Herplaatsing van de plaquette Februaristaking 41 op de Noordermarkt Amsterdam.


Page 1 of 1