Buurt Omline
Zeeburgereiland Online
Buurt Online

Zeeburgereiland Online is een platform voor buurtbewoners van het Zeeburgereiland. Colofon

 

 

Buurt Online

Nederland
Amsterdam

Zeeburgereiland

De Zuider IJdijkgebied, ook wel Zeeburgereiland genoemd, is een tamelijk onontgonnen terrein aan de rand van het Oostelijk Havengebied. Momenteel bevindt zich er een grote rioolwaterzuiveringsinrichting en wat kleine industrie. Het is de bedoeling dat dit terrein vanaf 2006 geschikt gemaakt gaat worden voor nieuwbouw.

Nieuws

Laatste nieuws Teletext AT5
NafferTime Now
Parool
Tong Tong
Uitagenda Zeeburg en Oost/Watergraafsmeer
Uitweb
Zeeburgnieuws
ZOWAT

Telegraaf
Volkskrant
NRC

De Groene Amsterdammer
Meer kranten

Omroepen


Handig

Camping

Camping Zeeburg

Kaarten

Plattegrond Zeeburgereiland

Verenigingen

Hondensportvereniging TDO

Ouderen

Gemeente Belasting

Wonen

Wonen in Amsterdam

Bedrijven

AVAC BV
Cofra BV
Geotronics Holland BV
Snelbak Containers BV

Van Keulen Hout en Bouwmaterialen BV

Restaurant

Restaurant Praq

Straten

Zeeburgereiland
Zuiderzeeweg

Geschiedenis

Ons Amsterdam
Vereniging voor Heemkennis Ons Amsterdam

 

donderdag 14 april 2011

Persbericht

Waaidag

Op het Zeeburgereiland

Kom vliegeren

16 april 2011

Waaidag op het Zeeburgereiland!

Alle activiteiten van de dag zullen plaatsvinden rondom Waaidorp: de voorloper van het toekomstige Annie M.G. Schmidt Huis in de silo's met café-restaurant Praq.

Waaidag zal barstensvol zitten met wind. De activiteiten gaan om 11.00 uur van start en duren tot ca. 16.00 uur. Doorlopend vinden windworkshops, snoepdroppingen en kitebuggy-demonstraties plaats en kunnen bezoekers Powerkiten en vliegeren.

De allerkleinsten kunnen onder andere met hun lievelingsberen een vliegbrevet halen. De lucht zal daarnaast worden gevuld met vier megavliegers die boven het eiland hangen. Natuurlijk mogen de behaalde knuffelbeervliegbrevetten, de zelfgemaakte vliegers, windmolens en windervaringen mee naar huis.

Behalve vliegeren kan er zaterdag op het Zeeburgereiland ook worden geabseild en getokkeld vanaf het dak van een van de silo's en kunnen kinderen hun klim- en abseiltalent ontdekken op een klimwand.

De toegang en deelname is gratis.

voor meer informatie..>>Zeeburgereilandwaaidag

Redactie Maartje Pronk

 


dinsdag 29 september 2009

Persbericht

Amsterdam

Opendag

IJdijk

16e Eeuws Waterschip

3 oktober 2009

Op zaterdag 3 oktober 2009 van 11.00-16.00 uur

is er een open dag!

De scheepsresten van het 16de eeuwse waterschip zijn in 2007 ondekt bij baggerwerkzaamheden in het Buiten IJ in de vaargeul Amsterdam Lemmer tussen de IJdoornpolder en IJburg.

Op 7 en 8 september 2009 is voor het eerst een historisch scheepswrak in Amsterdam geborgen.

Waterschepen waren vissersschepen die verse vis konden vervoeren die levend werd gehouden in een waterbak in het ruim (de bun). Dit schip was mogelijk op weg naar de vismarkt van Amsterdam om verse vis af te leveren.

Op de plaats van het onderzoek aan de IJdijk, op de oostpunt van het Zeeburgereiland is van 11.00-16.00 uur een open dag voor alle belangstellenden.

De hele dag zijn er archeologen aan het werk. Zij geven ook uitleg over het schip en hun werkzaamheden.

voor meer informatie..>>BMAAmsterdam

Redactie Maartje Pronk

 

 

woensdag 9 augustus 2006

Persbericht

De grootste kunstroute

van Amsterdam

Ook dit jaar wordt er een kunstroute in Zeeburg uitgezet, en wel op 6, 7 en 8 oktober 2006. Naast expositie van kunst is er aandacht voor de relatie tussen kunst, stad en openbare ruimte. Niet alleen private ruimtes -ateliers- worden gebruikt, maar ook een centraal podium. Tentoongesteld wordt óók de openbare ruimte als route en als expositieplaats voor tijdelijke en duurzame kunst. Er is een fietsroute uitgestippeld, waarmee deze elementen verbonden worden.

Wij nodigen kunstenaars werkend of wonend in Zeeburg uit om mee te werken aan de open atelierroute en de centrale expositie in Loods 6.

Open ateliers
Tijdens de kunstroute-dagen op 7 en 8 oktober kan men ateliers bezoeken. Je stelt je atelier open voor publiek en wij zorgen voor publiciteit. Je wordt opgenomen in de atelierroute die wordt aangekondigd in een kleurenbrochure die verspreid zal worden in Zeeburg in een oplage van 22.000 exemplaren. Daarnaast word je vermeldt op de website van de kunstroute www.c-burg.nl

Loods 6
Kunstenaars kunnen hier een enkel werkstuk exposeren. In de ruimte vinden nog andere activiteiten plaats die gerelateerd zijn aan beeldende kunst. Inhoudelijke programmering is nog in ontwikkeling.

Aanmeldingen van kunstenaars zijn tot 10 augustus welkom op de website www.c-burg.nl of per email naar Kunstroute@c-burg.nl of schrijven naar: Postbus 15290 1001 MG Amsterdam.

Voor andere vragen mailt u naar...>> info@c-burg.nl

voor meer informatie.....>>>C-burg

Redactie Maartje Pronk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondenten

Wij zijn altijd op zoek naar buurtcorrespondenten en buurtnieuws. Stuur je buurtbericht per e-mail aan Buurt Online of meld je aan als vaste correspondent!

 

 

 

 

Wat te melden?

Een optreden, een ingezonden brief, een programma, een artikel? Stuur je buurtbericht aan de redactie!

Stadsdeel Zeeburg

Stadsdeel Zeeburg bestaat uit de buurten Indische Buurt, Entrepot-West, Rietlanden, Borneo-eiland, Sporenburg, KNSM-eiland, Java-eiland, Oostelijke Handelskade en Zeeburgereiland. Zeeburg heeft in totaal bijna 35.000 inwoners (in 1997 nog 29.000), verdeeld over ca. 16.500 woningen. Vooral de jeugd is relatief sterk vertegenwoordigd. Het aantal allochtonen is met name in de Indische Buurt hoog en in het totale Stadsdeel ca. 55%. De werkloosheid is hoog (+20%) en het gezinsinkomen is onder gemiddeld. Klik hier voor meer cijfers. Stadsdeel Zeeburg bestaat globaal uit twee delen: de Indische Buurt, daterend van het begin van de 20e eeuw, en het oostelijk havengebied, waarin men pas sinds enkele jaren grootschalig aan het bouwen is. In verband met deze bouwactiviteiten en vooral in verband met het voor de kust van Durgerdam/Diemen te bouwen IJburg is de verwachting dat het aantal bewoners de komende tien jaar zal toenemen tot ca. 90.000.

 

Evenementen

Sail

Adressen

Politie bureau Balistraat tel. 559 34 70

Brandweer Oost/Zeeburg tel. 555 66 21

Brandweer/politie (nood) tel. 112

Centrale Doktersdienst tel. 0900 503 20 42

Tandarts Bemiddelings Bureau tel. 570 95 95

Telefoongids

Politiek

Amsterdam Anders/De Groenen
D66 Amsterdam
Mokum Mobiel
GroenLinks Amsterdam
GroenLinks Amsterdam Binnenstad
SP Amsterdam
CDA Amsterdam
Amsterdam Leeft

Teledock-Digitale werkplaatsen
VVD Amsterdam

ChristenUnie-Amsterdam
PvdA Amsterdam
PvdA Binnenstad

Amsterdam

020.pagina.nl
Amsterdam.nl
Amsterdam by Bite
dagjeamsterdam.nl
Visit-Amsterdam.nl
Amsterdam.Boogolinks.nl