Buurt Online
Katwijk Online
portal voor Katwijk
Platform tot samenwerking voor de bewoners van Katwijk/Zuid-Holland

 

 

Buurt Online

Nederland
Zuid-Holland

Nieuws

Algemeen Dagblad
Financieele Dagblad
Leidsch Dagblad
Nederlands Dagblad
NRC Handelsblad
Reformatorisch Dagblad
Telegraaf
Trouw
Volkskrant

Algemeen

071.pagina.nl

Kerken

Baptistengemeente Katwijk & Rijnsburg
Ds. W. van Vlastuin
Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)

Reddingsbrigade

Katwijkse Reddingsbrigade

Verder zoeken

Metamonster Katwijk

Vereniging

Vereniging Maritiem

 

woensdag 14 december 2005

Persbericht

Redactie Maartje Pronk

 

 

dinsdag 4 oktober 2005

Persbericht

Officiële opening van de Cardea Campus in Katwijk
Jeugdzorg en onderwijs kiezen voor intensieve samenwerking

woensdag 5 oktober 2005

Jeugdzorg en onderwijs zijn nauw met elkaar verweven. Kinderen met (gedrags)problemen hebben vaak ook problemen op school. Daarom hebben Cardea Jeugdzorg en het (speciaal) onderwijs in Katwijk de handen ineen geslagen: jeugdzorg en onderwijs worden in één integraal pakket aangeboden. Plaats van handeling? De Cardea Campus. Op woensdag 5 oktober a.s. wordt de Cardea Campus, die sinds 30 mei 2005 in bedrijf is, officieel geopend. De opening wordt bijgewoond door de burgemeester van de gemeente Katwijk: de heer Wienen.

De feestelijke middag staat in het teken van de 'systeemgerichte' werkwijze. Mevrouw Wiebenga zal een korte lezing verzorgen. Zij is expert op het gebied van systeemgerichte behandelingsmethodes en klinisch pedagoog en systeemtherapeut bij het Lorentzhuis in Haarlem. In een korte lezing zal zij vertellen over de samenhang tussen de verschillende leefgebieden van kinderen.

Jeugdzorg en onderwijs geïntegreerd aangeboden, op één plek, dicht bij de woonomgeving van cliënten, dat is de gedachte die ten grondslag ligt aan de Cardea Campus. Vanuit de overtuiging dat je een kind het beste kunt helpen in zijn eigen omgeving, is Cardea samen met de Leidse Buitenschool begonnen met het ontwikkelen van lokale centra. Campus Katwijk is na Campus Lisse de tweede in de reeks. Met de introductie van de Campus lost Cardea Jeugdzorg twee belangrijke knelpunten voor hulpzoekende ouders / verzorgers en kinderen op: zij hoeven voor hulp niet meer heen en weer naar Leiden, en de hulpverlening en onderwijs worden op elkaar afgestemd.

De Cardea Campus biedt geïndiceerde zorg voor kinderen tot 12 jaar en hun ouders/verzorgers. De kinderen krijgen een combinatie van daghulp en onderwijs, gericht op problemen in hun ontwikkeling. Ouders/verzorgers zijn altijd bij de behandeling betrokken en krijgen intensieve hulp van een vaste, ambulante hulpverlener. Verder worden doelgerichte behandelingen gegeven zoals trainingen in sociale vaardigheden.

Redactie Maartje Pronk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondenten

Wij zijn altijd op zoek naar buurtcorrespondenten en buurtnieuws. Stuur je buurtbericht per e-mail aan Buurt Online of meld je aan als vaste correspondent!

 

Overheid

Gemeente Katwijk

Politiek

CDA Katwijk
D66 Gemeentebelangen Katwijk
PvdA Katwijk

Zoeken

Handig

Nederlandse Spoorwegen
OV Reisinformatie
Plattegronden
Telefoongids

Verenigingen

Jeugdgroep Rehoboth