Eemnes Online
portal voor Eemnes

Platform tot samenwerking voor de bewoners van Eemnes/Utrecht


 

Buurt Online

Nederland
Utrecht

Vraag en Aanbod

 Nieuws

Algemeen Dagblad
Financieele Dagblad
Nederlands Dagblad
NRC Handelsblad
Reformatorisch Dagblad
Telegraaf
Trouw
Utrechts Nieuwsblad
Volkskrant

Algemeen

035.pagina.nl
Eemnes Links (VVD)
RegioPlaza

 

Brandweer

Brandweer Eemnes

Verder zoeken

Metamonster Eemnes

 

dinsdag 1 juli 2003

Persbericht

Inspraakprocedure kan veel "burgervriendelijker"

SP/Groen Links: Met het gebied 't Raboes en de koeien in de wei moeten we zorgvuldig zijn!

De lokale afdelingen van SP en Groen Links hebben gezamenlijk bezwaar gemaakt tegen het voorontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied. En dat is nog niet zo eenvoudig. Inzage van de stukken alleen tegen kantooruren en hoge tarieven voor een kopietje. En dat terwijl het bestemmingsplan zo belangrijk is.

Groen Links woordvoerder Sybrand Andringa: "Laat ik eerst benadrukken dat er in het voorontwerp een aantal verheugende zaken staan. De mogelijkheid om veldschuren in de polder te bouwen verdwijnt en ook de tweede agrarische bedrijfswoning wordt geschrapt. Maar ten aanzien van het haventje 't Raboes laat de gemeente wat steken vallen. En dat terwijl iedereen weet dat er een al jarenlange strijd gaande is tussen de mensen die de natuur daar zoveel mogelijk in tact willen laten en een projectontwikkelaar die daar eigenlijk een grote, commercieel zeer aantrekkelijke jachthaven van wil maken. Om een hoop gesteggel in de toekomst te voorkomen, moeten heel duidelijk aangegeven worden wat de exploitant wel en niet mag. Het gebied ligt in een belangrijk natuurgebied, zorgvuldigheid is geboden."

Een tweede punt waar de twee partijen zich hard voor maken, is het behoud van de koeien in de wei. Andringa: "Het is tegenwoordig voor boeren goedkoper om hun koeien het gehele jaar door op stal te houden. En het aantal koeien wat nog wel naar buiten mag, neemt elk jaar af. In 1992 stond slechts 5% het hele jaar op stal, nu geldt dit al voor 15%. Wij vinden dat om een aantal redenen niet acceptabel. Dierenwelzijn is hierbij het belangrijkste argument, maar denk ook eens aan de negatieve effecten op het uiterlijk van ons platteland. In het bestemmingsplan kun je regelen dat de koeien voldoende in het weiland lopen. Als we dit nu niet regelen, zitten we over een paar jaar met een situatie die eigenlijk niemand wenst. Uiteraard is het niet de bedoeling om de boeren te pesten, het zou goed zijn als de gemeente eens ging kijken of er wellicht mogelijkheden zijn om boeren die zo diervriendelijk mogelijk werken op andere terreinen ondersteund kunnen worden."

Annelies Jonkers-Cornelisse (SP): "Wij liepen wel tegen een aantal drempels aan, bij het bestuderen van de gemeentelijke plannen. Zo ben je als werkende burger verplicht om vrije uren op te nemen want het bestemmingsplan is alleen tijdens kantooruren in te zien. Wil je een kopietje (laten) maken, dan kost dat maar liefst 0,80 eurocent! En dat terwijl het heel makkelijk te regelen is om de stukken in de bibliotheek ter inzage te leggen. Je verbreedt dan de tijdstippen enorm, want de bib is twee avonden per week open. En, afgezien van de vakantieperiode, ook nog een zaterdagochtend. Bovendien zit je daar rustig, je hebt de ruimte en kopiëren kost slechts 0,10 euro!"

Redactie Maartje Pronk

 


 maandag 2 juni 2003

Persbericht

SP & GroenLinks: Eemnes probeert achterstand

in te lopen!

De SP & GroenLinks Eemnes zijn erg geschrokken van de alarmbel die de provincie Utrecht heeft geluid. 6.500 Mensen die een verblijfvergunning hebben gekregen zitten nog steeds in asielzoekerscentra en wachten op een zelfstandige woonruimte. Elke gemeente behoort hieraan zijn steentje bij te dragen. En Eemnes blijft behoorlijk achter lopen. Op 1 juli a.s. moeten 58 statushouders (asielzoekers wiens aanvraag is goedgekeurd) in Eemnes gehuisvest zijn, op dit moment verstrekt de gemeente Eemnes slechts aan 45 personen woonruimte.

De (ex)ministers Kamp van VROM en Nawijn van Vreemdelingenzaken en Integratie dringen er sterk op aan dat de achterstand wordt weggewerkt. De provincie staat de gemeenten bij om aan hun taakstelling te voldoen.

SP-woordvoerster Annelies Jonkers-Cornelisse (tevens statenlid provincie Utrecht) vertelt: “Het is natuurlijk niet acceptabel dat mensen die naar ons land zijn gevlucht, een hele procedure achter de rug hebben die vaak lang geduurd heeft, soms al jaren in een asielzoekerscentrum zitten, eindelijk een verblijfsvergunning hebben, en dan nog geen normaal leven kunnen gaan leiden. En dit na alle ellende die de mensen in hun eigen land al meegemaakt hebben. De SP en GroenLinks zijn van mening dat er voldoende woonruimte voor asielzoekers met een vaste verblijfstatus beschikbaar moeten zijn.”

Sybrand Andringa (GroenLinks): “Wij zijn laatst in een asielzoekerscentrum op werkbezoek geweest. Geloof me, het is onmenselijk om mensen langer dan strikt noodzakelijk in zo’n centrum te laten wonen. De eenpersoonskamer die wij hebben bezichtigd heeft de afmetingen van een gevangeniscel. En dan te bedenken dat de meeste mensen niet eens in zo’n kamer zitten maar met twee of drie anderen een ruimte delen die nauwelijks groter is.

SP/GroenLinks Eemnes hebben inmiddels aan zowel de wethouder als de woningcorporatie SCW schriftelijk vragen gesteld. “De wethouder geeft aan dat de achterstand die Eemnes heeft opgelopen te maken heeft met het samenvoegen van de afdeling Sociale Zaken met Blaricum en Huizen. De twee linkse partijen vinden dit zorgelijk. De achterstand is immers in 1998 ontstaan en bovendien, wat betekent dit nu de gemeente meer ambtelijk wil gaan samenwerken met Laren en Blaricum? Wel is het positief te horen dat de gemeente Eemnes erkent dat er een tekort is aan goedkope huurwoningen. Iets wat wij al langer roepen. Helaas hebben wij van de woningcorporatie SCW nog geen reactie mogen ontvangen.”

Redactie Maartje Pronk

 

 


Correspondenten

Wij zijn altijd op zoek naar buurtcorrespondenten en buurtnieuws. Stuur je buurtbericht per e-mail aan Buurt Online of meld je aan als vaste correspondent!

 

Politiek

CDA Eemnes
Dorpsbelang Eemnes
VVD Eemnes

 

Overheid

Gemeente Eemnes
Gemeente Eemnes (Staatscourant)

Zoeken

 

Handig

Nederlandse Spoorwegen
OV Reisinformatie
Plattegronden
Telefoongids