Utrecht Noord-West Online
portal voor Zuilen
Platform tot samenwerking voor de bewoners van Zuilen/Utrecht

Buurt Online

Nederland
Utrecht

Nieuws

Algemeen Dagblad
Financieele Dagblad
Nederlands Dagblad
NRC Handelsblad
Reformatorisch Dagblad
Telegraaf
Trouw
Utrechts Nieuwsblad
Volkskrant

Algemeen

Utrecht-Plaza

Brandweer

Vereniging Vrijwillige Brandweer Zuilen
Vrijwillige Brandweer Utrecht rayon Zuilen

Verder zoeken

Metamonster Zuilen

Zondag 3 juni 2001

Woningbouw bedreigt historische tuin van het buitenhuis Daelwijck Door: Gerard Joost Esser, Stichting Zuilen en Vecht

Direct gelegen aan de Vecht, aan de Burgemeester Norbruislaan nummer 17 in Utrecht, staat het voormalig patriciërshuis Daelwyck. Dit huis is rond 1840 gebouwd in opdracht van de familie Plomp en staat nu beter bekend als het "voormalig gemeentehuis Zuilen".
Stichting Zuilen en Vecht kreeg onlangs informatie in handen waaruit bleek dat de gemeente Utrecht verregaande bouwplannen heeft in het linkergedeelte van de tuin rond Daelwyck. Dit zou betekenen dat een voor Zuilen mooie historische plaats wordt aangetast door nieuwbouw.

Anderhalve eeuw na de bouw van Daelwijck, maakt het geheel een verwaarloosde indruk, maar het is de moeite meer dan waard om deze historische plaats weer in oude staat terug te brengen. Veel Zuilenaren en Utrechters hebben een emotionele band met dit oude stukje Zuilen. Hier vonden meer huwelijksvoltrekkingen plaats dan in het stadhuis van Utrecht.

Niet alleen vanwege de geschiedenis is de plek belangrijk; onderzoek van de Stichting Ecologisch Advies (STEA) heeft uitgewezen dat dit Daelwijck een
vlinderparadijs is in de stad. Een koolwitje kent iedereen, maar wie heeft er ooit een gehakkelde aurelia of een Landkaartje gezien?

Dit alles heeft de historische verenigingen Oud-Utrecht, Niftarlake, de Bond Heemschut en STEA doen besluiten onze stichting te steunen in de bescherming van de tuin. Ook Heemschut trekt zich het lot van de buitenplaats aan. In samenwerking met deze instellingen en de Zuilense gemeenschap willen wij proberen om deze plaats te bewaren voor later.

Voor meer informatie of als u denkt een bijdrage te kunnen leveren voor een goed alternatief plan in plaats van de nieuwbouw door de gemeente, stuur een e-mail naar stichtingzuilenenvecht@planet.nl .

Woensdag 28 maart 2001

Buurtaanpak Ondiep

De plannen voor een grootscheepse buurtaanpak in Ondiep (het gebied tussen de Vecht, de Marnixlaan, De Amsterdamsestraatweg en de spoorlijn) zijn afgerond en voor inspraak vrijgegeven. De bewoners hebben, via een huis aan huis-krant, een samenvatting van die plannen kunnen lezen. Het totale plan ligt ter inzage bij Wijkbureau NoordWest. Op verschillende plaatsen in de buurt kunnen de inspraakformulieren in een stembus worden gedeponeerd. Alle bewoners worden opgeroepen van deze inspraakmogelijkheid gebruik te maken! Op woensdagavond 4 april vindt een openbare discussie-avond plaats met wijkwethouder Hans Spekman en de leden van de wijkcommissie. Daar kunnen de plannen nog eens onder de aandacht van de politici worden gebracht, want er is veel geld nodig voor de uitvoering. Deze avond is voor iedereen toegankelijk en vindt plaats in Basisschool de Boemerang aan de Mariendaalstraat; aanvang 19.30 uur.

Intussen worden, in het kader van diezelfde buurtaanpak, nieuwe afleveringen van de Buurtsoap gespeeld. Voor het eerst zijn een aantal buurtbewoners zelf de acteurs. Er worden vier scenes gespeeld, allemaal situaties die de Ondiepers niet onbekend zullen voorkomen. Het publiek kan op die scenes reageren en op die manier het gedrag van de hoofdrolspelers beinvloeden. Dat levert niet alleen een heel vrolijke en gezellige, maar ook waardevolle voorstelling op.

De voorstellingen vinden plaats op de volgende data en plaatsen:
Woensdag 21 maart, Dienstencentrum De Plantage, Plantage 18
Maandag 26 maart: Buurthuis Odin, Nieuwlichtstraat 59
Woensdag 28 maart: Nicolaas-Monica-kerkzaal, Boerhaaveplein 199

Aanvang 19.30 uur. Toegang en een kopje koffie zijn gratis.

Correspondenten

Wij zijn altijd op zoek naar buurtcorrespondenten en buurtnieuws. Stuur je buurtbericht per e-mail aan Buurt Online of meld je aan als vaste correspondent!

Buurtredacteur

Peter Koene

Overheid

Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht (Staatscourant)

Politiek

GroenLinks Utrecht
ChristenUnie Utrecht
D66 Utrecht
Leefbaar Utrecht
PvdA Utrecht
SP Utrecht

Kerken

Apostolisch Genootschap

Welzijn

Centrale Vacaturebank voor Vrijwilligerswerk
Werklozenbond

Zoeken

Handig

Nederlandse Spoorwegen
OV Reisinformatie
Plattegronden
Telefoongids