Buurt Online
Rietlanden Online
Buurt Online

Rietlanden Online is een platform voor buurtbewoners van de Rietlanden. Colofon

 

 

Buurt Online

Nederland
Amsterdam

Rietlanden

De Rietlanden liggen midden in het Oostelijk Havengebied en worden momenteel bebouwd. Het is de bedoeling dat op termijn bijna 900 woningen en 34.000 m2 bedrijfsruimte tot stand komen. Midden in het gebied ligt de opening van de Piet Heintunnel, die de stad met de ringweg verbindt. Hierdoor zal binnen enkele jaren ook de IJtram rijden. Rond de mond van de Piet Heintunnel wordt een parkachtig terrein gepland.

Huisartsen

Huisarts H. Reuling
Huisarts mevr. S.M. Keblusek

Logopedie

Logopediepraktijk Zeeburg

Mensendieck

Mensendieckpraktijk Zeeburg

Tandartsen

Tandarts A.H. Rijkse
Tandarts C. Dokter
Tandarts D. Kooijenga
Tandarts M. Kneepkens
Tandartsengroepspraktijk Zeeburg

Nieuws

Laatste nieuws Teletext AT5
Parool
Uitagenda Zeeburg en Oost/Watergraafsmeer
Uitweb
Zeeburgnieuws
Zowat

Telegraaf
Volkskrant
NRC

De Groene Amsterdammer
Meer kranten

Omroepen

Radio en TV Noord-Holland

AT5
Mokum TV

 

Vervoer

Nederlandse Spoorwegen
Tram 10 nieuw traject
IJtram

Bedrijven

InitCom

Gebouwen/openbare ruimte

Woningbouw/ winkelcentrum De Rietlanden

Welzijn

Wijkopbouworgaan Havens Oost

Straten

Herman Akkerpad
Hendrik Alkemadeplein
Borneokade
Borneolaan
Borneosteiger
C. van Eesterenlaan
G. van Erkelstraat
Panamastraat
Fred Petterbaan
Rietlandenpark
Rietlandenterras
D. Vreekenstraat

 

 

 

maandag 2 december 2002

Dagboekonderzoek stadsdeel Zeeburg

Vijftig Zeeburgers gezocht


Wat hebt u vandaag gedaan op het Internet? En ging dat goed of juist helemaal niet? Wat stoort u als u zich op het Internet begeeft?
Lijkt het u leuk om een tijdje een dagboek bij te houden waarin u alles kwijt kunt over uw Internet ervaringen?
Dat is de bedoeling van het dagboekonderzoek dat het onderzoeksbureau Dialogic Innovatie en Interactie gaat uitvoeren in samenwerking met o.a. Amsterdam Kennisstad Cyburg en Ministerie van Economische Zaken.

Net als vorig jaar zal Dialogic Innovatie en Interactie een onderzoek doen naar het gebruik van Breedbandinternet.Zeeburg als Kenniswijk staat in het teken van onderzoek en experiment.

Op termijn zullen 10.000 huishoudens in Zeeburg een breedbandaansluiting krijgen op Internet. Maar wat gaan mensen dóen met die Internetaansluiting? Om daar achter te komen is het belangrijk om naar de gebruikers kijken.

Voor een periode van één maand willen we voor elke dag weten wat mensen doen op Internet. Welke toepassingen (e-mail, surfen, winkelen, muziek, foto's, film, games) worden veel gebruikt? Worden internettoepassingen ook gebruikt voor zorg, onderwijs, veiligheid en communicatie in de buurt? Wat gaat er goed en wat levert juist ergernis op? Antwoorden op deze vragen moeten meer inzicht geven in hoe mensen Internet nu gebruiken en op welke manier het gebruik van breedband (in de toekomst) beter aansluit bij de werkelijke behoeften van mensen. Voor het onderzoek hebben we natuurlijk wel een aantal vrijwilligers nodig! We zijn op zoek naar:

50 mensen met een Internetaansluiting uit het stadsdeel Zeeburg die mee willen werken aan het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit drie delen:
- Startbijeenkomst ongeveer 1 uur
- Bijhouden van een dagboek 1 maand (februari)
- Afsluitend Interview ongeveer 1 uur

Natuurlijk worden alle gegevens uit het onderzoek anoniem verwerkt!

Voor iedereen die aan het hele onderzoek meedoet, is er een financiële vergoeding. Verder wordt er digitale apparatuur verloot onder de deelnemers.

Meer informatie?
Alle informatie over het project inclusief een aanmeldformulier is te vinden op:


www.breedbandgebruiker.nl

U kunt ons ook bellen of een e-mail sturen:
Dagboek@dialogic.nl
030-2150593

Redactie Maartje Pronk

 

Stadsdeel Zeeburg

Stadsdeel Zeeburg bestaat uit de buurten Indische Buurt, Entrepot-West, Rietlanden, Borneo-eiland, Sporenburg, KNSM-eiland, Java-eiland, Oostelijke Handelskade en Zuider IJdijk. Zeeburg heeft in totaal bijna 35.000 inwoners (in 1997 nog 29.000), verdeeld over ca. 16.500 woningen. Vooral de jeugd is relatief sterk vertegenwoordigd. Het aantal allochtonen is met name in de Indische Buurt hoog en in het totale Stadsdeel ca. 55%. De werkloosheid is hoog (+20%) en het gezinsinkomen is onder gemiddeld. Klik hier voor meer cijfers. Stadsdeel Zeeburg bestaat globaal uit twee delen: de Indische Buurt, daterend van het begin van de 20e eeuw, en het oostelijk havengebied, waarin men pas sinds enkele jaren grootschalig aan het bouwen is. In verband met deze bouwactiviteiten en vooral in verband met het voor de kust van Durgerdam/Diemen te bouwen IJburg is de verwachting dat het aantal bewoners de komende tien jaar zal toenemen tot ca. 90.000.

Scholen

8e Montessorischool
Basisschool de Rietlanden

Algemeen

Rietlanden

Restaurants

Jaap Hannis

Adressen

Politie bureau Balistraat tel. 559 34 70

Brandweer Oost/Zeeburg tel. 555 66 21

Brandweer/politie (nood) tel. 112

Centrale Doktersdienst tel. 0900 503 20 42

Tandarts Bemiddelings Bureau tel. 570 95 95

Telefoongids

Geschiedenis

Ons Amsterdam
Het Spoor en de Rietlanden
Vereniging voor Heemkennis Ons Amsterdam

Kaarten

Plattegrond Rietlanden

Amsterdam

020.pagina.nl

Wonen

Bewonerscommissie Entrepot-West III
De Eilanden Makelaardij O.G.
Woningen te koop in Rietlanden