Indische Buurt Online
Buurt Online

Indische Buurt Online is een platform voor buurtbewoners van de Indische Buurt. Colofon

Zie ook Entrepot-West, Watergraafsmeer, IJburg, Dapperbuurt, Transvaalbuurt, andere buurten.

Obiplein

4: Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging
4-10: Gerardus Majellakerk
14: Vrouwen Gezondheids Centrum Isis
16: Wijkopbouworgaan Indische Buurt
16: Platform Wonen-Stadsvernieuwing Indische Buurt
16: Bewonersgroep Riouwpleintje
16: Burenhulpdienst Zeeburg
16: Marokkaanse Raad Zeeburg
16: Medisch Centrum Oost
16: Milieudefensie Oostelijk Amsterdam
18: Wing Tsun Self Defence
115: Basisschool de Waaier

Meer Obiplein...



Het opgeven van links kunt u doen via e-mail, maar u kunt ook een formulier gebruiken.