarentegen stijgt het aantal kortdurend werklozen. Het aantal jongeren dat werkloos wordt, daalt het laatste kwartaal na een stijging in de daaraan voorafgaande drie kwartalen".

In het afgelopen kwartaal steeg het aantal bij de Amsterdamse CWI's ingeschreven werklozen van 46.340 naar 46.975. "Deze 1% stijging is minder dan die van de omliggende gemeenten, die is namelijk 3%", licht Cees Kiene toe.

Samenstelling werklozen in Amsterdam
In Amsterdam nam de werkloosheid onder autochtonen het afgelopen jaar toe met 8%. Gemiddeld treft de werkloosheid de overige nationaliteiten minder, het aantal is de laatste 12 maanden gedaald van ruim 19.000 naar ruim 18.000. Uitzondering daarop is de stijging onder Marokkanen met 2%
.

In de verhouding man en vrouw zien we het beeld in Amsterdam langzaam veranderen. Het afgelopen jaar steeg alléén het aantal werkloze mannen met 3%. Het laatste kwartaal steeg het aantal vrouwen met 2%, terwijl de werkloosheid onder mannen een stijging van slechts 1% liet zien.

Bij de uitgebreide jongerengroep van 15 tot 26 jaar zien we na drie kwartalen van stijging nu een geringe daling van circa 2,5%. Cees Kiene: "CWI maakt zich sterk om te voorkomen dat de jeugdwerkloosheid verder gaat stijgen. Gelet op de toestroom van een nieuwe lichting schoolverlaters valt in de komende maanden opnieuw een toename te verwachten. Zeker de jongeren zonder startkwalificatie krijgen het moeilijk bij het vinden van een baan. Door een sluitende aanpak, participatie in jongerenloketten en de MKB leerbanenactie en met het organiseren van de landelijke banenmarkt op 27 september gaan wij er alles aan doen om jongeren voor werkloosheid te behoeden. In Amsterdam werken we nauw samen met de Sociale Dienst en Maatwerk op dit terrein. Inmiddels is het derde jongerenloket geopend in het CWI Amsterdam Zuidoost. Eerder zijn dergelijke loketten in Amsterdam Oost en -Nieuw-West geopend. Hier kunnen werkloze jongeren tot 23 jaar terecht. De jongerenloketten besteden extra aandacht aan deze groep op buurtniveau. Daardoor kunnen de jongeren sneller aan het werk of een vervolgopleiding geholpen worden".

Een groep die steeds meer naar voren komt zijn de ouderen. Ouderen boven de 57,5 kregen het afgelopen jaar de zwaarste klappen: de werkloosheid onder hen steeg de laatste drie kwartalen met 12%. Inmiddels is deze groei afgevlakt naar 1%. Met name de geringe uitstroom draagt bij tot een steeds groter aandeel van deze leeftijdscategorie in de totale werkloosheid.

Opleiding
De instroom van nieuwe werklozen was het afgelopen jaar het hoogst bij de groep een mbo/havo/vwo niveau, een stijging van 16%. Vorig kwartaal waren de grootste stijgers de hbo'ers met 6%. Ongeschoolde werklozen dalen: 14% daling het afgelopen jaar en het laatste kwartaal 2% afname. "Dit laatste is opvallend als we het afzetten tegen de stijging van het totale bestand in de laatste drie maanden. Cees Kiene:" Een verklaring hiervoor kan liggen in het feit dat jongeren er vaker voor kiezen om toch een opleiding af te maken of om door te studeren. Ze horen immers ook de geluiden over de huidige arbeidsmarkt".

Meer informatie:
CWI Noordwest - Nederland
Afdeling Communicatie
Mw. M.C. Schot/Mw. B. van Overveld
020 - 6060121

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 23 juli 2003

Persbericht

PRIKKEBEENDAGEN

24, 25, 26, 27 juli 2003

in het Artis insectarium

De populaire

Prikkebeendagen in het Artis insectarium vinden dit jaar plaats van 24 juli tot en met 27 juli. Tijdens deze bijzondere tentoonstelling vertellen deskundige insectenliefhebbers aan de hand van levende insecten u alle bijzonderheden over de dieren die hun hobby zijn.

Wilt u voelen hoe zacht een hommel kan zijn, zien hoeveel mieren er in een mierennest wonen? Horen waarom krekels bij warm weer geluid maken, hoe honingbijen precies weten waar de honing te halen is?

Wilt u weten of een oorworm écht in uw oren kruipt, waarom er in het najaar van die grote kruisspinnen voor uw ramen hangen? Een watervlo onder de microscoop bekijken en zien hoe zijn hartje klopt? Of wilt u uw kind laten voelen hoe een miljoenpoot pootje voor pootje over hun hand loopt, een supergrote wandelende tak van héél dichtbij laten zien en ervaren dat een Nederlandse huisspin gewoon een heel interessant en mooi dier is?

Het kan allemaal van 24 t/m 27 juli 2003 in het insectarium van Artis op de jaarlijkse Prikkebeendagen. Voor visueel gehandicapte bezoekers zijn er voelmodellen en speciale rondleidingen. Voor auditief gehandicapte bezoekers is er extra uitleg in gebarentaal. Vraag deze speciale rondleidingen vooraf aan via prikkebeen@xs4all.nl of 020 5233480.

Alle informatie over de Prikkebeendagen kunt u vinden op www.prikkebeen.net.

Artis-toegangsprijzen zijn € 10,50 (4 t/m 11 jaar), € 14,00 (volwassenen), € 12,50 (65+). Prikkebeen is te bezichtigen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op zaterdagavond 26 juli is er een bijzondere ZOOmeravond in Artis en is de dierentuin en Prikkebeen zelfs tot 21.00 uur open.

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 25 juli 2003

Persbericht

3 DAAGS CULINAIR

MUZIEK en KUNST FESTIVAL

25, 26 en 27 juli

Lees verder.............www.foodandfaces.com

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 28 juli 2003

Persbericht

Amsterdam Parade 2003

1 tm 17 augustus

Martin Luther Kingpark

Lees verder .......De Parade

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 30 juli 2003

Persbericht

AMSTERDAM GAY PRIDE

31 juli 1,2,en 3 augustus 2003

foto: De Wilsonsboot vorig jaar tijdens Gay Pride 2002

U vindt hier de informatie over de botenparade op zaterdagmiddag 2 augustus 2003

foto: publiek op de boten tegenover de MontelbaanToren Gay Pride 2001

Verder vindt u informatie over alle activiteiten zoals de sporttoernooien, het uitgebreide cultuurprogramma en de vele feesten die in 2003 gehouden worden.

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 4 augustus 2003

Persbericht

DEMON ASTRONAUTS DUNKEN OP HET

MUSEUMPLEIN

Demon organiseert Demon Street Basketball

in Amsterdam

Demon Internet organiseert op zaterdag 9 augustus een streetbasketball evenement, met toernooien voor jeugdspelers en volwassenen op het Museumplein in Amsterdam. Tijdens dit toernooi zal Demon, hoofdsponsor van de Demon Astronauts, de coach en spelers presenteren voor het nieuwe professionele basketballseizoen. De populaire stand-up comedian Murth van Freshwagon zal het toernooi voorzien van het nodige commentaar.

Met onder andere demonstraties, trick shots, dunk contests, DJ’s en natuurlijk de wedstrijden, zullen basketballiefhebbers een spannende dag beleven op het Museumplein, het Mekka van het streetbasketball in Amsterdam.

Programma:
13.00 opening en aanvang van de wedstrijden
17.00 presentatie van de Demon Astronauts 2003-2004
21.30 afsluiting

Teams van maximaal 5 spelers kunnen zich gratis inschrijven via http://www.streetbasketball.nl.

"Basketballen is al enorm populair in Amsterdam, mede dankzij de topprestaties van de Demon Astronauts", aldus Jurgen Hof, Sales & Marketing Director bij Demon Internet. "Met deze dag willen we Amsterdam nog enthousiaster maken voor deze fantastische sport."

Meer informatie over het programma, de spelregels en inschrijving is te vinden op http://www.streetbasketball.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

zaterdag 16 augustus 2003

Persbericht

Hartjesdagen op de Zeedijk

15 16 en 17 augustus

voor meer informatie:.......Zeedijk en omgeving

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 8 augustus 2003

Persbericht

HET 28e KWAKOE ZOMER FESTIVAL 2003

5 juli t/m 10 augustus

Het 28ste Kwakoe Zomer Festival is weer grootser en diverser dan ooit! Kwakoe is van alle markten thuis en het thema dit jaar is dan ook
“Oema... Vrouw... Muhe”

In een multiculturele samenleving gaan culturen zich vermengen en onstaat er een unieke cultuur. Kwakoe is bij uitstek dé plek waar culturen elkaar ontmoeten en samen een bruisend en uniek festival maken, misschien wel het grootste multiculturele festival van Nederland, Kwakoe 2001 telde één miljoen bezoekers en Kwakoe 2002 nog meer!

voor meer informatie ....www.kwakoe.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 11 augustus 2003

Persbericht

op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 augustus

wordt op de Kop van het Java-eiland (Oostelijk Havengebied Amsterdam; Stadsdeel Zeeburg) het jaarlijkse festival 'Open Haven Podium' georganiseerd. Dit is alweer de derde editie.

Het festival `Open Haven Podium' is een initiatief van de gelijknamige Stichting. De organisatie wil met dit festival het oude en nieuwe culturele klimaat van de eilanden en Stadsdeel Zeeburg in bredere kring laten zien en meebeleven door het aanbieden van een gevarieerd en laagdrempelig festival.

Er zijn verschillende boten die dienst doen als muziek- en theaterpodium. Verder zijn er op het land verschillende podia, er is veel straattheater, beeldende kunstobjecten en tal van verschillende activiteiten die ervoor zorgen dat de vele bezoekers, net als voorgaande jaren, aan hun trekken komen.

Relaxen op de Kop

Nieuw dit jaar op het festival is het Jongerenpodium, 'SPEK' met skatepark, bikers en grafitti, georganiseerd door jongeren zelf. Hiphop, breakdance en spoken-word, theater, geven het festival niet alleen een breed karakter, maar maken dit festival ook voor jongeren aantrekkelijk.

Voor volwassenen zijn er diverse workshops, vaartochten, (straat)theater, beeldend kunstenaars en een divers muziek aanbod met bands als Nimbus en Seedling of op zaterdag The Flowriders, La Vie en Rose en Tribal Countdown die voor spetterende optredens zullen zorgen.

Op zondag treden onder andere de 4tuoze Matroze op, State of Eye en als afsluiter de Amsterdam Klezmerband.

Overdag zijn er ook veel dingen voor kinderen met een schilder-, theater en dansworkshops, regatta, een dierenboerderij, disco, verhalenvertellers, springkussens, spellenclub, film, zeeroversvaartochten naar het Kompaseiland en tal van andere attracties.

En natuurlijk is er een prachtige zweefmolen.

Het festival wordt afgesloten op zondagavond 20.00 uur met de Admiralentocht, de grootse optocht van kleine bootjes begeleid door muziek en de Havendienst.

Het Open Haven Festival wordt door vrijwilligers georganiseerd en trok vorig jaar 12.000 bezoekers uit heel Amsterdam. Dit jaar verwachten we er 15.000 over drie dagen.
Je kan met je eigen bootje naar het festival komen. Speciale aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid voor gehandicapten. De toegang is € 4,-. Voor kinderen is de toegang gratis.

Voor meer informatie: www.openhavenpodium.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 19 augustus 2003

Persbericht

Grachten Festival 2003

Woensdag 20 augustus t/m zondag 24 augustus


Woensdag 20 augustus om 18.30 uur, opent oud-minister-president Wim Kok

het zesde Grachtenfestival

Het openingsconcert wordt uitgevoerd door Boudewijn Zwart, beiaardier van de Westerkerk, en het Nederlands Torenmuziek Ensemble. Zwart bespeelt een door hem zelf gebouwd Concert Carillon, een kopie van het carillon in de Westertoren. Het concert vindt plaats op de ponton voor Hotel Pulitzer.

Meesters van wereldfaam en hun veelbelovende leerlingen geven gedurende vijf dagen meer dan 80 concerten rond de Prinsengracht in Amsterdam. Van woensdag 20 tot en met zondag 24 augustus, vijf dagen lang speciaal voor het Grachtenfestival samengestelde programma¹s geïnspireerd op het thema 'Meester, leerling'. De concerten van het Grachtenfestival en Kindergrachtenfestival worden gegeven op bijzondere, vaak speciaal voor het festival opengestelde locaties. Het Grachtenfestival is dit jaar voor het eerst te gast in FOAM_Fotografiemuseum Amsterdam en in het Anne Frank Huis. Naast de vele concerten, masterclasses en kinderconcerten zijn er wandel- en vaartochten, met onder meer aandacht voor beroemde bouwmeesters van de monumentale grachtenpanden in het festivalgebied.

voor meer informatie: Grachtenfestival

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 22 augustus 2003

Persbericht

DRUK WEEKEND voor BOEKENLIEFHEBBERS

BOEKENMARKTEN AMSTELVEEN

en LANGS DE AMSTEL

Het wordt een druk weekend voor boekensnuffelaars

In de regio Amstelveen/Amsterdam worden komend weekend twee antiquarische en tweedehands boekenmarkten georganiseerd, die vele duizenden boekenliefhebbers zullen aantrekken.
Op zaterdag 23 augustus van 10.00 - 17.00 uur is er een bijzondere antiquarische boekenmarkt op de prachtige lokatie Stadshart op het Stadsplein te Amstelveen.
De organisatrice van deze markt in 2e hands en zeldzame boeken is Els van den Akker uit Diemen. Professionele antiquaren uit geheel Nederland presenteren op maar liefst 55 kramen een grote keuze aan interessante en bijzondere boeken.

Het aanbod varieert van oude kinderboeken tot poëzie, van literatuur tot strips en van boeken over sport tot geschiedenis. Romans, naslagwerken, boekenweekgeschenken, topografische werken, kunst en architectuur, kookboeken, oude strip- en jeugdboekjes, enz. Er is iemand met heel speciale oude Prenten en ook de welbekende Plaatjesalbums van bv Verkade zijn te bewonderen. Kortom gewoon veel te veel om op te noemen. Veel boekensnuffelaars kunnen komend weekend in Amstelveen en Amsterdam juist datgene vinden, waar ze al zo lang naar op zoek zijn! Voor iedereen is er wel wat te vinden, van goedkoop tot prijzig, van gangbaar tot zeldzaam. Mensen, die tweedehands en/of zeldzame boeken willen aanbieden, kunnen eveneens bij de diverse handelaren terecht. Het is daarom zeer de moeite waard om vanaf 10.00 uur op deze exclusieve Boekenmarkt in Amstelveen eens een kijkje te gaan nemen.

Op zondag 24 augustus kan de boekenliefhebber liefst 100 standhouders langs de Amstel in Amsterdam aandoen.

Inlichtingen : Els van den Akker : 020- 4020471 en 06 517 68 845.
Bezoek zondag 24 augustus van 10 - 17 uur de BOEKENMARKT langs de Amstel bij de Stopera te Amsterdam

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 25 augustus 2003

Persbericht

UITMARKT 2003

op het MUSEUMPLEIN en LEIDSEPLEIN

29, 30 en 31 augustus

Meer dan 2000 artiesten met ruim 300 optredens op 28 podia openen het nieuwe culturele seizoen op en rond het Museumplein en het Leidseplein. Een programma vol verrassingen, met grote namen en nieuw talent. De Uitmarkt staat voor sfeer, ontmoeten en prikkelen; soms groots en meeslepend maar vaak ook heel intiem.

Op de Informatiemarkt vind je alle informatie op het gebied van dans, theater, muziek, film, tentoonstellingen en meer. De Informatiemarkt is op het Museumplein en geopend van zaterdag 30 en zondag 31 augustus tussen 12.00 uur en 18.00 uur.

voor meer infomatie:.... Uitmarkt

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 1 september 2003

Persbericht

FESTIVAL VOOR DE WIND

5, 6 en 7 september 2003

In het weekend van 5, 6 en 7 september 2003 gaan in het Festival V00R DE WIND op diverse locaties in Amsterdam voorstellingen in première.

Door al deze voorstellingen loopt één rode draad: het orgel.

voor meer informatie:....Festival voor de Wind

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 2 september 2003

Persbericht

Open Atelierdagen 2003

laatste weekend dit jaar

Els Wiegel en Rudi Koegler

Op donderdag 4, vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 september zullen wij voor de laatste keer dit jaar open dagen houden.

voor meer informatie:...>> Ateliers Waver

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 2 september 2003

Persbericht

De Stelling van Amsterdam

een Stadsmuur van Water

September Stellingmaand

Gedurende de gehele maand september 2003 zijn vele forten van de Stelling van Amsterdam toegankelijk voor het publiek.

voor meer informatie:....>> Stelling van Amsterdam

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 4 september 2003

Persbericht

 

Muziek in Historische Schepen

In het weekend van 5, 6 en 7 september 2003 organiseert Het Muziekgebouw i.s.m. Muziekcentrum De IJsbreker de 2e editie van het festival AQUA MUSICA in en rond het Amsterdamse Oosterdok, als opmaat voor Het Muziekgebouw.

Een nautisch weekend vol voornamelijk oude muziek, gespeeld door een keur van musici uit binnen- en buitenland in de historische schepen van de Vereniging Museumhaven Amsterdam, in het ruim van het VOC-schip en op de binnenplaats van het Scheepvaartmuseum.

Met als spectaculaire opening op vrijdagavond een gratis

DRIJF-IN-CONCERT en op zaterdagavond twee concerten in NEMO.

De Museumhaven Amsterdam heeft een wisselende collectie varende monumenten met als vaste locatie het Amsterdamse Oosterdok.

voor meer informatie:....>> FESTIVAL AQUA MUSICA

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 9 september 2003

Persbericht

DE RODE LOPER

EEN BRUISEND FESTIVAL 2003

12, 13 en 14 september

Ondek cultureel Oost/Watergraafsmeer

In deze derde editie van Festival De Rode Loper, op 12, 13 en 14 september, kunt u op 43 locaties gratis genieten van kunst uit alle windstreken. Niet alleen binnen, maar ook op de pleinen, in de straten en in de parken wordt u getrakteerd op een gevarieerd aanbod aan dans, muziek, theater, beeldende kunst, graffiti, film, fotografie, literatuur, straatmuseum, architectuur, culturele wandelingen, wereldcultuur en spektakel.

Niet alleen binnen, maar ook op de pleinen, in de straten en in de parken wordt u getrakteerd op bijzondere programma’s: Zo divers als het stadsdeel is, zo veelzijdig is het aanbod. Kom over de loper en laat u ontroeren, meeslepen, shockeren of verrassen.

voor meer informatie:.....>>De Rode Loper

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 10 september 2003

Persbericht

OPEN MONUMENTENDAG

Monumenten en Archeologie in Amsterdam

13-14 september 2003

Ook dit jaar wordt in Amsterdam de Open Monumentendag (OMD) georganiseerd. In het weekeinde van 13 en 14 september zullen circa 50 monumenten die gewoonlijk niet of moeilijk te bezoeken zijn, de deuren openen voor het publiek.

Dit jaar zijn de opengestelde monumenten gegroepeerd rond twee thema’s.

Landelijk Amsterdam: Een van de thema’s van de OMD is Landelijk Amsterdam, omdat 2003 het Jaar van de Boerderij is. We gaan op zoek naar de sporen van landelijkheid in de huidige stad. Bezoekt u dus de Amsterdamse dorpen Sloten,

kerk en toren van Ransdorp

Ransdorp en Zunderdorp. Maar ook in het centrum van de stad kunt u op zoek naar de landelijkheid, zoals in de Bellamybuurt, aan de Spaarndammerdijk en in Oost/Watergraafsmeer.
[Opengestelde monumenten in landelijk Amsterdam]

50 jaar Monumentenzorg in Amsterdam: Monumentenzorg in Amsterdam bestaat 50 jaar. Reden dus om aandacht te besteden aan restauraties uit de afgelopen 50 jaar. Hoe verschillend er in de voorbije decennia over restaureren werd gedacht, zal zichtbaar worden aan de hand van een aantal opengestelde monumenten. Ook de huidige stand van zaken komt aan bod. Zo kunt u in het Makelaars Comptoir kennismaken met een monument waarvan de restauratie binnenkort aanvangt, terwijl u aan de Reguliersgracht rondgeleid kunt worden door een laat-19de eeuws huis waar restauratoren deze zomer de restauratie hebben voltooid.
[Opengestelde monumenten over 50 jaar Monumentenzorg]

voor meer informatie:......>> Open Monumentendag 2003

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 15 september 2003

Persbericht

LANDELIJKE VRIJWILLIGERSDAG 2003

 

De Stichting Amsterdamse Vriendendiensten (SAV) bestaat 10 jaar. Daarom doen we tijdens de landelijke vrijwilligersdag maandag 15 september iets anders dan anders. Wij gaan die dag met twee paardentrams door een aantal Amsterdamse stadsdelen en Diemen.

Vrijwilligers en koppels rijden mee op de 'Maatjes in beeld'-trams en zullen op centrale punten flyers en ballonnen uitdelen. Op diverse plekken houden de trams even halt om belangstellende passagiers in te laten stappen en te informeren over ons vrijwilligerswerk.
Om 10.30 uur vertrekken de 2 paardentrams, de ene vanaf de Albardakade bij het Lambertus Zijlplein in Geuzenveld en de andere vanaf het Hagedoornplein in Noord.
Tram 1 eindigt rond 16.00 uur bij onze nieuwe locatie aan de Oranje Nassaulaan 51-II.
Tram 2 komt rond 13.00 uur bij de kruising Herengracht/Leidsestraat, rond 14.00 uur bij de 1e van Swindenstraat en rijdt om 15.00 uur Diemen binnen.

voor meer informatie:......>> Vriendendiensten

Redactie Maartje Pronk

 


dinsdag 16 september

Persbericht

Watersnood Argentinië ORGANISEERT

Zaterdag 20 september van 16.00 tot 21.00 uur

in Paradiso Amsterdam benefietconcert

De zaal opent om 15.30. De entree is € 7,50.

De volgende artiesten treden (geheel belangeloos) op:
Hans Dulfer & band (jazz)
Mala Pinta en Lalo & Mirta (tango)
DJ Condor Soun' (van: ¿Que Pasa? - Melkweg)
Antonio Sevilla & Gil (flamenco)
Ester Veldhuis & band (folk-soul-jazz)
Mate (latin jazz)
Mestre Miti & groep (batucada-capoeira-samba)
Polonara & Otero en Marlene (tango)
Psico Andino (rock)


De schilder Javier Parafioritti maakt -geïnspireerd door de muziek- tijdens elk optredens een schilderij "live on stage", welke achteraf worden verloot een lot kost ? 1,-). Er zijn heerlijke Latijns-Amerikaans hapjes verkrijgbaar.

Alle opbrengsten, van de entrees, het eten en de verloting, zijn bestemd voor de wederopbouw van 3 scholen in Santa Fe, Argentinië.

Voor meer informatie...>> Watersnood Argentinie

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 22 september 2003

Persbericht

PARADIJS & CO.

vanaf 20 september in Tropenmuseum Junior

Tropenmuseum Junior presenteert Paradijs & Co. : een tentoonstelling over hedendaags Iran met duizend-en-één voorwerpen, verhalen, gedichten, geuren, klanken, smaken en handen die maken. De bezoeker maakt kennis met Iran door middel van de tegelkunst, miniatuurkunst, poëzie, kalligrafie en de kunst van de gastvrijheid. Muziek, kleding en dans uit zeven regio's tonen de culturele diversiteit van Iran.
Tropenmuseum Junior is er met name voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, en biedt Junior- en Workshopprogramma's. Speciaal voor Paradijs & Co. is ook een Familieprogramma ontwikkeld: voor oud en jong, met of zonder kinderen. Paradijs & Co. is te zien en beleven van 20 september tot begin 2006.

Voor meer informatie...>> Tropenmuseumjunior

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 22 september 2003

Persbericht

Salsa4Fun

"Salsa en Rueda school"

voor meer informatie..>> Salsa4Fun

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 24 september 2003

Persbericht

TERESE DE KONING & BERND LEHMANN
galeriewalden

e-mail: galeriewalden@waldencultuur.nl

voor meer informatie ......>>> Waldencultuur

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 29 september 2003

Persbericht

Amsterdams Historisch Museum

Viert zijn Verjaardag

Van maandag 29 september t/m zondag 5 oktober 2003

Een week lang gratis toegang

voor meer informatie...>>AHM

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 29 september 2003

Persbericht

Nationale banenmarkt CWI massaal bezocht

De Landelijke banenmarkt van CWI die op zaterdag 27 september werd gehouden, is door werkzoekenden massaal bezocht. De vestigingen in Amsterdam konden rekenen op een enorme toeloop van geïnteresseerden. Meer dan 7500 werkzoekenden van alle leeftijden en met alle opleidingsniveaus bezochten de Amsterdamse CWI's.

Al voor de opening stonden geïnteresseerde werkzoekenden voor de deur. Wethouder Rob Oudkerk sprak tijdens de opening in CWI Amsterdam Zuid over het belang van werk. "Iedere baan die CWI regelt is goed voor Amsterdam. Het is beter dan thuis wachten met een uitkering. De samenwerking tussen Amsterdam en CWI is hierin belangrijk. Hoe meer mensen CWI aan het werk helpt hoe meer geld er overblijft in Amsterdam voor andere zaken."

Een kleine 40 werkgevers presenteerden hun vacatures op de CWI's. Daarnaast meldden vele werkgevers hun vacatures via internet of telefonisch bij CWI. In de week voor de banenmarkt hadden prominente Nederlanders nog ruim drieduizend extra vacatures geworven, die ook op de banenmarkt werden gepresenteerd. De aanwezige standhouders waren zeer tevreden over de goed gekwalificeerde mensen die hun stand bezochten. De komende weken wordt geëvalueerd hoeveel mensen via de banenmarkt een baan gevonden hebben.

Het is de eerste keer dat CWI landelijk een dergelijke banenmarkt organiseert. Het aantal standhouders, het aantal geboden vacatures, en het aantal bezoekers stemmen tot grote tevredenheid. Zowel de organisatie zelf als de deelnemende werkgevers en uitzendbureaus spreken van een geslaagd initiatief. CWI overweegt om van de Landelijke Banenmarkt een jaarlijks terugkerend evenement te maken.

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 3 oktober 2003

Persbericht

OPEN ATELIERS DE BAARSJES

voor meer informatie...>>>Baarsjes

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 7 oktober 2003

Persbericht

Lichten langs de Noordzee

over vuurtorens en lichtschepen

De tentoonstelling Lichten langs de Noordzee, over vuurtorens en lichtschepen is te zien in het Scheepvaartmuseum.

voor meer informatie...>>> Scheepvaartmuseum

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 10 oktober 2003

Persbericht

KUNSTEXPOSITIE

425 jaar diaconie in Amsterdam

Dit jaar (2003) bestaat de protestantse diaconie in Amsterdam 425 jaar. Daarmee is de diaconie één van de oudste instellingen in de stad. De diaconie levert al die eeuwen vanuit de kerk een bijdrage aan het welzijn van de stad en haar bewoners. Ter gelegenheid van het lustrum organiseert de diaconie dit najaar een kunstexpositie rond de thematiek van de 'zeven werken van barmhartigheid'.

De Bussumse kunstenaar Tineke Smith is gevraagd om de 'zeven werken' opnieuw te verbeelden.
Zij doet dat in de vorm van zeven levensgrote sculpturen. De sculpturen worden geëxposeerd op de binnenplaats van het monumentale zeventiende-eeuwse Corvershof, in de binnenstad van Amsterdam. De 'zeven werken' spelen in het christelijk geloof en in onze westerse cultuur een belangrijke rol.
Het gaat om de voorwaarden voor een humaan bestaan: de hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de vreemdeling huisvesten, de naakten kleden, de gevangenen bezoeken, omzien naar de zieken, de doden begraven. In de kunstgeschiedenis zijn de 'zeven werken' een terugkerend thema.
De diaconie probeert op eigen wijze de zeven werken in de praktijk te brengen in de alledaagse werkelijkheid van Amsterdam.

Tineke Smith exposeerde eerder in 1998 rond dit thema in Kortenhoef en Rome. Voor de nieuwe sculpturen, maakt zij gebruik van plaatstaal, glas en gietrubber. Zij schrijft erover: "De beeldengroep bestaat uit stalen damwanden. De symboliek van de gestaalde kaders waarbinnen mensen zich staande moeten proberen te houden. In uitgespaarde ruimten, tekenen zich de werken van barmhartigheid af: verzacht door vormen van gietrubber of heel transparant in glas. De scherpste kantjes zijn er af geslepen. Het geheel oogt als werk in uitvoering. Zodra de zon er elk uur anders overheen glijdt, verspringt het perspectief: in dit gezeefde licht worden het tekens in een utopisch landschap, een spiegel van een beoogde werkelijkheid."

In de onlangs in oude glorie herstelde regentenkamer van het hof, wordt een groep van twaalf objecten onder de titel 'Xenos' geëxposeerd. Deze titel verwijst naar de gastvrijheid ten opzichte van de vreemdeling. Het getal twaalf naar de apostelen tijdens het Laatste Avondmaal. De objecten bestaan uit gebroken metalen borden met daarin geblazen glazen vormen.

De expositie wordt gehouden op een historische locatie. Het monumentale Corvershof is gelegen vlak achter het Amstelhof, het toekomstige museum 'Hermitage aan de Amstel'.
Het Corvershof zal in de nabije toekomst onderdak bieden aan een diaconaal centrum.
Tijdens de (besloten) opening van de expositie op donderdag 9 oktober, zal een boek worden gepresenteerd onder de titel 'Zeven werken in Amsterdam', waarin afbeeldingen van de zeven kunstwerken worden afgewisseld met verhalen en foto's van het diaconale werk in Amsterdam van vandaag. Ook zullen oorkondes worden uitgereikt aan zeven mensen die zich in Amsterdam verdienstelijk hebben gemaakt met het doen van de 'zeven werken'.

Voor publiek is de expositie geopend van woensdag 15 oktober t/m vrijdag 21 november 2003 en is geopend op woensdagen t/m zaterdagen van 14.00 tot 17.00 uur.
Het adres is: Nieuwe Herengracht 18 te Amsterdam. De toegang is gratis.
Het boek 'Zeven werken in Amsterdam' is tijdens de expositie verkrijgbaar.
Tijdens de expositie organiseert diaconaal consulente Corrie Rikkers voor belangstellenden een workshop 'diaconaal schilderen' rond de thematiek van de 'zeven werken'. Deze workshop vindt plaats op zaterdagochtenden 18 oktober en 15 november vanaf 10 uur in het Corvershof.
Voor deze workshop dient men zich vooraf op te geven.

Nadere informatie bij Nico van der Perk, Prins Hendriklaan 16, 1075 BC Amsterdam,
tel. 020 6761552, e-mail: n.vanderperk@diaconie.org

website:De Diaconie van Amsterdam

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 14 oktober 2003

Persbericht

AMSTERDAMSE BUURT

10 oktober 2003 t/m 29 februari 2004

Amsterdams Historisch Museum

De Dappermarkt, februari 1952
Foto: Gemeente Archief Amsterdam

Amsterdam Oost
Ooit was Amsterdam-Oost een drassig buitengebied. Tegenwoordig is het een dichtbevolkt en drukbezocht stadsdeel opgebouwd uit vijftien woon- en werkwijken. Van Indische Buurt tot de Weesperzijde, van de Dapperbuurt tot Transvaal: allemaal Amsterdam-Oost. Een kleine zestigduizend mensen uit alle werelddelen vinden er hun thuis. Oost gaat over hen, de bewoners. Hun persoonlijke verhalen staan centraal in de tentoonstelling 'Oost, Amsterdamse Buurt'.

Het Amsterdams Historisch Museum
Mensen laten sporen achter. Met Oost probeert het museum de oude te achterhalen en nieuwe vast te leggen voor de toekomst. Want wat vandaag gebeurt, is morgen geschiedenis en misschien overmorgen alweer vergeten. Daarom wil het Amsterdams Historisch Museum meer doen dan het verleden verbeelden; het wil ook het heden behouden voor morgen.
Er wordt gezocht naar beelden, voorwerpen en verhalen van Amsterdammers in deze tijd: om ze te verwerken en bewaren voor de tijden die komen.

voor meer informatie...>>>> Amsterdams Historisch Museum

verhalen van buurtbewoners...>>> Het Geheugen van Oost

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 15 oktober 2003

Persbericht

Oswin Chin Behilia

Koninklijk Instituut van de Tropen

Het optreden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT 18/10) wordt gevolgd door een Latin Danceparty in de Marmeren Hal m.m.v. DJ Gringo.
Aanvang: 20.30, entree 17,50/15,50. Reserveren: 020 - 568 85 00.
Zie ook: KIT: Tropentheater, agenda, 18/10

voor meer informatie....>>>>Otrabanda Records & Music

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 16 oktober 2003

Persbericht

"Wetenweek" bij de

Openbare Bibliotheek Amsterdam

Met lezingen van Dik van der Meulen en Martin Bril

Lezing Dik van der Meulen

Op zondag 19 oktober spreekt Dik van der Meulen over leven en werk van Eduard Douwes Dekker, Multatuli. Van der Meulen beschreef het leven van deze beroemde negentiende eeuwse auteur in een lijvig boek dat vorig jaar verscheen.

De lezing wordt gehouden in de Foyer en begint om 15.00 uur.
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de Klantenservice van de Centrale Bibliotheek Prinsengracht 587.

Lezing Martin Bril

Martin Bril, bekend als columnist bij Het Parool en tegenwoordig De Volkskrant, houdt ter gelegenheid van de Wetenweek een lezing over de "kwaliteit van het leven", het thema dit jaar van deze jaarlijks terugkerende manifestatie ter promotie van kennis en wetenschap. Martin Bril is ook de auteur van het boekje dat dit jaar verschijnt in het kader van de Wetenweek.

De lezing wordt gehouden in de Foyer van de Centrale Bibliotheek Prinsengracht 587 op woensdag 22 oktober.
Aanvang 19.00 uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de
Klantenservice van de Centrale Bibliotheek Prinsengracht 587.

Kaartjes: toegang € 5,- (stadspas € 4,-)
Reserveren telefonisch: 020 52 30 701 of dir@oba.nl

voor meer informatie....>>> Openbare Bibliotheek Amsterdam

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 21 oktober 2003

Persbericht

Naar de Nieuwe Wereld

De landverhuizers van Eugeen van Mieghem (1875-1930)

24 oktober 2003 t/m 22 februari 2004

in het Joods Historisch Museum

Eugeen van Mieghem, Joodse emigranten schepen in voor New York

Vanaf 24 oktober is in het Joods Historisch Museum de expositie Naar de Nieuwe Wereld. De Landverhuizers van Eugeen van Mieghem (1875-1930) te zien. Ongeveer honderd werken van de Belgische kunstenaar Eugeen van Mieghem worden getoond. Zijn tekeningen, pastels en schilderijen variëren van havengezichten tot cafétaferelen, maar laten vooral emigranten zien in de haven van Antwerpen een eeuw geleden. Vanuit deze havenstad vertrokken toen miljoenen mensen naar de Nieuwe Wereld, op zoek naar geluk. Onder hen bevonden zich honderdduizenden joden uit Oost-Europa en Rusland. De expositie in het JHM geeft met het werk van Van Mieghem, aangevuld met historisch materiaal, een beeld van de massale volksverhuizing naar Amerika. Erwin Joos, conservator van het Van Mieghem Museum in Antwerpen, stelde de tentoonstelling samen.

Dat er zich onder de emigranten zoveel joden uit Oost-Europa en Rusland bevonden was enerzijds het gevolg van het antisemitisme dat enorm was aangewakkerd na de moord op tsaar Alexander II (1881) en anderzijds door de heersende armoede. Joden werden verantwoordelijk gehouden voor deze sociale en economische crisis. Voortdurende onderdrukking en vervolging van joden leidden tot hun grootschalige vertrek naar het westen. Na een vaak wekenlange reis kwamen ze aan bij de grote havens van West-Europa. Antwerpen was een van de vertrekplaatsen naar hun einddoel, de Nieuwe Wereld.

Eugeen van Mieghem, Havenboefjes aan de Schelde

Eugeen van Mieghem groeide op in de haven van Antwerpen. Zijn moeder had hier een café, recht tegenover het terrein van de rederij Red Star Line. Deze rederij, die inspeelde op de vele migranten en goedkope tickets aanbood, verscheepte tijdens haar bestaan zo'n drie miljoen emigranten naar Amerika. Van Mieghem keek dagelijks uit op wat zich rondom de gebouwen van de Red Star Line afspeelde: de drukte op de kaden met de vele migranten, wachtend op hun vertrek of op de strenge medische keuring die ze moesten ondergaan. Dit maakte grote indruk op hem en inspireerde hem om te gaan tekenen. In vaak grillige houtskool- of krijtstreken gaf hij de hoop en weemoed van de landverhuizers treffend weer.

Foto van emigranten op de Rijnkaai in Antwerpen

Van Mieghems kunst werd door kunstcritici geprezen en vergeleken met kunstenaars als Kollwitz, Steinlen en Forain. Hoewel zijn oeuvre vanaf zijn dood in 1930 in de vergetelheid raakte, krijgt het de laatste jaren weer meer belangstelling. In 1983 werd de Stichting Eugeen van Mieghem opgericht en in 1993 het Eugeen van Mieghem Museum in Antwerpen. Verder waren er tentoonstellingen in het Ellis Island Immigration Museum in New York en in Duitsland en Engeland. Voor het eerst wordt nu in Nederland een expositie exclusief aan zijn werk gewijd.

Tegelijkertijd met Naar de Nieuwe Wereld is vanaf 24 oktober de tentoonstelling Gekocht en gekregen. Recente Aanwinsten Joods Historisch Museum te zien.

voor meer informatie.....>>> Joods Historisch Museum

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 22 oktober 2003

Persbericht

Milieudefensie voert campagne voor beter

openbaar vervoer

lees meer........>>>Milieudefensie

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 24 oktober 2003

Persbericht

VERENIGING VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD

BINNENSTAD MOGELIJK

NIET OP WERELDERFGOEDLIJST UNESCO

UNESCO gebied binnenstad Amsterdam
rood: beschermd stadsgezicht en bufferzone, geel: grens kernzone

Er wordt al enkele jaren gewerkt aan het voorstel om de Amsterdamse binnenstad op te nemen in de UNESCO-lijst van onroerend cultureel en natuurlijk werelderfgoed. Ambtenaren van de Rijksdienst en het gemeentelijk Bureau Monumenten & Archeologie zijn er mee bezig. Het voorstel moet aan uitvoerige voorschriften beantwoorden, en bij een het Werelderfgoedcomité in Parijs worden ingediend door de staatssecretaris van cultuur, Medy van der Laan. In 2004 zou het dan eindelijk zover zijn. Maar de benoeming van oud-staatssecretaris Rick van der Ploeg in het Werelderfgoedcomité in Parijs zet mogelijk een streep door de aanwijzing.
Het Werelderfgoedcomité oordeelt over de nominaties. In de campagne om Van der Ploeg gekozen te krijgen, heeft het ministerie de belofte gedaan geen nominaties meer in te dienen, omdat dat tot belangenverstrengeling zou leiden. Dit is gebeurd zonder enig overleg met Amsterdam. In een brief aan de staatssecretaris schrijven wethouder Belliot en stadsdeelwethouder Guido Frankfurther 'onaangenaam verrast' te zijn over de gang van zaken, zo meldt Het Parool van donderdag 16 oktober.

De betekenis van de vermelding op de Werelderfoedlijst ligt vooral op publicitair en toeristisch gebied; er zijn geen wettelijke of financiële consequenties aan verbonden. Toch weegt de kans op publiciteit – positief of negatief – zo zwaar dat regeringen er terdege rekening mee houden. Een schoolvoorbeeld is het plan voor een autoweg met parkeerterrein bij de piramiden van Gizeh, dat ijlings werd ingetrokken toen uit Parijs gedreigd werd de piramiden van de erfgoedlijst te schrappen. Kortom, de plaatsing op de Werelderfgoedlijst geeft enige bescherming tegen vernieling.

Nederland heeft al het voormalige eiland Schokland (geplaatst in 1995), de Stelling van Amsterdam (1996), de molens van Kinderdijk (1997), Willemstad (1997), het gemaal Woudagemaal (1998), de Beemster polder (1999) en het Rietveld Schröderhuis (2000) op de UNESCO-lijst staan. In Italië staan Rome, Venetië, Florence, Verona en nog zo'n dertig andere binnensteden en objecten op de lijst. Frankrijk is vertegenwoordigd met meer dan twintig steden of objecten, waaronder de Seine-oevers van Parijs, België met acht, waaronder de historische binnenstad van Brugge. (zie verder: http://whc.unesco.org/heritage.htm)

lees meer ...>>>Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 28 oktober 2003

Persbericht

IN KAART GEBRACHT MET KAPMES EN KOMPAS

KIT Tropenmuseum

30 oktober 2003 tot en met 18 april 2004

foto: Oyama-indianen

met dhr. Bisschop van Tuinen,

Toermeokhoemak gebergte, Suriname

Van een gevaarlijke tocht in een wankele kano tot spannende ontmoetingen met de inheemse bevolking: de tentoonstelling In kaart gebracht met kapmes en kompas belicht het leven van avontuurlijke wetenschappers tijdens onderzoekstochten naar verre oorden. Historische foto's en kaarten, verslagfragmenten en objecten illustreren het verhaal van vijf expedities naar Sumatra, Suriname, Noord-Amerika, Afrika en Nieuw-Guinea. Het Tropenmuseum laat zien waarom ze werden georganiseerd, hoe ze verliepen en wat de resultaten waren. Bezoekers hebben tot en met 18 april 2004 de kans mee te gaan op expeditie.

foto: Opweg naar de Julianatop

(Sterrengebergte 1959)

In kaart gebracht met kapmes en kompas is één van de twee tentoonstellingen die zijn samengesteld in het kader van het 130-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Tussen 1873 en 1959 ondernam het KNAG meer dan twintig expedities naar onbekende gebieden in Suriname, Nederlands-Indië, Amerika, Afrika en Nieuw-Guinea. Naar aanleiding van deze expedities ontstonden collecties, die door het KNAG geschonken of in bruikleen gegeven werden aan diverse Nederlandse musea en onderzoeksinstellingen. Voor het eerst wordt een belangrijk deel van deze collecties bij elkaar gebracht en wordt zo een beeld geschetst van expedities tussen 1873 en 1959.

foto: De Val van de Gran Soula in de Litani Gonini-expeditie, Suriname, 1903

Van de expositie in het KIT Tropenmuseum verschijnt een fraaie catalogus met alle objecten uit de tentoonstelling, uitgebreide achtergrondinformatie, historisch fotomateriaal, uitklapbare kaarten en veel informatie over andere KNAG-expedities.

De tweede jubileumtentoonstelling Naar de toppen van het Sterrengebergte staat opgesteld in het Mariniersmuseum te Rotterdam. De expositie vertelt het verhaal van de legendarische, laatste en kostbaarste expeditie van het KNAG in 1959 naar Nieuw-Guinea.

lees meer.....>>> KIT Tropenmuseum.nl...

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 3 november 2003

Persbericht

DE MUSEUMNACHT Amsterdam
8 november 2003

37 Musea Openen hun deuren

van 19.00 tot 02.00 uur ´s nachts

De Museumnacht wordt sinds 2000 georganiseerd om een nieuw en jong publiek te interesseren voor Amsterdamse musea. Dit jaar zijn de evenementen spectaculairder dan ooit. Natuurlijk zijn ook de vaste opstellingen en tijdelijke tentoonstellingen te bezichtigen.

De opening van de Museumnacht vindt dit jaar plaats op het Museumplein (nabij Van Gogh Museum en Stedelijk Museum) en is voor het publiek toegankelijk. De Museumnacht wordt geopend door Hannah Belliot, Wethouder van Cultuur van Amsterdam. Om 18.30 uur wordt een spectaculair opblaasbaar Rietveldpaviljoen symbolisch als 39e instelling geopend. Dit paviljoen is ontworpen als extensie van het Gerrit Rietveld Academiegebouw in Amsterdam. Het project is ontstaan als eindexamenproject van ruimtelijk ontwerper René van Engelenburg, die architectonische vormgeving studeerde en met het project de Rietveldacademieprijs van 2002 heeft gewonnen. Aansluitend vindt in het paviljoen een performance van vormgever Said Mahrouf (St. ComposiTe) plaats. Deze performance wordt om 22.00 uur herhaald.

voor meer informatie.....>>> Museum n8

Redactie Maartje Pronk

 

maandag 10 november 2003

Persbericht

Moderne museumarchitectuur
door Geert van Boxtel

woensdag 12 november 2003
in de Openbare Bibliotheek Amsterdam


Op woensdag 12 november 2003 verzorgt Geert van Boxtel een lezing met dia’s in de Openbare Bibliotheek Prinsengracht 587, Amsterdam over:

'Moderne museumarchitectuur'

Geert van Boxtel is docent aan het Kunsthistorisch Centrum in Amsterdam (KHC).

Hij studeerde zowel kunstgeschiedenis als bouwkunde en houdt zich vooral bezig met de relatie tussen vorm en functi e en raakvlakken tussen architectuur en kunst.

Adres Openbare Bibliotheek Prinsengracht 587, foyer beganegrond
Datum woensdag 12 november 2003
Tijd van 19.00 tot 21.00 uur
Kaartjes kaartjes € 5,00 (met Stadspas € 4,00) bij de klantenservice op de begane grond
Reserveren telefonisch reserveren : 020 52 30 800 of op dir@oba.nl
gereserveerde kaartjes moeten voor 18.30 uur worden opgehaald bij de klantenservice

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 13 november 2003

Persbericht

Dialezing De Ideale Stad

donderdagavond 20 november

De Ideale Stad volgens Daniel Speckle


Walther Schoonenberg, voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, geeft een dialezing over de 'ideale stad'. Wat valt er te zeggen over de Amsterdamse binnenstad vanuit de theoretische ideeen uit de Renaissance over de 'ideale stad'? In deze dialezing wordt een poging gedaan aannemelijk te maken dat er een masterplan ter grondslag ligt aan de 17de-eeuwse Amsterdamse binnenstad, ook al is dat masterplan om diverse redenen niet geheel uitgevoerd.
De conclusie is dat de 'ideale stad' overal waarneembaar is, tot in de kleinste basiseenheid van de stedenbouwkundige structuur: het individuele woonhuis. Mede daardoor is de binnenstad ook voor de beleving van veel bewoners zo 'ideaal'.
Plaats: Bethaniënklooster, Barndesteeg 6b, Amsterdam.
Aanvang 20.00 uur. Kosten: € 3,-- p.p. voor leden, € 5,-- p.p. voor niet-leden.

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam
Tel.: 020 6172735; fax: 020 6177385
Email: vvab@amsterdamsebinnenstad.nl
Website: amsterdamsebinnenstad.nl

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 18 november 2003

Persbericht

AMSTERDAM LELIKOOR

Waalse Kerk, Walenpleintje

Zaterdag 22 november 2003 om 20.15 uur.
Waalse Kerk, Walenpleintje 159 te Amsterdam
De toegangsprijs bedraagt € 10,00 en € 9,00 (CJP/Pas 65)
Reserveren: tel. 020-468 2262
of via e-mail: lelikoor@go.to

meer informatie... >>>>Lelikoor

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 21 november 2003

Persbericht

De Appel, Centrum voor Beeldende Kunst

HENRIK HÅKANSSON

Tentoonstelling 21 november 2003 - 11 januari 2004

De Appel, Spiegelstraat 10

Dinsdag t/m zondag van 11.00 - 18.00 uur

voor meer informatie...>>> De Appel

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 26 november 2003

Persbericht

SINTERKLAASFEEST

in de Openbare Bibliotheek Amsterdam

Op zondagmiddag 30 november wordt in de Centrale Bibliotheek, Prinsengracht 587, Amsterdam. weer het jaarlijkse Sinterklaasfeest georganiseerd.

Zondag 30 november is het weer zo ver; het traditionele Sinterklaasfeest in de bibliotheek aan de Prinsengracht! Een cadeautje kun je dit jaar 'verdienen' door een kaartje (à € 2 per kind) te kopen en een formulier op te halen bij de klantenservice.
Hierop mogen kinderen hun verlanglijstje voor Sinterklaas tekenen en ouders kunnen wat over hun kind opschrijven voor Sinterklaas. Doe dit lijstje in een schoen en lever je schoen vanaf zaterdag 15 november (intocht Sinterklaas) in bij het Leescafe. Wie weet doet Sint er dan iets in op zondag 30 november.

Dit jaar treedt de band 'De Stampertjes' vanaf 15.00 uur op met Sinterklaasliedjes.
Aansluitend komt de Goedheiligman met zijn knechten op bezoek. Hij zal weer heel wat kinderen naar voren halen om bij hem op de canapé te komen zitten om een liedje te zingen of iets te vertellen.
Na afloop krijgen alle kinderen hun (gevulde) schoentje weer mee.
Sinterklaas neemt natuurlijk alle verlanglijstjes mee. Dus doe mee, want je weet maar nooit !

Nadere informatie : Marijke Troelstra - tel. 020 52 30 810 / m.troelstra@oba.nl

Adres Openbare Bibliotheek Prinsengracht 587, foyer beganegrond
Datum zondag 30 november 2003
Tijd om15.00 uur
Kaartjes kaartjes € 2,00 bij het Algemeen Inlichtingen Centrum
Reserveren reserveren DRINGEND AANBEVOLEN: 020 52 30 800 of dir@oba.nl

voor meer informatie....>>> Openbare Bibliotheek Amsterdam

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 1 december 2003

Persbericht

Bimhuis

10 december 2003

Edwin Berg Trio & Jorg Kaaij

"Heartland"

Edwin Berg Trio & Jorg Kaaij, winnaars van de

"Best European Jazz Group Award" 2002 op het Internationale Jazzfestival van Granada presenteren "Heartland" in Nederland begin december.

De cd "Heartland" is vrucht van een internationaal platencontract wat ze tekenden bij het Spaanse label Big Bang/Karonte. De internationale pers beschrijft de muziek van Berg zo: "De lyrische, gevoelige en originele muziek bracht briljante momenten van pure vreugde" (Juan Jesus Garcia in "el DIAL")..."Europese jazz op z'n best"
(todaslasnovedades.com).

voor meer informatie... >>>Edwinberg.com

Bimhuis Amsterdam

Redactie Maartje Pronk

 

 

donderdag 4 december 2003

Persbericht

Zaterdag 6 december 14.30 uur

Muziek rondom Sint Nicolaas in de Nicolaaskerk

Zaterdag 6 december 14.30 uur
Muziek rondom Sint Nicolaas in de Nicolaaskerk, Prins Hendrikkade 73, Amsterdam.
Concert door Cappella Nicolai o.l.v. Michael Hedley in samenwerking met

Museum Amstelkring, Ons' Lieve Heer op Solder.
Voor dit concert wordt een toegemoetkoming in de kosten gevraagd.

lees meer ...>>> Sintnicolaas.org

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 8 december 2003

Persbericht

VIJFBRUGGE

presenteert op

woensdag 10 DECEMBER 2003

foto:Vijfbrugge

om 17.30 UUR op het kunstwerk De Spiraal

van Ad Dekker aan de Transformatorweg / Nieuwe Hemweg een eigentijdse THEATERSCENE.

De voorstelling vertelt een menselijk verhaal, een universeel gegeven. Twee mensen die elkaar ontmoeten na lange tijd onderweg te zijn geweest. In het verlangen van de mens om almacht en onsterfelijkheid te veroveren zal de liefde moeten wijken. Maar de mens zonder liefde is geen mens. Almacht en liefde gaan niet samen. Strijd is de weg van de mensheid. De weg is de reis, is het leven zelf. Krachtige belichting, geladen door Wagner¹s muziek en met de silhouetten van de twee spelers komt een operatoneel tot leven.

VIJFBRUGGE bestaat uit Wendy van der Brugge en Dianne Vijfhuizen. Wendy¹s roots liggen in de Mime. Zij heeft de afgelopen jaren een reeks van eigen producties gemaakt, waaronder Psyche, Ifigenea een koningskind en Jij en Ik, uitgevoerd op verschillende locaties in Nederland. Daarnaast is zij voorstellingsleider bij de Nationale Reisopera en regisseur. Dianne behoort tot één van de eerste lichtingen kunstmanagers. Zij heeft haar eigen bureau en is werkzaam geweest in projectleiding, publiciteit en pr voor verschillende culturele organisaties in Frankrijk en Nederland, zoals Théâtre des Célèstins (Lyon), Biennale Théâtre Jeunes Publics (Lyon), L¹ARMA création lyrique (Dinard), European TryTone jazz festival (Amsterdam) en de Franse televisiezender TV5.
De concepten van VIJFBRUGGE zijn geïnspireerd op de magie van het onverwachte, de wisselwerking tussen kracht en zwakte, de eigenheid van menselijke relaties en een andere kijk op het dagelijkse. De voorstellingen vinden plaats op bijzondere locaties, zoals op het kunstwerk De Spiraal van Ad Dekker. Locaties met een geschiedenis, een verhaal.

Het concept van deze theaterscène is ontwikkeld door VIJFBRUGGE. Deze voorstelling leidt de overdracht in van het kunstwerk De Spiraal van Ad Dekker door de wethouders kunst van de stadsdelen Oost/Watergraafsmeer en Westerpark. De voorstelling wordt begeleid door fragmenten uit Der Ring des Nibelungen van Wagner. De spelers zijn Juan Muñoz en Jeliça Kasamin en de artistieke leiding is in handen van Wendy van der Brugge.

DE TOEGANG IS GRATIS

Vanaf 17.15 uur verzamelen bij Tulip Inn Art Hotel aan de Spaarndammerdijk 302.

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 10 december 2003

Persbericht

MOKUM TREKT VREDESPROCES VLOT

Woensdag 10 december is het de Dag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Als de mensen in alle conflicthaarden deze universele mensenrechten per direct in de praktijk gaan brengen, zou er overal vrede heersen op aarde.

Vrede is ver te zoeken in het Midden Oosten. Alle goedbedoelde initiatieven, zoals de Genève-akkoorden, worden door weerbarstige leiders getorpedeerd. Zo sleept het vredesproces tussen Israëliërs en Palestijnen zich voort als een schildpad met een reusachtige zuil op zijn rug. Precies zo’n standbeeld staat aan het begin van de Jodenbreestraat in Amsterdam.

Mokum betekent in het Hebreeuws de plek waar het gebeurt.

Op 10 december is het zover. Amsterdammers nemen dan het initiatief, om het vredesproces vlot te trekken; van vijf voor twaalf tot vijf over twaalf. De Engel van Amsterdam bestijgt de zuil op de schildpad en strooit de Universele Rechten van de Mens uit over de hoofden van het publiek. Rondom het beeld is een dik touw bevestigd. Iedereen wordt uitgenodigd dit touw gemeenschappelijk op te pakken en het beeld naar Jeruzalem te sjorren. Op de opzwepende tonen van Klezmerantics gaat een multiculturele stoet Amsterdammers op weg.

Jeanette Albers, Guido Hoogenboom en Rob Schrama

Redactie Maartje Pronk

 

vrijdag 12 december 2003

Persbericht

Literaire Ontmoetingen op Zondag

Lezing Theodor Holman

die vertelt over Gerard Reve

in de Foyer beganegrond van de Centrale Bibliotheek

Prinsengracht 587 te Amsterdam klantenservice@oba.nl

telefoon 020-5230900

voor meer informatie....>>> Openbare Bibliotheek Amsterdam

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 15 december 2003

Persbericht

URBAN ISLAM

Kit Tropenmuseum

12.12.03 - 12.09.04

Paramaribo · Marrakech · Dakar · Istanbul · Amsterdam

Wat weten we feitelijk over islam? Hoe beleven jonge moslims hun geloof ? En wat vind jij er eigenlijk van? Persoonlijke verhalen, belevingen en visies staan in Urban Islam centraal. Zo vertelt Hanane uit Marrakech waarom moslimvrouwen daar meer rechten hebben dan vrouwen in het Westen, en maken we via de Senegalees Alioune kennis met de soefi-ordes in Dakar.

Ook de ideeën van de bezoeker over islam komen aan bod: in de tentoonstelling kun je je mening geven over uiteenlopende en prikkelende kwesties.Waan je in vijf wereldsteden met muziek, filmfragmenten, klassieke èn moderne objecten en ervaar zelf de vele visies op islam.

lees meer.....>>> KIT Tropenmuseum.nl...

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 19 december 2003

Persbericht

Kerstmarkt 2003

koopzondag 21 december op en rond de

Op zondag 21 december kunt u geheel in kerstsfeer uw aankopen doen op en rond de Dappermarkt. Vanaf 10.00 uur zijn de markt en winkels open.

Kerstmannen bakken poffertjes, er is een grote Dickens kermis met spelletjes voor kinderen. En het kerstmannenorkest zorgt voor een vrolijk kerstgevoel.

voor meer informatie...>>>>Dappermarkt

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 23 december 2003

Persbericht

Museum Amstelkring

Ons' Lieve Heer op Solder

KERST IN MUSEUM AMSTELKRING

13 december 2003 - 6 januari 2004

lees meer...>>>Museum Amstelkring

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 29 december 2003

Persbericht

Gilde Amsterdam

Mee in Mokum

Lijkt het u leuk met een echte Amsterdammer door de

stad te wandelen?

Loop dan eens mee met één van onze rondleiders. U hoort iets over de geschiedenis van onze stad, ziet interessante gebouwen, woonhuizen, gevelstenen, hofjes en wat uw rondleider u nog meer laat zien.

voor meer informatie...>>>Gilde Amsterdam

Redactie Maartje Pronk

 

 

terug naar: >>...Amsterdam Online

terug naar: >>... Buurt Online Nederland

Archief: >>...Amsterdam Online 2002

Archief: >>...Amsterdam Online 2003

Archief: >>...Amsterdam Online 2004

Archief: >>...Amsterdam Online 2005

Archief: >>...Amsterdam Online 2006

Archief: >>...Amsterdam Online 2007

 

 

 

terug naar: >>.Amsterdam Online


terug naar: >>..Buurt Online Nederland


Archief: >>.Amsterdam Online 2002

Archief: >>..Amsterdam Online 2003

Archief:>>...Amsterdam Online 2004

Archief: >>...Amsterdam Online 2005

Archief: >>...Amsterdam Online 2006

Archief>>...Amsterdam Online 2007