Buurt Online
Den Helder Online
Buurt Online

Den Helder is een platform voor buurtbewoners van Den Helder. Colofon

 

Buurt Online

Nederland
Noord-Holland

Vraag en Aanbod

Nieuws

Algemeen Dagblad
Financieele Dagblad
Nederlands Dagblad
Noordhollands Dagblad
NRC Handelsblad
Reformatorisch Dagblad
RTV Drenthe
Telegraaf
Trouw
Volkskrant

 

Algemeen

0223.pagina.nl

 

Zoeken

Kerken

Apostolisch Genootschap Den Helder
Pastor.NL

 


 

 

dinsdag 27 september 2005

Persbericht

Veel defensieonderdelen in Den Helder op 1 oktober

Landelijke Banenmarkt 2005 in teken van ontmoetingen

Op zaterdag 1 oktober is CWI Den Helder voor de derde keer deelnemer aan de Landelijke Banenmarkt.

CWI helpt die dag in samenwerking met UWV en de gemeenten zoveel mogelijk werkzoekenden aan een baan en werkgevers aan geschikt personeel. In de Spuistraat zal het op 1 oktober weer een drukte van belang zijn. Naast de vacatures op de CWI borden en diverse werkgevers zijn ook alle defensieonderdelen met een stand vertegenwoordigd. De dag wordt opgeluisterd door muzikale inbreng van Ruud Wattimena.

Uitnodiging
Ruim 1.200 werkzoekenden uit Texel en de omgeving van Den Helder kregen een persoonlijke uitnodiging voor de Landelijke Banenmarkt. Bijna 600 werkgevers zijn per brief en in diverse werkgeversmedia opgeroepen om (extra) vacatures aan te melden.


Stands met vacatures en informatie
Uitkeringsinstantie UWV, de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Den Helder, het ROC Den Helder, CWI Juridische Zaken en Bouwradius hebben informatiestands. Daarnaast zijn stands met vacatures te vinden van 'Eures voor bemiddeling naar Europese vacatures', de Politie Noord-Holland Noord, The Expro Group, een bedrijf gespecialiseerd in de dienstverlening voor aardolie en gasexploitatie, alle defensieonderdelen, Reïntegratiebedrijf Hudson en de uitzendbureaus Start, Technicum en Dactylo. Ruud Wattimena, in Den Helder een zeer bekend gezicht, zal de muziek verzorgen en de dag voorzien van een feestelijk tintje!

Gratis toegang
Kortom, voor velen die een baan zoeken of zich willen oriënteren, is er genoeg te vinden op CWI Den Helder. De openingstijden zijn van 10.00 tot 15.00 uur en de toegang is zoals altijd gratis.

voor meer informatie...>>>CWI

Redactie Maartje Pronk

 maandag 24 januari 2005

Persbericht

 

LICHTE STIJGING WERKZOEKENDEN BIJ CWI DEN HELDER

Het aantal niet werkende werkzoekenden (NWW) stijgt in het vierde kwartaal 2004 met 33 personen tot totaal 2892. Dit is een minieme toename van 1 procent. Deze toename komt overeen met zowel de landelijke ontwikkelingen als die in het district Noordwest. Volgens vestigingsmanager de heer T. Geertsma is er duidelijk sprake van een afname van de groei van de werkloosheid.

"De toename met 1 procent is eigenlijk heel positief, vooral als je ervan uitgaat dat in het vierde kwartaal veel seizoenskrachten zich laten (her)inschrijven. Het gaat dan om seizoenskrachten vanuit de horeca, het toerisme en uit de agrarische sector."

Het jaar 2005 wordt voor CWI Den Helder en Den Burg het jaar van de werkgeversacties. "In januari en februari gaan we de agrarische en de horeca/toerisme sector bezoeken. Het afgelopen jaar hebben we enorm veel vacatures binnen gehaald en kunnen invullen; dit jaar gaan we dat zeker voortzetten. Ons plan is om 1.000 vacatures in te vullen. Als we veel vacatures binnen halen, kunnen we ook meer betekenen voor onze werkzoekenden. In maart organiseren wij weer een landmachtdag en een banenmarkt voor jongeren in Den Helder. Vrijdag 28 januari is er een landmachtdag op Texel, daar verwachten we heel wat reactie op. Dinsdag 1 februari organiseert CWI Den Burg een voorlichting gericht op het werken bij het callcenter van Cendris", aldus een ambitieuze Geertsma.

Kenmerken
De toename in het vierde kwartaal doet zich met uitzondering van jongeren t/m 23 jaar (-11 procent) voor in alle leeftijdscategorieën en is het grootst bij de 57½-plussers (10 procent). Geertsma. "Voor de jongeren is het beeld eigenlijk nog gunstiger, want in deze uitslag is het resultaat van de landmachtwerving nog niet meegenomen. Rond februari rondt de landmacht hun werving af. Vermoedelijk worden hier 50-60 jongeren (tot plm 30 jaar) aangenomen. "Verder zijn het vooral mbo'ers (8 procent) die meer werkloos worden. Met ongeschoolden en vbo/mavo opgeleiden gaat het beter, hun aantal is gedaald met respectievelijk 5 en 3 procent."

Vergelijking met vorig jaar
Ten opzichte van vorig jaar is er ook een stijging te zien van het aantal NWW. Met een groei van 195 personen gaat het om 7 procent. "Het aantal NWW'ers onder de mannen is toegenomen met 9 procent en is groter dan bij de vrouwen, waar de toename maar 6 procent is. Eveneens vergeleken met een jaar geleden vertonen mbo en hbo opgeleiden een sterke stijging (12 en 10 procent). De werkloosheid onder jongeren t/m 23 jaar is slechts toegenomen met 2 procent", aldus Geertsma. Onder de 25 t/m 26 jarigen en 50 t/m 57½ jarigen is een bovengemiddelde groei te zien van 29 en 12 procent.

Toename werkloosheid
De nu twee jaar vrijwel voortdurend stijgende werkloosheid is ook van invloed op de werkloosheidsduur. Het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsduur korter dan 1 jaar is in 2004 in geringe mate afgenomen met 3 procent. Het aantal langdurig werklozen (1-2 en 2-3 jaar) is toegenomen met 27 en 41 procent. Het aantal zeer langdurig werklozen (3 jaar en langer) groeide met 5 procent. Geertsma verwacht dat met name de categorie langdurig werklozen in 2005 verder zal toenemen.

Seizoensinvloeden oorzaak stijging werkzoekenden CWI Den Burg
Het CWI Den Burg gaf dit kwartaal een forse bestandstoename te zien. Het aantal NWW is toegenomen met 176 personen (75 procent) tot totaal 406. Deze toename is grotendeels het gevolg van seizoensinvloeden en betreft vooral de leeftijdcategorieën 27 t/m 29 jaar en dertigers. De vbo/mavo en mbo/havo/vwo opgeleiden vertoonden de grootste stijging. Vergeleken met vorig jaar is het aantal NWW toegenomen met 31 personen (8 procent). De toename betreft eveneens de leeftijdscategorieën 27 t/m 29 jaar en dertigers. Het aantal jongeren t/m 23 jaar en 57½-plussers is kleiner dan vorig jaar.

voor meer informatie...>>>CWI

Redactie Maartje Pronk

 

 

 

woensdag 22 september 2004

Persbericht

Extra opening CWI

op zaterdag 25 september

voor voorlichtingsdag

CWI ZOEKT KANDIDATEN VOOR 1000

LANDMACHTBANEN

De landmacht heeft dit jaar 1.000 banen ter beschikking. Dit is een unieke kans voor veel inwoners uit de Noordkop. Daarom organiseren de CWI's Den Helder en Schagen in samenwerking met de Landmacht een extra voorlichtingsdag op zaterdag 25 september. Voor deze voorlichtingsdag zijn 1.200 werkzoekenden uitgenodigd. Ook belangstellenden die geen uitnodiging hebben ontvangen, zijn welkom op deze dag. Een speciaal ingezette pendelbus rijdt op deze zaterdag met geïnteresseerden heen en weer tussen de Maaskampkazerne en het CWI Den Helder.

De directe aanleiding van deze actie is de sluiting van de Maaskampkazerne. Aan de andere kant zijn er dus dit jaar nog de 1000 banen beschikbaar, terwijl er voor volgend jaar nog eens 4000 bijkomen. Volgens vestigingsmanager Tinus Geertsma van CWI Den Helder zijn deze vacatures heel interessant voor werkzoekenden uit Den Helder, Schagen en omgeving. "Het gaat hier om verschillende banen op diverse niveaus. Het zijn er te veel om op te noemen. De minimumeis is een VBO B of VMBO BBG opleiding. Verder moeten kandidaten de Nederlandse nationaliteit hebben en minimaal 17 jaar en maximaal 31,5 zijn bij aanvang van de aanstelling".

Opleidingen volgen
Het mooiste is volgens Geertsma dat de Landmacht mensen de gelegenheid geeft in zichzelf te investeren. "De Landmacht zoekt in principe kandidaten voor een periode van 4 jaar (je kan ook kiezen voor een carrière als beroeps), en weet dat het leven daarna niet ophoudt. Het mooie daarvan is dat iemand van bijvoorbeeld 26 jaar met een VMBO-opleiding kan kiezen voor een baan als chauffeur, daarnaast een MBO-opleiding kan volgen tot electromonteur. Dan heeft diegene na 4 jaar toch mooi dat diploma op zak en daarmee dus betere kansen op de arbeidsmarkt bij terugkeer in de burgermaatschappij!!" De Landmacht heeft zelfs de mogelijkheid om een opleiding tot verpleegkundige te volgen, hieraan is door de sluiting van het opleidingstraject bij het Gemini zeker behoefte aan.

Voorlichting
Voor de voorlichting zijn 1200 werkzoekenden die bij de CWI's bekend zijn, uitgenodigd. Zij krijgen eerst een voorlichting op het CWI Den Helder, waar de Landmacht speciaal voor deze gelegenheid een klimwand en voertuigen zal neerzetten. Degenen die echt belangstelling hebben, kunnen daarna intekenen voor een ritje naar de Kazerne Maaskant, waar zij nader kennis maken met de Landmacht en enkele demonstraties meemaken.

Banenmarkt 2 oktober
De week daarop, op zaterdag 2 oktober zijn de CWI's weer open van 10.00 tot 15.00 uur. Op die datum wordt namelijk de landelijke Banenmarkt georganiseerd. Vorig jaar bezochten maar liefst 1100 werkzoekenden de Helderse en 300 werkzoekenden de Schagense Banenmarkt. Ook dit jaar worden weer hoge bezoekersaantallen verwacht.

Redactie Maartje Pronk

 

 

vrijdag 9 april 2004

Persbericht

 

NIEUW TELEFOONNUMMER EN UITBREIDING INSCHRIJFTIJDEN CWI DEN HELDER

CWI Den Helder krijgt een nieuw telefoon- en faxnummer. Met ingang van 19 april is het nieuwe nummer van CWI 0223 - 783 130 en het faxnummer 783 131. Door technische problemen was het CWI langere tijd niet goed bereikbaar. Er is nu een nieuwe centrale geïnstalleerd. Vestigingsmanager mw. R. Janssen gaat ervan uit dat met deze installatie alle problemen zijn opgelost en het CWI goed bereikbaar is.

Bovendien zijn de inschrijvingstijden uitgebreid. Werkzoekenden kunnen zich nu inschrijven van 9.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie:
Vestigingsmanager mevrouw Rieky Janssen van CWI Den Helder, tel: 0223-620444

Redactie Maartje Pronk

 

 


woesndag 21 januari 2004

Persbericht

Werk vinden duurt langer, meer gebruik van zoekkanalen
TOENAME WERKZOEKENDEN IN 2003 MET 24%

Het aantal mensen zonder werk dat op zoek is naar een baan nam het afgelopen jaar in de regio Den Helder met 24% toe. Op 1 januari 2004 stonden 2.540 niet werkende werkzoekenden (NWW) geregistreerd bij het Centrum voor Werk en Inkomen. Dat zijn er 530 meer dan een jaar geleden. CWI Noordwest verwacht in 2004 enige verbetering van de werkgelegenheid en vacaturemarkt maar deze kan de stijging van de werkloosheid niet volledig opvangen. Desondanks zijn er nog altijd veel vacatures. Het vinden van een baan duurt wel langer dan voorheen. Er wordt van meerdere zoekkanalen gebruik gemaakt. Het gebruik van Internet is flink gestegen.

Ten opzichte van het 3e kwartaal is de toename in het laatste kwartaal 124 personen, een stijging van 5%. In vergelijking met zowel de landelijke ontwikkelingen (+7%) als die in district Noordwest (+6%) nam de werkloosheid bij CWI Den Helder minder sterk toe. Zo ook vergeleken met de ontwikkelingen binnen de regio Noord-Holland Noord (+10%).

In het vierde kwartaal 2003 was de toename meer dan gemiddeld onder 24 t/m 26 jarigen, onder 40 t/m 49 jarigen, onder 57,5 plussers en onder mensen met een lage tot middelbare opleiding. De werkloosheid onder mannen nam sterker toe dan onder vrouwen. Het aantal allochtone werkzoekenden onderging zelfs een geringe daling.

Vergelijking met eind 2002
Ten opzichte van het vierde kwartaal 2002 is het aantal NWW dus met 530 gestegen. Ook over het hele afgelopen jaar was de toename bij de mannen veel groter dan bij de vrouwen. Eveneens vergeleken met een jaar geleden vertonen MBO/HAVO/VWO en HBO opgeleiden de sterkste stijging. De werkloosheid onder jongeren nam met 21% toe, die onder 57,5 plussers daarentegen met 34%.
De toename van 24% over het afgelopen jaar komt vrijwel overeen met de landelijke groei (25%) en die het district Noordwest (23%) maar is enigszins gunstiger dan de toename in de regio Noord-Holland Noord (28%).

Meer vacatures gemeld bij CWI
Werkgevers uit Den Helder en omstreken maakten in het afgelopen jaar meer gebruik van het vacaturecentrum van CWI. In 2003 werden bij het CWI Den Helder 1.051 vacatures ingediend. Dat was ruim 50% meer dan in het voorafgaand jaar. Het aantal nog openstaande vacatures nam het afgelopen kwartaal toe van 175 naar 488. De toename betrof vooral de vraag naar callcenter medewerkers.


CWI Den Burg
Bij het CWI Den Burg nam het aantal NWW toe met 152 tot totaal 375. Deze forse toename is vooral het gevolg van seizoensinvloeden. Hier gaven jongeren t/m 23 jaar en 24 t/m 26 jarigen de grootste stijging te zien. Het betreft echter verhoudingsgewijs geringe aantallen. Qua opleiding deed de toename zich vooral voor bij VBO/MAVO en MBO/HAVO/VWO niveau. Vergeleken met vorig jaar nam het aantal NWW toe met 39. De toename bij mannen was aanmerkelijk groter dan bij vrouwen. De vacaturevoorraad nam het afgelopen kwartaal toe van 172 tot 262. Dit voornamelijk als gevolg van een toegenomen vraag naar agrarische seizoenkrachten.

Solliciteren vraagt om meer inspanningen
Via de website werk.nl kunnen sollicitanten de gewenste maximum reisafstand naar een baan invoeren. Hier valt op dat de bereidheid om te reizen toeneemt bij werkzoekenden uit Den Helder en omstreken. De ervaring leert hen dat met het verhogen van het aantal reiskilometers de kans op een baan groter wordt. CWI analyseert ook met enige regelmaat het zoekgedrag van werkzoekenden in het rapport "Hoe zoeken werkzoekenden". Uit de laatstgehouden meting komt naar voren, dat de werkzoekende van nu gemiddeld meer sollicitaties per gezochte functie verricht dan voorheen. Er worden daarvoor ook meer zoekkanalen gebruikt.

Op tijd bij CWI langs!
Toch duurt het zoeken vaak langer, al is de werkzoekende gemiddeld minder selectief dan eerst. Daarom is het belangrijk dat iedereen die op zoek is naar werk, zo snel mogelijk langs komt bij CWI. Dat geldt voor mensen die nu werkloos zijn, maar vooral ook voor mensen die weten dat binnenkort hun contract beëindigd wordt. Op deze manier kunnen zij snel een uitkering krijgen als zij daar recht op hebben. "Daarnaast is het altijd beter om vanuit een werkende situatie te solliciteren. Hoe eerder uw gegevens bij CWI bekend zijn, hoe eerder u samen met onze adviseurs de actieve zoektocht naar een baan kan beginnen", aldus Rieky Janssen. Werkzoekenden zijn wel wat minder optimistisch geworden over hun kansen op een baan.

Internet populair
De personeelsadvertentie in gedrukte vorm heeft sterke concurrentie gekregen van Internet. Speciale vacaturesites zoals werk.nl of pagina's van individuele bedrijven zijn erg populair. In de eigen vestiging of thuis kunnen die sites worden ingezien. De ontwikkelingen staan niet stil. Tijdens de afgelopen vakbeurs voor de Horeca presenteerden de Horecasector en CWI bijvoorbeeld een samen ontwikkelde sectorale digitale vacaturebank.

meer infortmatie...>>>>>Centrum voor Werk en Inkomen

Redactie Maartje Pronk


 

woensdag 29 oktober 2003

Persbericht

Meer vacatures gemeld bij CWI Den Helder
AANTAL WERKZOEKENDEN OPNIEUW GESTEGEN

Het aantal mensen zonder werk dat op zoek is naar een baan blijft toenemen. Het Centrum voor Werk en Inkomen Den Helder telt op het einde van het derde kwartaal 2.426 ingeschreven werkzoekenden zonder werk. Dat is een toename met 217 personen ten opzichte van het vorige kwartaal, een stijging van 9%. In vergelijking met zowel de landelijke ontwikkelingen als die in het district Noordwest (beide 6%) nam de werkloosheid bij CWI Den Helder dan ook sterker toe.

De toename was meer dan gemiddeld (22%) onder jongeren t/m 24 jaar, onder 25 en 26 jarigen (10%), onder 30 t/m 39 jarigen (13%) en onder mensen met een opleiding MBO/HAVO/VWO (13%), HBO (20%) en WO (11%). De stijging van de werkloosheid was onder mannen met 11% groter dan die onder vrouwen (8%).

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar steeg het aantal werkloze werkzoekenden met 470 (22%). De toename bij de mannen (35%) is beduidend groter dan bij de vrouwen (13%). Ook vergeleken met een jaar geleden vertonen MBO/HAVO/VWO, HBO en WO opgeleiden de sterkste stijging met respectievelijk 43, 50 en 40%. Het aantal allochtone werkzoekenden is ten opzichte van een jaar geleden iets meer dan gemiddeld toegenomen (25%).

Het aantal vacatures dat bij het CWI werd ingediend steeg dit jaar. Op dit moment voert CWI landelijk het Vacatureoffensief uit onder de titel Ga voor werk. De landelijke CWI banenmarkt van 27 september j.l. is onderdeel hiervan. Omdat een gemiddelde sollicitatieprocedure een aantal weken duurt, verwacht CWI dat de resultaten van de Banenmarkt in de landelijke novembercijfers tot uiting komen.

Bij CWI Den Burg nam het aantal werkloze werkzoekenden toe met 30 (16%). Ook hier gaven jongeren t/m 24 jaar de grootste stijging te zien (57%). Het betreft echter verhoudingsgewijs geringe aantallen. Qua opleiding deed de toename zich vooral voor bij MBO/HAVO/VWO en HBO (35% resp. 20%). Vergeleken met vorig jaar nam het aantal niet werkenden toe (25%). De toename bij vrouwen (37%) was aanmerkelijk groter dan bij mannen (14%). Voornamelijk als gevolg van de afgenomen vraag naar seizoenkrachten nam de vacaturevoorraad hier het afgelopen kwartaal af van 231 tot 172.

meer infortmatie...>>>>>Centrum voor Werk en Inkomen

Redactie Maartje Pronk

 

 

maandag 29 september 2003

Persbericht

Nationale banenmarkt CWI

massaal bezocht

De Landelijke Banenmarkt van CWI die op zaterdag 27 september werd gehouden, is door werkzoekenden massaal bezocht. De vestigingen in Noord-Holland boven het IJ konden rekenen op een enorme toeloop van geïnteresseerden. Meer dan 9.000 werkzoekenden bezochten de CWI's op zoek is naar een (andere) baan. Werkzoekenden van alle leeftijden en met alle opleidingsniveaus bezochten de CWI's.

Al voor tienen, voordat de deuren opengingen, stonden geïnteresseerde werkzoekenden voor de deur. Iets over tienen was het in alle vestigingen druk tot zeer druk en was de belangstelling voor vacatures groot. De aanwezige standhouders waren zeer tevreden over de goed gekwalificeerde en gemotiveerde mensen die hun stand bezochten.

Omdat een sollicitatieprocedure al gauw enkele weken duurt, is eind oktober/begin november bekend hoeveel mensen via de Banenmarkt een baan hebben gevonden.
Het is de eerste keer dat CWI landelijk een dergelijke banenmarkt organiseert. Het aantal standhouders, het aantal geboden vacatures, en het aantal bezoekers stemmen tot grote tevredenheid. Zowel de organisatie zelf als de deelnemende werkgevers en uitzendbureaus spreken van een geslaagd initiatief. CWI overweegt om van de Landelijke Banenmarkt een jaarlijks terugkerend evenement te maken.

Bezoekersaantallen per vestiging:
CWI Waterland 3000
CWI Zaanstreek 748
CWI IJmond 560
CWI Haarlem 910
CWI Alkmaar 1536
CWI Schagen 300
CWI Den Helder 1100
CWI West Friesland 900

Redactie Maartje Pronk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondenten

  Wij zijn altijd op zoek naar buurtcorrespondenten en buurtnieuws. Stuur je buurtbericht per e-mail aan Buurt Online of meld je aan als vaste correspondent!

 

 

 

Overheid

Gemeente Den Helder

 

Politiek

CDA Den Helder
PVDA Den Helder
VVD Den Helder

 

Welzijn


Buurthuis Centrum

Helderse Buurthuizen
Stichting OOK
Wijkvereniging Boatex

Handig

Nederlandse Spoorwegen
OV Reisinformatie
Plattegronden
Telefoongids


Brandweer


Brandweer Den Helder