Buurt Online
Entrepot-West Online
Buurt Online

Entrepot-West Online is een platform voor buurtbewoners van Entrepot-West. Colofon

 

Buurt Online

Nederland
Amsterdam

Nieuws

Laatste nieuws Teletext AT5
Parool
Uitagenda Zeeburg en Oost/ Watergraafsmeer
Uitweb
Zeeburgnieuws
ZOWAT

Telegraaf
Volkskrant
NRC

De Groene Amsterdammer
Meer kranten

OmroepenHandig

Bedrijven

Wonen

De Eilanden Makelaardij O.G.
Wonen in Amsterdam

Gemeente Belasting

Straten

H.A.J. Baanderskade
Jan Boterenbroodstraat
Cruquiuskade
Cruquiusweg
C. van Eesterenlaan
Entrepotbrug
Entrepothof
J.C. van Epenstraat
Cruquiuskade
D. Greinstraat
Hildo Kropplein
Nieuwe Vaart Kade
Nieuwe Vaart Weg
Veelaan
Veemarkt
H.J.M. Walenkampstraat
Zeeburgerkade
Zeeburgerpad

 

Adressen

Politie bureau Balistraat tel. 559 34 70

Brandweer Oost/Zeeburg tel. 555 66 21

Brandweer/politie (nood) tel. 112

Centrale Doktersdienst tel. 0900 503 20 42

Tandarts Bemiddelings Bureau tel. 570 95 95

Telefoongids

 

 

 

maandag 15 december 2003

Persbericht

MASSAAL PROTEST TEGEN DE KOMST

VAN JACHTHAVEN

Actiegroep Red het blauw ondervindt grote steun in de buurt bij protest tegen jachthaven in de entrepothaven.

Meer dan 200 omwonenden van de Entrepothaven hebben protest aangetekend tegen de komst van een jachthaven in de Entrepothaven. Zij ondersteunen daarmee de actiegroep Red het Blauw. Het uitzicht wordt bedorven en men verwacht overlast van een jachthaven. In het Oostelijk Havengebied is bijzonder weinig groen. Het water (blauw) zou dit moeten compenseren. Nu verwordt het blauw in een parkeerterrein voor bootjes. Er komt een beheerder, er komen toiletgebouwen en vuilwatertanks en het geheel wordt omringd door hoge hekken. De bezwaren zijn niet nieuw. Al meer dan 10 jaar geven buurtbewoners massaal te kennen dat men geen interesse heeft in een jachthaven. Toch blijft het bestuur proberen een jachthaven door te drukken.

Geen behoefte aan jachthavens
Er wordt geschermd met een grote behoefte aan ligplaatsen. Red het Blauw komt op basis van eigen onderzoek tot de conclusie dat die ligplaatsennood helemaal niet bestaat. Bovendien wordt het een jachthaven voor grote schepen met een lengte van gemiddeld 10 meter. Daarnaast wordt in de plannen geen rekening gehouden met de aanleg van zeer grote jachthavens bij IJburg en het Zeeburgereiland (met grote passantenfunctie). Deze havens zullen qua ligging en faciliteiten superieur zijn aan een haven in de Entrepothaven. Dit maakt de jachthavens in het Oostelijk Havengebied commercieel onaantrekkelijk.

Stadsdeel negeert Raad van State
Verder is het stadsdeel niet ingegaan op kritiek die geuit is tijdens eerdere presentaties van de plannen. Er worden geen concrete maatregelen tegen eventuele overlast van een jachthaven genomen. In tegendeel, het stadsdeelbestuur negeert een arrest van de Raad van State uit 1999. Daarin werd bepaald dat een installatie met hindercategorie 3 niet binnen 50 meter van de pakhuizen aan de Zeeburgerkade gebouwd mocht worden. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de Borneokade en de woonschepen in de entrepothaven. Een jachthaven heeft hindercategorie 3.

Onevenwichtige inspraak
In de inspraak kwamen zoals het hoort vele belanghebbenden aan bod. Wel bepaalde het stadsdeel dat per groep belanghebbenden maximaal 3 personen hun mening mochten geven. Daarmee werd handig de grootste groep, de omwonenden, buiten de deur gehouden. Dat daarna de door de omwonenden ingediende bezwaren tegen de komst van een jachthaven stelselmatig gebagatelliseerd zijn , terwijl de argumenten vóór een jachthaven sterk werden 'aangedikt' was dan ook geen verrassing. Daarnaast werd de inspraak gebruikt om te 'stemmen ' over verschillende ontwerpvarianten. Daarbij werd natuurlijk geen rekening gehouden met de grootte van de groep die werd vertegenwoordigd.
Bizar is dat een paar dagen plezier per jaar van enkelen boven het permanente woongenot van velen gesteld wordt.

Het cynisme ten top
De aanleg van een jachthaven kost veel geld. In deze financieel benarde tijden heeft het stadsdeel handig een "externe" financieringsbron gevonden. Aan de Zeeburgerkade liggen een aantal ongebruikte loodsen. Door op die plek een bedrijfsgebouw neer te zetten denkt het stadsdeel voldoende geld te kunnen vinden om de plannen te bekostigen. Het moet dan wel een kolos worden die bijna twee keer zo hoog is als de pakhuizen en die op een lompe manier de zichtlijnen bederft. Hier "betalen" de omwonenden zelf voor een feestje dat ze niet willen.

Actiegroep "Red het blauw" kondigt aan zich met alle wettelijke middelen te verzetten tegen de plannen van het stadsdeelbestuur om een jachthaven in de entrepothaven en een kolossaal kopgebouw aan de Zeeburgerkade te bouwen.


Info www.redhetblauw.nl
Rob Jonquière Zeeburgerkade 230 06-53 64 75 85
Bram Willem Schulte Zeeburgerkade 624 020-6633018

Redactie Maartje Pronk

 

 

 

Stadsdeel Zeeburg

Stadsdeel Zeeburg bestaat uit de buurten Indische Buurt, Entrepot-West, Rietlanden, Borneo-eiland, Sporenburg, KNSM-eiland, Java-eiland, Oostelijke Handelskade en Zeeburgereiland. Zeeburg heeft in totaal bijna 35.000 inwoners (in 1997 nog 29.000), verdeeld over ca. 16.500 woningen. Vooral de jeugd is relatief sterk vertegenwoordigd. Het aantal allochtonen is met name in de Indische Buurt hoog en in het totale Stadsdeel ca. 55%. De werkloosheid is hoog (+20%) en het gezinsinkomen is onder gemiddeld. Klik hier voor meer cijfers. Stadsdeel Zeeburg bestaat globaal uit twee delen: de Indische Buurt, daterend van het begin van de 20e eeuw, en het oostelijk havengebied, waarin men pas sinds enkele jaren grootschalig aan het bouwen is. In verband met deze bouwactiviteiten en vooral in verband met het voor de kust van Durgerdam/Diemen te bouwen IJburg is de verwachting dat het aantal bewoners de komende tien jaar zal toenemen tot ca. 90.000.

 

Kunst

Kunstwerk Gyroscoop
Kunstwerk Cruquiusweg
Kunstwerk Hildo Kropplein
V/h Nictoglobe

Handig

Nederlandse Spoorwegen
Plattegronden
Telefoongids
Wonen in Amsterdam

Kaarten

Plattegrond Entrepot-West

Amsterdam

020.pagina.nl
Amsterdam.nl
Amsterdam by Bite
dagjeamsterdam.nl
Visit-Amsterdam.nl
Amsterdam.Boogolinks.nl
Amsterdam Hotspots.nl

Scholen

Basisschool de Rietlanden

Welzijn

Bewonerscommissie Entrepot-West I & II
Wijkopbouworgaan Havens Oost

Instituten

DIVA
Nederlands Economisch Historisch Archief
International Institute for Social History

 

Persoonlijke Homepages

Lunapics